Anava per enginyer de telecomunicacions, però en l’últim moment es va decantar per la medicina. En concret, per la neurologia. Apolinar Gómez Díaz-Castroverde (Corgo, Lugo, 1951) -‘Poli ‘per als seus col·legues i’ doctor Castroverde ‘per als pacients- s’ha jubilat. El 28 de febrer va complir 65 anys, el que li ha ‘obligat’ a deixar l’Hospital de Cabueñes després de 29 anys en la sanitat pública de Gijón. Aquest gallec de naixement, al qual Astúries li va enganxar «des del primer moment», parla pausat i reflexiu. Es pren el seu temps, com feia amb els pacients. Les presses no són bones tot i que en l’agenda no hi hagi una cita més. Abans de recalar a Gijón, «en els anys durs de la crisi dels vuitanta», va passar per l’antic Hospital General de l’extinta Diputació, a Oviedo, on va fer l’especialitat. El doctor Castroverde porta tot just dos mesos jubilat i assegura trobar a faltar la consulta, als seus pacients ia alguns dels seus companys. Té un record especial per a Ana, auxiliar amb la qual feia tàndem a la consulta ia la que va guanyar com a amiga, «tot i que teníem alguna que una altra discussió» (somriu). També a Manuela, la secretària de planta ia Begonya, la supervisora. La llista és àmplia, assegura, impossible de sintetitzar en una entrevista.

¿Com porta la jubilació?

Sincerament, no ho porto bé de moment. No perquè pateixi, només faltaria, però no aconsegueixo adaptar-me.

¿Troba a faltar la consulta?

Bastant. Han estat molts anys. A Cabueñes vaig arribar el 1987. Sense adonar-te, acabes convertint la teva activitat mèdica a part de la teva vida i trencar amb tot això, de sobte i d’un dia per l’altre, m’està costant.

D’haver pogut jubilar-se als 70 anys, com es permetia a Astúries fins al 2009, ¿hauria seguit?

Segurament, si. Crec que el sistema actual hauria de ser més flexible. És contradictori que diguin que els hospitals són empreses del coneixement i després no s’aprofiti aquest coneixement acumulat.

Alguns col·legues seus proposen implantar un sistema similar al dels Estats Units, on els metges jubilats considerats ‘valuosos’ per a la societat passen a ser sèniors i formen a gent jove.

Desconec quin és el model d’altres països, però el que està clar és que caldria fer alguna cosa perquè tot aquest coneixement d’un ampli volum de professionals no es perdi, com passa ara.

Administrativament l’han jubilat. Com a metge, ¿se sent així?

La vocació la portes sempre amb tu, encara que arriba un moment en què si no tens activitat clínica t’acabes despenjant.

¿Va pensar en endinsar-se en la privada?

Li estic donant voltes, però encara no ho he decidit.

Com era l’Hospital de Cabueñes quan va arribar el 1987?

Uf, era un hospital petit i familiar. Quan estàvem de guàrdia, menjàvem tots en una mateixa taula, on igual hi havia un anestesista que el capellà de l’hospital o un cirurgià. Era molt maco allò. Recordo que hi havia moltíssima restricció amb el de les visites i que el metge gaudia d’un estatus més gran.Això, amb el temps, es va anar perdent i, per exemple, en el cas dels facultatius hem passat a fer tasques que podria realitzar personal auxiliar.

I per als malalts, era millor abans o ara?

Des del punt de vista del confort i la tecnologia, els hospitals són millors ara.Pel que fa a la relació metge-pacient, ara és menys paternalista i més deshumanitzada.

¿No creu que s’ha perdut el respecte al personal sanitari?

La massificació de les consultes i la tecnificació han fet que la relació entre el metge i el malalt es distanciï. Moltes consultes són per motius banals. Això consumeix temps i treu recursos de què realment els necessita. Les relacions socials són més iguals ara i això no necessàriament suposa una falta de respecte. El respecte és recíproc.

¿Les tecnologies incrementen aquesta distància de la qual parla?

