Ha valorat que El Parlament Europeu hagi aprovat un informe sobre l’aplicació a la Unió Europea de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.Ha valorado que El Parlamento Europeo haya aprobado un informe sobre la aplicación en la Unión Europea de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A més, el Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF per les sigles en anglès) i el CERMI han mostrat la seva satisfacció pel fet que aquest treball s’hagi dut a terme comptant amb les entitats del moviment social de la discapacitat a nivell europeu.
L’informe se centra de manera prioritària en aquelles recomanacions que s’emmarquen dins de les competències de la Unió i que comporten, per tant, dificultats d’aplicació a nivell nacional, prestant especial atenció a les pròpies institucions de la UE que, es pressuposa, han de ser un model en l’aplicació de la Convenció.

Així mateix, presta especial atenció a les recomanacions que el Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU va realitzar a la UEencaminades a millorar la vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies, ja que malgrat els avenços, encara queda molt camí per recórrer per assolir la veritable igualtat.

LLUMS I OMBRES

Per l’eurodiputada del PP Rosa Estaràs, “amb les seves llums i ombres, la veritat és que la UE no va sortir especialment ben parada d’aquesta avaluació, doncs van ser detectades nombroses deficiències que, bé per la pròpia complexitat de la UE, bé per falta de voluntat de les seves institucions, segueixen constituint evidents contradiccions amb les disposicions de la Convenció de les Persones amb Discapacitat “

“La UE ha de ser un líder en matèria de respecte i promoció dels drets humans”, ha destacat l’eurodiputada popular, que ha insistit que és d’extraordinària importància que es desbloquegi immediatament la directiva de la UE contra la discriminació, que no ha registrat cap avanç en el Consell des de 2008 “

Per la seva banda, el president de l’EDF, Yannis Vardakastanis , ha felicitat a l’eurodiputada sorda Helga Stevens i al Parlament Europeu per aquest informe i el suport transversal que ha rebut el text.

“Esperem continuar la nostra cooperació amb el Parlament i el Intergrup de Discapacitat, de manera que puguem fer de les recomanacions d’aquest informe una realitat. Els últims anys han estat difícils per a les persones amb discapacitat a Europa amb l’austeritat, la desocupació i la pobresa cada vegada més gran per a les dones i homes amb discapacitat “, ha reblat el president del EDF.

Además, el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF por sus siglas en inglés) y el CERMI han mostrado su satisfacción por el hecho de que este trabajo se haya llevado a cabo contando con las entidades del movimiento social de la discapacidad a nivel europeo.
El informe se centra de forma prioritaria en aquellas recomendaciones que se enmarcan dentro de las competencias de la Unión y que entrañan, por tanto, dificultades de aplicación a nivel nacional, prestando especial atención a las propias instituciones de la UE que, se presupone, deben ser un modelo en la aplicación de la Convención.

Asimismo, presta especial atención a las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU realizó a la UEencaminadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias, puesto que pese a los avances, todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la verdadera igualdad.

LUCES Y SOMBRAS

Para la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, “con sus luces y sombras, lo cierto es que la UE no salió especialmente bien parada de esa evaluación, pues fueron detectadas numerosas deficiencias que, bien por la propia complejidad de la UE, bien por falta de voluntad de sus instituciones, siguen constituyendo evidentes contradicciones con las disposiciones de la Convención de las Personas con Discapacidad”

“La UE debe ser un líder en materia de respeto y promoción de los derechos humanos”, ha destacado la eurodiputada popular, que ha insistido en que es de extraordinaria importancia que se desbloquee inmediatamente la directiva de la UE contra la discriminación, que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008”

Por su parte, el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, ha felicitado a la eurodiputada sorda Helga Stevens y al Parlamento Europeo por este informe y el apoyo transversal que ha recibido el texto.

“Esperamos continuar nuestra cooperación con el Parlamento y el Intergrupo de Discapacidad, de manera que podamos hacer de las recomendaciones de este informe una realidad. Los últimos años han sido difíciles para las personas con discapacidad en Europa con la austeridad, el desempleo y la pobreza cada vez mayor para las mujeres y hombres con discapacidad”, ha remachado el presidente del EDF.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/el-cermi-valora-que-el-parlamento-europeo-reclame.aspx

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/el-cermi-valora-que-el-parlamento-europeo-reclame.aspx

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content