El Govern alemany ha presentat aquest dimecres un projecte de llei per suavitzar el consum de cànnabis i permetre el seu ús medicinal a partir de l’any en malalts greus que ja no tenen altres alternatives terapèutiques.El Gobierno alemán ha presentado este miércoles un proyecto de ley para suavizar el consumo de cannabis y permitir su uso medicinal a partir del próximo año en enfermos graves que ya no tienen otras alternativas terapéuticas.

D’aquesta manera, segons la norma que entrarà en vigor a la primavera de 2017, les flors seques o extrets de cannabis podran adquirir a les oficines de farmàcia amb prescripció mèdica i seran finançats pel sistema públic de salut en aquests casos.
Alemanya s’uniria així a altres països europeus com Itàlia i la República Txeca que ja regulen l’ús medicinal del cànnabis. A Portugal s’ha despenalitzat el consum privat d’aquesta i altres drogues però no permet el seu ús medicinal.

Fins ara a Alemanya, les malalts terminals com a conseqüència d’un càncer, la sida, l’esclerosi múltiple o el Pàrkinson només podien accedir al cànnabis després d’una autorització especial i havien d’assumir tot el cost del seu consum.

“El nostre objectiu és que les persones greument malaltes siguin tractats de la millor manera possible”, ha asseverat el ministre alemany de Salut, Hermann Groehe, en un comunicat.

Per això, el Govern alemany preveu la creació de plantacions per cultivar cànnabis que estaran sotmeses a uns controls específics, i importaran el que necessitin si aquesta producció pròpia no és suficient.

De este modo, según la norma que entrará en vigor en la primavera de 2017, las flores secas o extractos de cannabis podrán adquirirse en las oficinas de farmacia con prescripción médica y serán financiados por el sistema público de salud en estos casos.
Alemania se uniría así a otros países europeos como Italia y la República Checa que ya regulan el uso medicinal del cannabis. En Portugal se ha despenalizado el consumo privado de ésta y otras drogas pero no permite su uso medicinal.

Hasta ahora en Alemania, las enfermos terminales como consecuencia de un cáncer, el sida, la esclerosis múltiple o el Párkinson sólo podían acceder al cannabis tras una autorización especial y debían asumir todo el coste de su consumo.

“Nuestro objetivo es que las personas gravemente enfermas sean tratados de la mejor manera posible”, ha aseverado el ministro alemán de Salud, Hermann Groehe, en un comunicado.

Para ello, el Gobierno alemán prevé la creación de plantaciones para cultivar cannabis que estarán sometidas a unos controles específicos, e importarán lo que necesiten si esta producción propia no es suficiente.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7540640/05/16/El-Gobierno-aleman-preve-legalizar-el-uso-medicinal-del-cannabis-a-partir-de-2017.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7540640/05/16/El-Gobierno-aleman-preve-legalizar-el-uso-medicinal-del-cannabis-a-partir-de-2017.html

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content