Sóc un gran defensor de les noves tecnologies perquè el progrés, sobretot en medicina, passa per aquí. Però sí que és cert que la irrupció de l’ordinador a les consultes ha fet que es passi més temps mirant a la pantalla que s’interposa davant el pacient. Els ciutadans tenen una fe cega en les màquines, que no són sinó un mer instrument auxiliar. Com tot, cal intentar un equilibri.

Quan va començar, ¿les consultes estaven tan massificades com ara?

Sí, això va ser de sempre. La neurologia ha tingut una gran demanda a Cabueñes. Les consultes estaven massificades quan érem quatre i segueixen massificades sent tretze.

Però ara hi ha més prestacions.

Sí. La cartera de serveis és ara més extensa. En els últims anys es van aconseguir moltes coses en Cabueñes. Es va obrir la unitat d’ictus, es van instaurar les guàrdies de neurologia …

¿Els trastorns neurològics són els mateixos que quan va començar?

Dels malalts que ingressen per un problema neurològic, la meitat ho fa per ictus i malalties cerebrovasculars i l’altra meitat és molt variada: des de meningitis, trastorns de la marxa fins esclerosi múltiple. El que més va canviar van ser els mètodes diagnòstics.

Són millors?

Especialment en imatge han avançat moltíssim i s’han fet més accessibles. En els anys 80, per sol·licitar una ressonància havia gairebé que fer una instància al Rei i es demanaven una o dues al mes. Eren proves que no es podien fer a Astúries perquè no teníem les màquines, i els malalts eren traslladats a Lleó o a Santiago. No obstant això, ara són proves que es demanen gairebé de rutina.

Això tampoc és bo, no?

S’abusa una mica, però per a determinats processos suposen una gran seguretat diagnòstica.

Encara no hem parlat de l’Alzheimer ni del Parkinson.

Dos grans àrees de la neurologia degenerativa. Quan vaig començar, recordo que una persona de 80 anys era ancianísima i si tenia Alzheimer o alguna demència d’edat avançada, el propi malalt i la família ho assumien com una cosa normal, propi de l’envelliment. Avui, però, ja es veu com una malaltia.

A Astúries hi ha molts més casos que en altres regions, oi?

És clar, perquè l’Alzheimer és una malaltia vinculada a l’edat ia Astúries hi ha molta població molt gran. No és que hi hagi més Alzheimer, sinó que hi ha més gent anciana.

És la malaltia més devastadora a la qual es va enfrontar?

No, per a mi la pitjor és l’esclerosi lateral amiotròfica. L’Alzheimer és més devastadora per a la família i l’entorn que per al propi malalt. No obstant això, l’ELA és devastadora també per al que la pateix.

«El sucre no és bo»

Hi haurà algun tipus de revolució en les teràpies de l’Alzheimer com al seu dia va passar amb el càncer?

En els anys 90 es va apostar molt pel cervell i es creia que en el termini de deu anys podríem comptar amb un tractament efectiu contra l’Alzheimer.Però no va ser així perquè és més complicat del que sembla. Imagino que s’acabarà donant amb la tecla, però encara falta molt.

¿Un consell per a un cervell sa?

Els consells són els mateixos que per estar sa en general: dieta saludable, exercici i afegir-, en el cas del cervell, una activitat intel·lectual. El cervell, si deixes d’utilitzar-, s’atrofia. Cal exigir i cultivar-lo.

I el consell de les àvies que el sucre és bo per al cervell?

Sí, és veritat que es deia, però el sucre no és bo per a gairebé res.

Què va aprendre en aquest temps?

Vaig aprendre moltíssim, sobretot dels pacients. Les consultes són un observatori social importantíssim.

¿Es veu la crisi en les consultes?

