Una de cada tres persones diagnosticades amb esclerosi múltiple abans de l’edat de 18 anys té símptomes cognitius d’algun tipus , d’acord amb una nova investigació publicada a la revista  Journal of Child Neurology.Una de cada tres personas diagnosticadas con esclerosis múltiple antes de la edad de 18 años tiene síntomas cognitivos de algún tipo, de acuerdo con una nueva investigación publicada en la revista Journal of Child Neurology.

A la mostra estudiada més gran fins ara, els investigadors van examinar la funció cognitiva de 187 nens i adolescents amb esclerosi múltiple i de 44 amb síndrome clínicament aïllat (CIS), consistent en un únic episodi de símptomes indicatius de l’esclerosi múltiple, 

Els participants tenien una mitjana de 14,8 ± 2,6 anys i una durada mitjana de la malaltia de 1,9 ± 2,2 anys. Un total de 65 nens (35%) amb esclerosi múltiple i 8 (18%) amb síndrome clínicament aïllat mostrar problemes de cognició en una sèrie de proves. 

Les àrees més involucrades van ser la coordinació motora fina (54%), la integració visomotriu (50%), i el processament de la informació accelerat (35%). Els símptomes cognitius són freqüents en l’esclerosi múltiple, gairebé la meitat de totes les persones amb la malaltia experimenten en algun moment algun grau de problema relacionat amb aspectes del pensament , la memòria, l’atenció o la concentració.

  El diagnòstic de l’esclerosi múltiple i la discapacitat neurològica general van ser els únics predictors independents de deteriorament cognitiu. El deteriorament cognitiu pot passar d’hora en aquests pacients, i el reconeixement del sistema és crític per a la seva cura.
Font: PubMed

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/48985/84

En la muestra estudiada más grande hasta la fecha, los investigadores examinaron la función cognitiva de 187 niños y adolescentes con esclerosis múltiple y de 44 con síndrome clínicamente aislado (CIS), consistente en un único episodio de síntomas indicativos de la esclerosis múltiple, 

 Los participantes tenían una media de 14,8 ± 2,6 años y una duración media de la enfermedad de 1,9 ± 2,2 años. Un total de 65 niños (35%) con esclerosis múltiple y 8 (18%) con síndrome clínicamente aislado mostraron problemas de cognición en una serie de pruebas. 

Las áreas más involucradas fueron la coordinación motora fina (54%), la integración visomotora (50%), y el procesamiento de la información acelerado (35%). Los síntomas cognitivos son frecuentes en la esclerosis múltiple, casi la mitad de todas las personas con la enfermedad experimentan en algún momento algún grado de problema relacionado con aspectos del pensamiento; la memoria, la atención o la concentración.

 El diagnóstico de la esclerosis múltiple y la discapacidad neurológica general fueron los únicos predictores independientes de deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo puede ocurrir temprano en estos pacientes, y el reconocimiento del sistema es crítico para su cuidado.
Fuente: PubMed

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/48985/84

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content