El consum de cànnabis no frena la progressió de l’esclerosi múltiple, encara que aconsegueix alleujar els símptomes, segons indica un estudi de la Peninsula Medical School de Plymouth (sud d’Anglaterra) que avui recull la BBC. El consumo de cannabis no frena la progresión de la esclerosis múltiple, aunque consigue aliviar los síntomas, según indica un estudio de la Peninsula Medical School de Plymouth (sur de Inglaterra) que hoy recoge la BBC.

Per a la investigació, que va durar tres anys, al voltant de 500 pacients d’esclerosi múltiple de 27 centres sanitaris del Regne Unit van ingerir pastilles amb tetrahidrocannabinol, el principi actiu del cànnabis, encara que sense les substàncies psicoactivas d’aquesta droga.

Al llarg d’aquest estudi, els pacients no van experimentar cap fre en l’evolució de la seva malaltia, encara que la ingestió d’aquestes substàncies va reduir el seu dolor, l’agarrotamiento muscular i els espasmos.

“Hi ha moltes proves que el cànnabis té un efecte simptomàtic, encara que el que volíem comprovar nosaltres era si podia ralentir el desenvolupament de la malaltia. Estic molt decebut, no per mi, sinó per la gent que la sofreix”, va dir a la cadena BBC el professor John Zajicek, que va dirigir el grup investigador.

Zajicek, que va lamentar els pocs tractaments existents per a les malalties neurodegenerativas, va assegurar que trobar un fàrmac que detingués la seva evolució és com el “Sant Grial” de la neurociencia.

Malgrat els decebedors resultats d’aquesta investigació, els autors de l’estudi no descarten el cànnabis com a solució a aquestes dolències.

“Es creu que l’evolució de l’esclerosi múltiple es produeix per la mort de les cèl·lules nervioses, per la qual cosa els investigadors estan buscant tractaments que siguin neuroprotectores. En aquest sentit, alguns laboratoris han demostrat que alguns derivats del cànnabis tenen aquest efecte”, va assenyalar Zajicek.

Per això, aquest científic va demanar un major esforç de finançament per prosseguir amb la investigació, la qual cosa podria costar al voltant de 5 milions de lliures (6,25 milions d’euros).

En un estudi publicat al maig per la “Revista de l’Associació Mèdica de Canadà” (CMAJ), uns investigadors de l’Escola de Medicina de la Universitat de Califòrnia, en Sant Diego (EUA), ja van demostrar els efectes pal·liatius que produïa fumar cànnabis en els malalts d’esclerosi múltiple.

Aquests científics van observar l’efecte beneficiós d’aquesta substància en els espasmos i el dolor associat amb la malaltia, encara que també van advertir que pot provocar “aguts efectes cognitius”.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.larazon.es/noticia/1074-el-cannabis-no-consigue-retrasar-el-avance-de-la-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Para la investigación, que duró tres años, alrededor de 500 pacientes de esclerosis múltiple de 27 centros sanitarios del Reino Unido ingirieron pastillas con tetrahidrocannabinol, el principio activo del cannabis, aunque sin las sustancias psicoactivas de esta droga.

A lo largo de este estudio, los pacientes no experimentaron ningún freno en la evolución de su enfermedad, aunque la ingestión de estas sustancias redujo su dolor, el agarrotamiento muscular y los espasmos.

“Hay muchas pruebas de que el cannabis tiene un efecto sintomático, aunque lo que queríamos comprobar nosotros era si podía ralentizar el desarrollo de la enfermedad. Estoy muy decepcionado, no por mí, sino por la gente que la sufre”, dijo a la cadena BBC el profesor John Zajicek, que dirigió el grupo investigador.

Zajicek, que lamentó los pocos tratamientos existentes para las enfermedades neurodegenerativas, aseguró que encontrar un fármaco que detuviera su evolución es como el “Santo Grial” de la neurociencia.

A pesar de los decepcionantes resultados de esta investigación, los autores del estudio no descartan el cannabis como solución a estas dolencias.

“Se cree que la evolución de la esclerosis múltiple se produce por la muerte de las células nerviosas, por lo que los investigadores están buscando tratamientos que sean neuroprotectores. En este sentido, algunos laboratorios han demostrado que algunos derivados del cannabis tienen este efecto”, señaló Zajicek.

Por ello, este científico pidió un mayor esfuerzo de financiación para proseguir con la investigación, lo que podría costar alrededor de 5 millones de libras (6,25 millones de euros).

En un estudio publicado en mayo por la “Revista de la Asociación Médica de Canadá” (CMAJ), unos investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Diego (EEUU), ya demostraron los efectos paliativos que producía fumar cannabis en los enfermos de esclerosis múltiple.

Estos científicos observaron el efecto beneficioso de esta sustancia en los espasmos y el dolor asociado con la enfermedad, aunque también advirtieron de que puede provocar “agudos efectos cognitivos”.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.larazon.es/noticia/1074-el-cannabis-no-consigue-retrasar-el-avance-de-la-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content