Sí, és clar que es veu. De fet, les patologies canvien. En temps de crisi es veuen molts més casos de pacients que somatitzen els seus problemes i els converteixen en molèsties, depressió, ansietat …

Iba para ingeniero de telecomunicaciones, pero en el último momento se decantó por la medicina. En concreto, por la neurología. Apolinar Gómez Díaz-Castroverde (Corgo, Lugo, 1951) -‘Poli’ para sus colegas y ‘doctor Castroverde’ para los pacientes- se ha jubilado. El 28 de febrero cumplió 65 años, lo que le ha ‘obligado’ a dejar el Hospital de Cabueñes tras 29 años en la sanidad pública gijonesa. Este gallego de nacimiento, al que Asturias le enganchó «desde el primer momento», habla pausado y reflexivo. Se toma su tiempo, como hacía con los pacientes. Las prisas no son buenas aunque en la agenda no quepa una cita más. Antes de recalar en Gijón, «en los años duros de la crisis de los ochenta», pasó por el antiguo Hospital General de la extinta Diputación, en Oviedo, donde hizo la especialidad. El doctor Castroverde lleva apenas dos meses jubilado y asegura echar de menos la consulta, a sus pacientes ya algunos de sus compañeros. Tiene un recuerdo especial para Ana, auxiliar con la que hacía tándem en la consulta ya la que ganó como amiga, «a pesar de que teníamos alguna que otra discusión» (sonríe).También a Manuela, la secretaria de planta ya Begoña, la supervisora. La lista es amplia, asegura, imposible de sintetizar en una entrevista.

¿Qué tal lleva la jubilación?

Sinceramente, no lo llevo bien por el momento. No porque sufra, faltaría más, pero no consigo adaptarme.

¿Echa de menos la consulta?

Bastante. Han sido muchos años. A Cabueñes llegué en 1987. Sin darte cuenta, acabas convirtiendo tu actividad médica en parte de tu vida y romper con todo eso, de repente y de un día para otro, me está costando.

De haber podido jubilarse a los 70 años, como se permitía en Asturias hasta 2009, ¿habría seguido?

Seguramente, sí. Creo que el sistema actual debería ser más flexible. Es contradictorio que digan que los hospitales son empresas del conocimiento y luego no se aproveche ese conocimiento acumulado.

Algunos colegas suyos proponen implantar un sistema similar al de Estados Unidos, donde los médicos jubilados considerados ‘valiosos’ para la sociedad pasan a ser seniors y forman a gente joven.

Desconozco cuál es el modelo de otros países, pero lo que está claro es que habría que hacer algo para que todo ese conocimiento de un amplio volumen de profesionales no se pierda, como ocurre ahora.

Administrativamente lo han jubilado. Como médico, ¿se siente así?

La vocación la llevas siempre contigo, aunque llega un momento en que si no tienes actividad clínica te acabas descolgando.

¿Pensó en adentrarse en la privada?

Le estoy dando vueltas, pero aún no lo he decidido.

¿Cómo era el Hospital de Cabueñes cuando llegó en 1987?

Uf, era un hospital pequeño y familiar. Cuando estábamos de guardia, comíamos todos en una misma mesa, donde igual había un anestesista que el cura del hospital o un cirujano. Era muy guapo aquello. Recuerdo que había muchísima restricción con lo de las visitas y que el médico gozaba de un estatus mayor. Eso, con el tiempo, se fue perdiendo y, por ejemplo, en el caso de los facultativos hemos pasado a hacer tareas que podría realizar personal auxiliar.

Y para los enfermos, ¿era mejor antes o ahora?

Desde el punto de vista del confort y la tecnología, los hospitales son mejores ahora. En cuanto a la relación médico-paciente, ahora es menos paternalista y más deshumanizada.

¿No cree que se ha perdido el respecto al personal sanitario?

La masificación de las consultas y la tecnificación han hecho que la relación entre el médico y el enfermo se distancie. Muchas consultas son por motivos banales. Eso consume tiempo y detrae recursos del que realmente los necesita. Las relaciones sociales son más iguales ahora y eso no necesariamente supone una falta de respeto. El respeto es recíproco.

¿Las tecnologías incrementan esa distancia de la que habla?

Soy un gran defensor de las nuevas tecnologías porque el progreso, sobre todo en medicina, pasa por ahí. Pero sí es cierto que la irrupción del ordenador en las consultas ha hecho que se pase más tiempo mirando a la pantalla que se interpone ante el paciente. Los ciudadanos tienen una fe ciega en las máquinas, que no son sino un mero instrumento auxiliar. Como todo, hay que intentar un equilibrio.

Cuando empezó, ¿las consultas estaban tan masificadas como ahora?

Sí, eso fue de siempre. La neurología ha tenido una gran demanda en Cabueñes. Las consultas estaban masificadas cuando éramos cuatro y siguen masificadas siendo trece.

Pero ahora hay más prestaciones.

Sí. La cartera de servicios es ahora más extensa. En los últimos años se consiguieron muchas cosas en Cabueñes. Se abrió la unidad de ictus, se instauraron las guardias de neurología…

¿Los trastornos neurológicos son los mismos que cuando comenzó?

De los enfermos que ingresan por un problema neurológico, la mitad lo hace por ictus y enfermedades cerebrovasculares y la otra mitad es muy variada: desde meningitis, trastornos de la marcha hasta esclerosis múltiple. Lo que más cambió fueron los métodos diagnósticos.

¿Son mejores?

Especialmente en imagen han avanzado muchísimo y se han hecho más accesibles. En los años 80, para solicitar una resonancia había casi que echar una instancia al Rey y se pedían una o dos al mes. Eran pruebas que no se podían hacer en Asturias porque no teníamos las máquinas, y los enfermos eran trasladados a León oa Santiago. Sin embargo, ahora son pruebas que se piden casi de rutina.

Eso tampoco es bueno, ¿no?

Se abusa un poco, pero para determinados procesos suponen una gran seguridad diagnóstica.

Aún no hemos hablado del alzhéimer ni del párkinson.

Dos grandes áreas de la neurología degenerativa. Cuando empecé, recuerdo que una persona de 80 años era ancianísima y si tenía alzhéimer o alguna demencia de edad avanzada, el propio enfermo y la familia lo asumían como algo normal, propio del envejecimiento. Hoy, sin embargo, ya se ve como una enfermedad.

En Asturias hay muchos más casos que en otras regiones, ¿verdad?

Claro, porque el alzhéimer es una enfermedad vinculada a la edad y en Asturias hay mucha población muy mayor. No es que haya más alzhéimer, sino que hay más gente anciana.

¿Es la enfermedad más devastadora a la que se enfrentó?

No, para mí la peor es la esclerosis lateral amiotrófica. El alzhéimer es más devastadora para la familia y el entorno que para el propio enfermo. Sin embargo, la ELA es devastadora también para el que la sufre.

«El azúcar no es bueno»

¿Habrá algún tipo de revolución en las terapias del alzhéimer como en su día ocurrió con el cáncer?

En los años 90 se apostó mucho por el cerebro y se creía que en el plazo de diez años contaríamos con un tratamiento efectivo contra el alzhéimer. Pero no fue así porque es más complicado de lo que parece. Imagino que se acabará dando con la tecla, pero aún falta mucho.

¿Un consejo para un cerebro sano?

Los consejos son los mismos que para estar sano en general: dieta saludable, ejercicio y añadirle, en el caso del cerebro, una actividad intelectual. El cerebro, si dejas de utilizarlo, se atrofia. Hay que exigirle y cultivarlo.

¿Y el consejo de las abuelas de que el azúcar es bueno para el cerebro?

Sí, es verdad que se decía, pero el azúcar no es bueno para casi nada.

¿Qué aprendió en este tiempo?

Aprendí muchísimo, sobre todo de los pacientes. Las consultas son un observatorio social importantísimo.

¿Se ve la crisis en las consultas?

Sí, claro que se ve. De hecho, las patologías cambian. En tiempos de crisis se ven muchos más casos de pacientes que somatizan sus problemas y los convierten en molestias, depresión, ansiedad…

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.elcomercio.es/gijon/201605/08/cerebro-dejas-utilizarlo-atrofia-20160508005611-v.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elcomercio.es/gijon/201605/08/cerebro-dejas-utilizarlo-atrofia-20160508005611-v.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content