El Govern central prendrà mesures que garanteixin l’objectiu del 2 per cent de discapacitats en empreses de més de 50 empleats, segons ha confirmat el secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Juan Manuel Moreno. El Gobierno central tomará medidas que garanticen el objetivo del 2 por ciento de discapacitados en empresas de más de 50 empleados, según ha confirmado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. En la seva visita al centre d’Esclerosi Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid, Moreno ha explicat que el Govern ha observat que “no s’estan complint” els objectius, per la qual cosa es van a engegar “mesures necessàries de conscienciació d’acord amb el teixit empresarial”.

A més, ha afegit que si és necessari també es poden arribar a prendre mesures des d’un “punt de vista legislatiu” que assegurin el compliment d’un objectiu que, al seu judici, “és bàsic”.

“Des del Govern anem a seguir fent un enorme esforç i ens anem a deixar la pell amb un objectiu: protegir als més desfavorits. I això comença pels centres de referència”, ha afegit, per després destacar la col·laboració entre administracions.

Moreno Bonilla ha destacat el paper “pioner” de la Conselleria d’Assumptes Socials de la Comunitat de Madrid i la “qualitat” del centre que ha visitat, que ha qualificat de “referent” en la matèria.

6 MILIONS D’EUROS EN ATENCIÓ A l’ESCLEROSI MÚLTIPLE

El conseller d’Assumptes Socials de la Comunitat de Madrid, Salvador Victoria, ha explicat en aquesta visita que el Govern regional destina anualment més de sis milions d’euros per a l’atenció especialitzada de persones amb esclerosi múltiple i per a les seves famílies.

Victoria, al que també ha acompanyat la delegada de Família i Serveis Socials de l’Ajuntament de Madrid, Maria Dolores Navarro, ha assegurat que aquest centre és l’únic d’aquestes característiques a Espanya amb una atenció especialitzada.

“Els més de 170 professionals que treballen en aquest dispositiu treballen en la investigació de la malaltia per afavorir l’engegada de projectes i actuacions que contribueixin a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones”, ha dit. El dispositiu compta amb una residència amb 96 places i un centre de dia amb capacitat per atendre a altres 32 persones.

En aquestes instal·lacions es compta amb atenció mèdica i personal auxiliar les 24 hores del dia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, psicologia, treball social, animació sociocultural, programa d’atenció personalitzada, orientació i suport a les famílies, allotjament, manutenció, bugaderia i transport per als usuaris de centre de dia que viuen a la zona d’influència, entre altres serveis.

Així mateix, es realitzen tractaments ambulatoris per 30 persones. De manera especial el centre contempla atenció personalitzada a les famílies de les persones malaltes per ajustar cada tractament a les necessitats de l’usuari, amb l’objectiu d’aconseguir un nivell òptim d’autonomia i integració.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120117/54244529830/el-gobierno-tomara-medidas-que-garanticen-el-objetivo-del-2-de-discapacitados-en-empresas-de-mas-de-.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductorEn su visita al centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid, Moreno ha explicado que el Gobierno ha observado que “no se están cumpliendo” los objetivos, por lo que se van a poner en marcha “medidas necesarias de concienciación de acuerdo con el tejido empresarial”.

Además, ha añadido que si es necesario también se pueden llegar a tomar medidas desde un “punto de vista legislativo” que aseguren el cumplimiento de un objetivo que, a su juicio, “es básico”.

“Desde el Gobierno vamos a seguir haciendo un enorme esfuerzo y nos vamos a dejar la piel con un objetivo: proteger a los más desfavorecidos. Y eso empieza por los centros de referencia”, ha añadido, para después destacar la colaboración entre administraciones.

Moreno Bonilla ha destacado el papel “pionero” de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la “calidad” del centro que ha visitado, que ha calificado de “referente” en la materia.

6 MILLONES DE EUROS EN ATENCIÓN A LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha explicado en esta visita que el Gobierno regional destina anualmente más de seis millones de euros para la atención especializada de personas con esclerosis múltiple y para sus familias.

Victoria, al que también ha acompañado la delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Maria Dolores Navarro, ha asegurado que este centro es el único de estas características en España con una atención especializada.

“Los más de 170 profesionales que trabajan en dicho dispositivo trabajan en la investigación de la enfermedad para favorecer la puesta en marcha de proyectos y actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas”, ha dicho. El dispositivo cuenta con una residencia con 96 plazas y un centro de día con capacidad para atender a otras 32 personas.

En dichas instalaciones se cuenta con atención médica y personal auxiliar las 24 horas del día, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, trabajo social, animación sociocultural, programa de atención personalizada, orientación y apoyo a las familias, alojamiento, manutención, lavandería y transporte para los usuarios de centro de día que viven en la zona de influencia, entre otros servicios.

Asimismo, se realizan tratamientos ambulatorios para 30 personas. De manera especial el centro contempla atención personalizada a las familias de las personas enfermas para ajustar cada tratamiento a las necesidades del usuario, con el objetivo de lograr un nivel óptimo de autonomía e integración.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120117/54244529830/el-gobierno-tomara-medidas-que-garanticen-el-objetivo-del-2-de-discapacitados-en-empresas-de-mas-de-.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content