I que se’ls garanteixi un tracte igualitariY que se les garantice un trato igualitario

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat(Cermi) ha reclamat “major atenció i protecció” a les persones refugiades amb discapacitat, coincidint amb la celebració aquest dilluns del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
D’aquesta manera, el Cermi s’uneix a les organitzacions del Tercer Sector Defensores dels Drets Humans en la seva reivindicació d’un “compromís ferm” de les administracions públiques nacionals, europees i internacionals amb la causa de les persones refugiades.

El Cermi demana mesures que protegeixin a les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, i de manera específica als homes i dones amb discapacitat que reclamen refugi, “els que les autoritats i institucions públiques han de garantir un tracte igualitari, sense discriminacions” .

L’entitat destaca que “les organitzacions de l’àmbit de la discapacitat han de participar com a agent social qualificat en els processos de presa de decisions relatius a la gestió de les estratègies públiques d’acollida de persones refugiades, a fi de poder aportar el seu coneixement i experiència i cooperar constructivament perquè l’enfocament inclusiu de la discapacitat quedi assegurat “.

Precisament, per analitzar aquest assumpte, el Cermi celebrarà a l’agència de notícies Servimedia una Taula de Debat sobre la perspectiva de la discapacitat en el tractament a les persones refugiades, en la qual s’analitzarà, entre altres aspectes, l’enfocament de gènere i la situació de major vulnerabilitat en la qual es troben les dones amb discapacitat refugiades. L’acte s’emmarca en el projecte ‘Parlem d’Europa’ del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, i tindrà lloc el proper 8 de juliol.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(Cermi) ha reclamado “mayor atención y protección” a las personas refugiadas con discapacidad, coincidiendo con la celebración este lunes del Día Mundial de las Personas Refugiadas.
De esta forma, el Cermi se une a las organizaciones del Tercer Sector Defensoras de los Derechos Humanos en su reivindicación de un “compromiso firme” de las administraciones públicas nacionales, europeas e internacionales con la causa de las personas refugiadas.

El Cermi pide medidas que protejan a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y de manera específica a los hombres y mujeres con discapacidad que reclaman refugio, “a quienes las autoridades e instituciones públicas deben garantizar un trato igualitario, sin discriminaciones”.

La entidad destaca que “las organizaciones del ámbito de la discapacidad deben participar como agente social cualificado en los procesos de toma de decisiones relativos a la gestión de las estrategias públicas de acogida de personas refugiadas, con objeto de poder aportar su conocimiento y experiencia y cooperar constructivamente para que el enfoque inclusivo de la discapacidad quede asegurado”.

Precisamente, para analizar este asunto, el Cermi celebrará en la agencia de noticias Servimedia una Mesa de Debate sobre la perspectiva de la discapacidad en el tratamiento a las personas refugiadas, en la que se analizará, entre otros aspectos, el enfoque de género y la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad refugiadas. El acto se enmarca en el proyecto ‘Hablamos de Europa’ del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y tendrá lugar el próximo 8 de julio.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Europa/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22604

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Europa/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22604

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut