Nombroses investigacions sobre l’esclerosi múltiple han revelat que es tracta d’un trastorn autoinmune en el qual les pròpies cèl·lules de defensa del cos del pacient ataquen la mielina en el cervell i en la medul·la espinal. Però la principal incògnita sobre aquesta malaltia radica en com s’origina, un interrogant que han intentat respondre nombroses hipòtesis no confirmades. Una d’elles és la denominada hipòtesi neurodegenerativa, basada en observacions de certs pacients que mostraven dany en la mielina sense que es presentés cap tipus d’atac immune discernible.Numerosas investigaciones sobre la esclerosis múltiple han revelado que se trata de un trastorno autoinmune en el que las propias células de defensa del cuerpo del paciente atacan la mielina en el cerebro y en la médula espinal. Pero la principal incógnita sobre esta enfermedad radica en cómo se origina, un interrogante que han intentado responder numerosas hipótesis no confirmadas. Una de ellas es la denominada hipótesis neurodegenerativa, basada en observaciones de ciertos pacientes que mostraban daño en la mielina sin que se presentara ningún tipo de ataque inmune discernible.

No obstant això, una recent investigació duta a terme per un equip de la Universitat de Zuric contradiu aquesta hipòtesi després de demostrar que la mort dels oligodentrocitos, cèl·lules que produeixen la capa de la mielina, no és la causa del desenvolupament de l’esclerosi múltiple. Mitjançant una modificació genètica, els autors van induir a un model de ratolí defectes en la mielina sense alertar la defensa immune. Les dades de treball publicat en Nature Neuroscience revelen que la hipòtesi neurodegenerativa està obsoleta, doncs no es va obtenir cap evidència d’esclerosi després que la resposta immune s’activés davant la mielina danyada i una infecció.

L’equip segueix estudiant en les causes i els orígens de l’esclerosi múltiple, i segons els autors els treballs en el futur se centraran menys en el cervell i més en el sistema immune.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://ipemedicina.com/especialidades-ipem/medicina-interna/recursos/noticias/el-dantildeo-en-la-mielina-no-desencadena-la-esclerosis-multiple/1386

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Sin embargo, una reciente investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Zúrich contradice esa hipótesis tras demostrar que la muerte de los oligodentrocitos, células que producen la capa de la mielina, no es la causa del desarrollo de la esclerosis múltiple. Mediante una modificación genética, los autores indujeron a un modelo de ratón defectos en la mielina sin alertar la defensa inmune. Los datos de trabajo publicado en Nature Neuroscience revelan que la hipótesis neurodegenerativa está obsoleta, pues no se obtuvo ninguna evidencia de esclerosis después de que la respuesta inmune se activara ante la mielina dañada y una infección.

El equipo sigue estudiando en las causas y los orígenes de la esclerosis múltiple, y según los autores los trabajos en el futuro se centrarán menos en el cerebro y más en el sistema inmune.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://ipemedicina.com/especialidades-ipem/medicina-interna/recursos/noticias/el-dantildeo-en-la-mielina-no-desencadena-la-esclerosis-multiple/1386

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content