El Cabildo, a través de la Conselleria delegada de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Societat de la Informació, ofereix una segona vida als ordinadors que no utilitza per cedir-los de manera preferent a centres educatius públics, així com organismes o institucions privades sense ànim de lucre. Hi ha un procediment que regula aquesta cessió d’equips informàtics que ha servit per donar més servei a uns ordinadors que han deixat de ser útils per al treball de la Corporació insular, que renova periòdicament aquests aparells.

El Cabildo, a través de la Consejería delegada de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Sociedad de la Información, ofrece una segunda vida a los ordenadores que no utiliza para cederlos de forma preferente a centros educativos públicos, así como organismos o instituciones privadas sin ánimo de lucro. Existe un procedimiento que regula esta cesión de equipos informáticos que ha servido para dar más servicio a unos ordenadores que han dejado de ser útiles para el trabajo de la Corporación insular, que renueva periódicamente estos aparatos.

El conseller insular de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Félix Fariña, va subratllar el caràcter social d’aquesta iniciativa que té com a destinataris preferents als centres educatius públics d’ensenyament primari o secundari. “Ens satisfà saber que aquesta cessió permet millorar la qualitat de l’educació que s’ofereix, sobretot la relacionada amb les noves tecnologies, una eina clau per a l’ensenyament”. De fet, ha indicat que el Cabildo ha lliurat ja 400 ordinadors entre més de quaranta entitats, entre les que destaquen les escoles i instituts.

En concret, entre els centres educatius beneficiats figura l’IES Mencey Bencomo, IES Els Naranjeros, CEO Guajara, IES Güímar, CEIP Tíncer, IES Cap Blanc, IES Guaza, CEIP El Puertito, CEIP Rafael Gaviño del Bosc, IES Sant Andreu, CEIP Buzanada i CEIP Salamanca. Així mateix, entre els beneficiaris hi ha entitats de voluntariat com l’Associació Tinerfeña d’Esclerosi Múltiple, l’Associació de Dones amb Càncer de Mama de Tenerife o l’Associació Missatgers de la Pau.

Segons va informar ahir el Cabildo, per a la cessió d’aquests equips, i segons es recull en el procediment que la regula, les entitats interessades han de presentar una memòria justificativa sobre la necessitat de la sol·licitud que realitzen, amb indicació de la destinació dels béns i el benefici social que es deriva de la cessió.

El consejero insular de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Félix Fariña, subrayó el carácter social de esta iniciativa que tiene como destinatarios preferentes a los centros educativos públicos de enseñanza primaria o secundaria. “Nos satisface saber que esta cesión permite mejorar la calidad de la educación que se ofrece, sobre todo la relacionada con las nuevas tecnologías, una herramienta clave para la enseñanza”. De hecho, indicó que el Cabildo ha entregado ya 400 ordenadores entre más de cuarenta entidades, entre las que destacan los colegios e institutos.

En concreto, entre los centros educativos beneficiados figura el IES Mencey Bencomo, IES Los Naranjeros, CEO Guajara, IES Güímar, CEIP Tíncer, IES Cabo Blanco, IES Guaza, CEIP El Puertito, CEIP Rafael Gaviño del Bosque, IES San Andrés, CEIP Buzanada y CEIP Salamanca. Asimismo, entre los beneficiarios hay entidades de voluntariado como la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife o la Asociación Mensajeros de la Paz.

Según informó ayer el Cabildo, para la cesión de estos equipos, y según se recoge en el procedimiento que la regula, las entidades interesadas deben presentar una memoria justificativa sobre la necesidad de la solicitud que realizan, con indicación del destino de los bienes y el beneficio social que se deriva de la cesión.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://eldia.es/2016-06-16/tenerife/12-Cabildo-ofrece-segunda-vida-ordenadores-cede.htm

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://eldia.es/2016-06-16/tenerife/12-Cabildo-ofrece-segunda-vida-ordenadores-cede.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content