En l’esclerosi múltiple, el sistema immunològic ataca els nervis situats en el cervell i en la medul·la espinal, causant problemes de mobilitat, debilitat muscular i pèrdua de visió. Les cèl·lules immunes anomenades cèl·lules dendríticas, que en un començament es van emprar per contribuir al descobriment de la patologia, en l’actualitat protegeixen enfront de la mateixa, segons un experiment practicat amb ratolins en l’estudi publicat per Cell Press en la revista Immunity.   En la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca los nervios ubicados en el cerebro y en la médula espinal, causando problemas de movilidad, debilidad muscular y pérdida de visión. Las células inmunes llamadas células dendríticas, que en un comienzo se emplearon para contribuir al descubrimiento de la patología, en la actualidad protegen frente a la misma, según un experimento practicado con ratones en el estudio publicado por Cell Press en la revista Immunity.

Aquest nou descobriment pot canviar la forma d’entendre els orígens de l’esclerosi múltiple i suposar una esperança de cara a l’aparició de tractaments més eficaços per combatre la malaltia.

“Per trasfusión de cèl·lules dendríticas en la sang, és possible reduir l’autoinmunidad”, segons el director de l’estudi, Ari Waisman del centre mèdic universitari de la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz. “Podem imaginar fàcilment que la investigació podria aplicar-se a altres malalties autoinmunes, com a inflamacions intestinals o la psoriasis”.

En un model d’animal amb esclerosi múltiple, conegut com encefalomielitis experimental autoinmune (EEA), les cèl·lules T desencadenen la malaltia després de ser activades per cèl·lules presentadores d’antígens (APCs, en el seu acrònim en anglès). Les cèl·lules dendríticas són APCs capaces d’activar cèl·lules T i inductoras de l’EEA, alguna cosa desconegut fins a la realització de l’experiment.

En el nou estudi, Waisman i el seu equip van utilitzar mètodes genètics per reduir les cèl·lules dendríticas en ratolins. Inesperadament en els ratolins susceptibles a l’EEA es van descobrir mals resultats clínics sobre la malaltia així com en la resposta d’autoinmunidad, la qual cosa suggeria que les cèl·lules dendríticas no són requerides per induir l’EEA. Les investigacions van concloure que les cèl·lules dendríticas redueixen sensiblement l’aparició de cèl·lules T i lentament la susceptibilitat d’EEA, per l’increment de receptors PD-1 en cèl·lules T.

Segons Nir Yogev, del centre mèdic universitari de la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz i autor de l’estudi juntament amb Waisman, “les nostres investigacions suggereixen que les cèl·lules dendríticas poden afavorir la immunitat, transferir cèl·lules dendríticas a pacients amb esclerosi múltiple podria guarir defectes en cèl·lules T i servir com a intervenció eficaç de la malaltia”.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/descubrimiento-celulas-inmunes-protegen-frente-esclerosis-multiple

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Este nuevo descubrimiento puede cambiar la forma de entender los orígenes de la esclerosis múltiple y suponer una esperanza de cara a la aparición de tratamientos más eficaces para combatir la enfermedad.

“Por trasfusión de células dendríticas en la sangre, es posible reducir la autoinmunidad”, según el director del estudio, Ari Waisman del centro médico universitario de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. “Podemos imaginar fácilmente que la investigación podría aplicarse a otras enfermedades autoinmunes, como inflamaciones intestinales o la psoriasis”.

En un modelo de animal con esclerosis múltiple, conocido como encefalomielitis experimental autoinmune (EEA), las células T desencadenan la enfermedad tras ser activadas por células presentadoras de antígenos (APCs, en su acrónimo en inglés). Las células dendríticas son APCs capaces de activar células T e inductoras de la EEA, algo desconocido hasta la realización del experimento.

En el nuevo estudio, Waisman y su equipo utilizaron métodos genéticos para reducir las células dendríticas en ratones. Inesperadamente en los ratones susceptibles a la EEA se descubrieron malos resultados clínicos sobre la enfermedad así como en la respuesta de autoinmunidad, lo que sugería que las células dendríticas no son requeridas para inducir la EEA. Las investigaciones concluyeron que las células dendríticas reducen sensiblemente la aparición de células T y lentamente la susceptibilidad de EEA, por el incremento de receptores PD-1 en células T.

Según Nir Yogev, del centro médico universitario de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y autor del estudio junto con Waisman, “nuestras investigaciones sugieren que las células dendríticas pueden favorecer la inmunidad, transferir células dendríticas a pacientes con esclerosis múltiple podría curar defectos en células T y servir como intervención eficaz de la enfermedad”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/descubrimiento-celulas-inmunes-protegen-frente-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content