L’hospital compta amb un programa per informar als afectats i als seus familiars sobre el tractament receptat pels metges

Millorar la qualitat de vida dels pacients crònics és l’objectiu que sustenta al programa engegat per l’Hospital Clínic Universitari per optimitzar el control i el seguiment del tractament de malalts amb esclerosi múltiple. El hospital cuenta con un programa para informar a los afectados y a sus familiares sobre el tratamiento recetado por los médicos

Mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos es el objetivo que sustenta al programa puesto en marcha por el Hospital Clínico Universitario para optimizar el control y el seguimiento del tratamiento de enfermos con esclerosis múltiple.

El programa d’atenció farmacèutica al pacient amb esclerosi múltiple ofereix una atenció completa tant als malalts com als seus familiars o acompanyants des de la primera dispensació del fàrmac, oferint formació sobre la autoadministración del tractament (aquests fàrmacs s’administren normalment per via intramuscular o subcutània, per la qual cosa és necessari que el pacient o un familiar aprengui a injectar la dosi). El programa també ofereix informació als usuaris sobre els possibles efectes adversos dels medicaments que prenen, a més d’un calendari sobre les visites que han de realitzar el malalts per al seguiment programat de la seva malaltia.

Coordinació

L’equip de farmacèutics hospitalaris del Clínic Universitari coordina, a través d’aquest programa, l’atenció al pacient també amb la resta d’especialistes, amb l’objectiu fonamental d’analitzar de forma conjunyeix l’evolució de la malaltia i controlar l’administració correcta dels fàrmacs que poden ajudar a retardar l’avanç de la discapacitat que provoca aquest tipus de dolències degeneratives.

D’aquesta manera, aspectes tan variats com la validació de la prescripció mèdica (segons els protocols establerts per a l’administració dels medicaments per a aquesta malaltia), l’avaluació de l’existència d’interaccions amb altres fàrmacs que pugui prendre el pacient, les recomanacions per reforçar el compliment dels tractaments, així com oferir la informació i impartir la formació del pacient per aconseguir la correcta administració dels fàrmacs configuren les funcions principals del farmacèutic hospitalari dins d’aquest programa.

A més, altres criteris com la conservació dels medicaments, la gestió de residus, les estratègies per al maneig dels efectes adversos (cansament, reaccions en el punt d’injecció, etcètera), així com la resolució de dubtes que pugui presentar el pacient o la seva família, tant sobre la malaltia com sobre el tractament, es troben coberts pels professionals de la unitat de gestió clínica de farmàcia hospitalària del Clínic.

Atenció farmacèutica

Des que comencés a funcionar el passat any 2010, el programa d’atenció farmacèutica al pacient amb esclerosi múltiple està atenent a més de 150 afectats. Des de gener de 2011 es van dur a terme 35 noves visites de persones que van iniciar un nou tractament per a aquesta malaltia crònica i invalidant.

La unitat de gestió clínica de farmàcia hospitalària d’aquest centre hospitalari s’encarrega de coordinar l’atenció integral dels malalts crònics per ajudar-los al fet que millorin la seva qualitat de vida i es trobi millor.
INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariosur.es/v/20111115/malaga/clinico-mejora-atencion-enfermos-20111115.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El programa de atención farmacéutica al paciente con esclerosis múltiple ofrece una atención completa tanto a los enfermos como a sus familiares o acompañantes desde la primera dispensación del fármaco, ofreciendo formación acerca de la autoadministración del tratamiento (estos fármacos se administran normalmente por vía intramuscular o subcutánea, por lo que es necesario que el paciente o un familiar aprenda a inyectar la dosis). El programa también ofrece información a los usuarios acerca de los posibles efectos adversos de los medicamentos que toman, además de un calendario sobre las visitas que deben realizar lo enfermos para el seguimiento programado de su enfermedad.

 Coordinación

El equipo de farmacéuticos hospitalarios del Clínico Universitario coordina, a través de este programa, la atención al paciente también con el resto de especialistas, con el objetivo fundamental de analizar de forma conjunta la evolución de la enfermedad y controlar la administración correcta de los fármacos que pueden ayudar a retrasar el avance de la discapacidad que provoca este tipo de dolencias degenerativas.

 De este modo, aspectos tan variados como la validación de la prescripción médica (según los protocolos establecidos para la administración de los medicamentos para esta enfermedad), la evaluación de la existencia de interacciones con otros fármacos que pueda tomar el paciente, las recomendaciones para reforzar el cumplimiento de los tratamientos, así como ofrecer la información e impartir la formación del paciente para conseguir la correcta administración de los fármacos configuran las funciones principales del farmacéutico hospitalario dentro de este programa.

 Además, otros criterios como la conservación de los medicamentos, la gestión de residuos, las estrategias para el manejo de los efectos adversos (cansancio, reacciones en el punto de inyección, etcétera), así como la resolución de dudas que pueda presentar el paciente o su familia, tanto sobre la enfermedad como sobre el tratamiento, se encuentran cubiertos por los profesionales de la unidad de gestión clínica de farmacia hospitalaria del Clínico.

 Atención farmacéutica

 Desde que comenzara a funcionar el pasado año 2010, el programa de atención farmacéutica al paciente con esclerosis múltiple está atendiendo a más de 150 afectados. Desde enero de 2011 se llevaron a cabo 35 nuevas visitas de personas que iniciaron un nuevo tratamiento para esta enfermedad crónica e invalidante.

 La unidad de gestión clínica de farmacia hospitalaria de este centro hospitalario se encarga de coordinar la atención integral de los enfermos crónicos para ayudarles a que mejoren su calidad de vida y se encuentre mejor.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariosur.es/v/20111115/malaga/clinico-mejora-atencion-enfermos-20111115.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content