Un grup de científics d’EUA i Austràlia va descobrir que una dieta rica en greixos evitaria l’Alzheimer i l’esclerosi múltiple

Les persones que consumeixen més llet, formatge i yogurt tenen millor puntuació en les proves d’habilitat mental que la resta.Un grupo de científicos de EE.UU. y Australia descubrió que una dieta rica en grasas evitaría el Alzheimer y la esclerosis múltiple

Las personas que consumen más leche, queso y yogurt tienen mejor puntuación en las pruebas de habilidad mental que el resto

 Llet, formatge i yogurt són aliments beneficiosos per a la salut del cervell. És el que diu una investigació que va revelar que les persones que més consumeixen productes làctics van tenir una major puntuació en les proves d’habilitat mental que la resta. El nou estudi ha provocat polèmica en suggerir que els aliments grassos poden ser essencials per a un cervell sa.

La investigació, realitzada per investigadors d’EUA i Austràlia, amb la participació d’1,000 adults , va establir una relació entre els productes làctics i les dietes grasses amb el poder del cervell, segons va publicar el ‘ Daily Mail’.

Malgrat la polèmica, vist que els greixos estan desaconsellats per molts nutricionistes per la seva vinculació a malaltia cardiovasculars, existeix un altre estudi realitzat a EUA, en el qual els científics van trobar que les persones majors amb nivells més alts de greixos beneficiosos en la sang /Omega 3) tenien menys contracció en el cervell, símptoma dels malalts d’Alzheimer.

Alguna cosa que sí està establert sobre la base de diversos estudis del teixit cerebral és que les nostres funcions mentals depenen en gran mesura de la presència d’una bona quantitat de greix.

El cervell humà està compost en un 60 % de greix i l as cèl·lules cerebrals estan aïllades per capes de mielina que es componen d’un 75 % de greix. Aquest greix de la mielina necessita ser reemplaçada constantment.

És significatiu que en una malaltia com l’esclerosi múltiple, les capes de mielina es danyen amb el que s’afecta la forma en què es transmeten els missatges en el cervell i provoquen entumecimiento i paràlisi.

Aquesta investigació sobre el cervell resulta polèmica, perquè contradiu l’opinió comuna sobre els perills dels greixos en la dieta. No obstant això, la necessitat d’evitar els greixos costi el que costi no queda tan clara .

Un estudi realitzat per en el British Medical Journal amb ancians va trobar que les persones amb dietes baixes en colesterol tenen una taxa molt major d’accidents cerebrovasculares, possiblement perquè el colesterol sembla tenir un efecte protector en les plaques cerebrals .

Altres informes mèdics vinculen la dieta baixa en greixos amb una major incidència de depressió entre persones majors de 70 anys.
No obstant això, en lloc d’investigar tals descobriments, la classe mèdica els ha ignorat o desacreditat per temor a crear confusió amb el missatge del ‘greix en la dieta és dolenta’.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Investigacion-alimentos_lacteos-cerebro-mente_sana-alimentacion-queso-grasa_0_1574243156.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 

Leche, queso y yogurt son alimentos beneficiosos para la salud del cerebro. Es lo que dice una investigación que reveló que las personas que más consumen productos lácteos tuvieron una mayor puntuación en las pruebas de habilidad mental que el resto. El nuevo estudio ha provocado polémica al sugerir que los alimentos grasos pueden ser esenciales para un cerebro sano.

La investigación, realizada por investigadores de EE.UU. y Australia, con la participación de 1,000 adultos , estableció una relación entre los productos lácteos y las dietas grasas con el poder del cerebro, según publicó el ‘ Daily Mail‘.

A pesar de la polémica, visto que las grasas están desaconsejadas por muchos nutricionistas por su vinculación a enfermedad cardiovasculares, existe otro estudio realizado en EE.UU., en el que los científicos encontraron que las personas mayores con niveles más altos de grasas beneficiosas en la sangre /Omega 3)  tenían menos contracción en el cerebro, síntoma de los enfermos de Alzheimer.

Algo que sí está establecido en base a varios estudios del tejido cerebral es que nuestras funciones mentales dependen en gran medida de la presencia de una buena cantidad de grasa.

El cerebro humano está compuesto en un 60 % de grasa y l as células cerebrales están aisladas por capas de mielina que se componen de un 75 % de grasa. Esta grasa de la mielina necesita ser reemplazada constantemente.

Es significativo que en una enfermedad como la esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan con lo que se afecta la forma en que se transmiten los mensajes en el cerebro y provocan entumecimiento y parálisis.

Esta investigación sobre el cerebro resulta polémica, porque contradice la opinión común acerca de los peligros de las grasas en la dieta. Sin embargo, la necesidad de evitar las grasas a toda costa no queda tan clara .

Un estudio realizado por en el British Medical Journal con ancianos encontró que las personas con dietas bajas en colesterol tienen una tasa mucho mayor de accidentes cerebrovasculares, posiblemente porque el colesterol parece tener un efecto protector en las placas cerebrales .

Otros informes médicos vinculan la dieta baja en grasas  con una mayor incidencia de depresión entre personas mayores de 70 años.

Sin embargo, en  lugar de investigar tales descubrimientos, la clase médica los ha ignorado o desacreditado por temor a crear confusión con el mensaje de la ‘grasa en la dieta es mala’.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Investigacion-alimentos_lacteos-cerebro-mente_sana-alimentacion-queso-grasa_0_1574243156.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content