Un estudi ha demostrat que la tomografia de coherència òptica, una tècnica d’anàlisi amb una resolució molt alta i que permet determinar la integritat de la retina, és útil per seguir l’evolució de l’esclerosi múltiple (EM).Un estudio ha demostrado que la tomografía de coherencia óptica, una técnica de análisis con una resolución muy alta y que permite determinar la integridad de la retina, resulta útil para seguir la evolución de la esclerosis múltiple (EM).

Els investigadors van incloure a 879 pacients amb EM de diversos centres de tot el món per tal de valorar la validesa d’aquesta tècnica: 74 pacients amb síndrome clínicament aïllat, 664 amb EM remitent recurrent i 141 amb EM progressiva. Van mesurar el gruix de la retina d’aquests pacients al llarg del temps, amb un seguiment mitjà de dos anys (rang: 6 mesos-5 anys).

Els resultats indiquen que per sota d’un determinat gruix de la retina, 88 micres, els pacients presenten una pitjor evolució de la seva malaltia: tenen el doble de risc d’empitjorar entre el primer i el tercer any(hazard ratio: 2,06; IC 95% = 1,36-3,11; p = 0,001), risc que es quadruplica entre els tres i cinc anys de seguiment (hazard ratio: 3,81; IC 95% = 1,63-8,91; p = 0,002).

Atès que és una tècnica menys costosa i més senzilla que altres que s’empren de manera habitual, com la ressonància magnètica, la tomografia de coherència òptica pot ser útil per al seguiment de rutina dels pacients.

 

[Lancet Neurol 2016]
Martínez-Lapiscina EH, Arnow S, Wilson JA, Saidha S, Preiningerova JL, Oberwahrenbrock T, et al.

Los investigadores incluyeron a 879 pacientes con EM de diversos centros de todo el mundo con el fin de valorar la validez de esta técnica: 74 pacientes con síndrome clínicamente aislado, 664 con EM remitente recurrente y 141 con EM progresiva. Midieron el grosor de la retina de estos pacientes a lo largo del tiempo, con un seguimiento medio de dos años (rango: 6 meses-5 años).

Los resultados indican que por debajo de un determinado grosor de la retina, 88 µm, los pacientes presentan una peor evolución de su enfermedad: tienen el doble de riesgo de empeorar entre el primer y el tercer año (hazard ratio: 2,06; IC 95% = 1,36-3,11; p = 0,001), riesgo que se cuadruplica entre los tres y cinco años de seguimiento (hazard ratio: 3,81; IC 95% = 1,63-8,91; p = 0,002).

Dado que es una técnica menos costosa y más sencilla que otras que se emplean de forma habitual, como la resonancia magnética, la tomografía de coherencia óptica puede ser útil para el seguimiento de rutina de los pacientes.

 

[Lancet Neurol 2016]
Martínez-Lapiscina EH, Arnow S, Wilson JA, Saidha S, Preiningerova JL, Oberwahrenbrock T, et al.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=5753

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=5753

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content