‘Gilenya’, el fàrmac de Novartis per a l’esclerosi múltiple i un dels nous fàrmacs en els quals ha dipositat més esperances, ha estat recomanat per l’Institut Nacional per a la Salut i l’Excel·lència Clinica (NICE, sigles en anglès) per a la seva utilització en el servei públic de salut britànic, després que aquest organisme regulador del cost-efectivitat canviés d’opinió sobre aquest fàrmac.
LONDRES, 16 Mar. (Reuters/EP)-    ‘Gilenya’, el fármaco de Novartis para la esclerosis múltiple y uno de los nuevos fármacos en los que ha depositado más esperanzas, ha sido recomendado por el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clinica (NICE, siglas en inglés) para su utilización en el servicio público de salud británico, después de que este organismo regulador del coste-efectividad cambiara de opinión sobre este fármaco.

Al principi, el NICE va dir que no estava clar que aquest nou medicament, conegut també com fingolimod, millorés en gens als tractaments actuals.

No obstant això, va canviar d’opinió després que Novartis presentés dades que demostraven els beneficis d’usar ‘Gilenya’ en subgrups d’adults amb una malaltia molt activa, les recaigudes de la qual han augmentat o romanen al mateix nivell, en comparació de l’any anterior, malgrat prendre interferones beta.

La decisió presa aquest divendres pel NICE, les opinions del qual són observades d’a prop per altres països, són bones notícies per a un producte que estava trobant alguns problemes últimament.

També aquest divendres, l’Agència Europea del Medicament (EMA, en anglès), que va autoritzar ‘Gilenya’ a Europa al març de 2011, publicarà una actualització de les dades de seguretat del fàrmac, sotmès a una revisió en profunditat.

La investigació sobre la seva seguretat es va realitzar després de conèixer-se uns informes que parlaven de problemes cardíacs en alguns pacients i de la mort d’una persona a Estats Units en les 24 hores posteriors a iniciar el tractament.

‘Gilenya’ representa un canvi significativa en el tractament de l’esclerosi múltiple, doncs els fàrmacs que existeixen en l’actualitat, com els interferones beta o el ‘Tysabri’ (natalizumab) de Elan i Biogen, són injectables. Això converteix a ‘Gilenya’ en l’única alternativa en pastilla per a l’esclerosi múltiple.

Per la seva banda, Novartis i la Societat Britànica d’Esclerosi Múltiple han donat la benvinguda a la decisió final del NICE, que s’espera sigui oficial el proper mes.

.INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

 

http://www.europapress.es/salud/noticia-nice-recomienda-uso-gilenya-novartis-sanidad-britanica-20120316120644.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   Al principio, el NICE dijo que no estaba claro que este nuevo medicamento, conocido también como fingolimod, mejorara en nada a los tratamientos actuales.

   Sin embargo, cambió de opinión después de que Novartis presentara datos que demostraban los beneficios de usar ‘Gilenya’ en subgrupos de adultos con una enfermedad muy activa, cuyas recaídas han aumentado o permanecen al mismo nivel, en comparación con el año anterior, a pesar de tomar interferones beta.

   La decisión tomada este viernes por el NICE, cuyas opiniones son observadas de cerca por otros países, son buenas noticias para un producto que estaba encontrando algunos problemas últimamente.

   También este viernes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en inglés), que autorizó ‘Gilenya’ en Europa en marzo de 2011, publicará una actualización de los datos de seguridad del fármaco, sometido a una revisión en profundidad.

   La investigación sobre su seguridad se realizó tras conocerse unos informes que hablaban de problemas cardíacos en algunos pacientes y de la muerte de una persona en Estados Unidos en las 24 horas posteriores a iniciar el tratamiento.

  ‘Gilenya’ representa un cambio significativa en el tratamiento de la esclerosis múltiple, pues los fármacos que existen en la actualidad, como los interferones beta o el ‘Tysabri’ (natalizumab) de Elan y Biogen, son inyectables. Esto convierte a ‘Gilenya’ en la única alternativa en pastilla para la esclerosis múltiple.

   Por su parte, Novartis y la Sociedad Británica de Esclerosis Múltiple han dado la bienvenida a la decisión final del NICE, que se espera sea oficial el próximo mes.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://www.europapress.es/salud/noticia-nice-recomienda-uso-gilenya-novartis-sanidad-britanica-20120316120644.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content