L’investigador de les ciències i tecnologies de la llum serà investit doctor honoris causa el 23 de junyEl investigador de las ciencias y tecnologías de la luz será investido Doctor Honoris Causa el 23 de junio

L’inici d’una nova Escola, la International School on Light Sciences and Technologies (del 20 al 24 de juny), que comptarà amb el Premi Nobel de Física Andre Geim, serà el plat fort de la segona setmana d’activitat dels Cursos Avançats de estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Un altre dels seus participants, el director de l’Institut Max Planck, Philip Russell, serà investit doctor honoris causa el dijous 23.

El director de l’ISLiST i catedràtic de la Universitat de Cantàbria, José Miguel López-Figuera, serà l’encarregat de la laudatio. Aquest nova Escola té com a objectiu posar en valor la importància de la Fotònica en l’actualitat.

Amb aquesta cita acadèmica, la UIMP fa un pas més en convertir un seminari (Light Science and Technology, List), que es va celebrar a la passada edició dels cursos de la UIMP, en una convocatòria que té vocació de continuïtat i que vol fer conscient a la societat de l’enorme potencial d’aquesta ciència basada en els fotons, les partícules de llum.

L’Escola d’Astrobiologia ‘Josep Comas i Solà’ impartirà el curs Earth analog environments and the search for life belong the Earth (del 20 al 24 de juny) que dirigiran un dels membres del programa de astrobiologia de la Universitat de Washington, Rory Barnes , i el director del centre d’Astrobiologia (CSIC-INTA), José Miguel Mas.

Les ponències es realitzaran íntegrament en anglès i examinaran diferents matèries, com els planetes rocosos al sistema solar o les propietats químiques, físiques i geològiques en l’univers i les seves diferents formes de vida.

Amb l’objectiu de limitar la distància entre teoria i pràctica predictives, l’International Institute of Forecasters (IIF) organitza l’International Symposium on Forecasting (del 20 al 22 de juny) que dirigirà el catedràtic d’Econometria Antonio García Ferrer.

El curs, que es desenvoluparà en anglès, combinarà sessions acadèmiques i tallers per oferir no només una perspectiva teòrica sobre la predicció meteorològica, sinó que també brindarà als seus participants oportunitats de networking, ha informat la UIMP en nota de premsa.

CURSOS SANITARIS

La salut entra al programa acadèmic de la UIMP de la mà de dues trobades: ‘Innovació en els programes d’accés en Oncologia: sostenibilitat del sistema sanitari’ (20 i 21 de juny) i ‘Nous avenços i desafiaments en esclerosi múltiple ( del 22 al 24 de juny).

El primer s’inclou dins de les activitats que organitzarà la Càtedra Extraordinària de Salut, Creixement i Sostenibilitat MSD – UIMP i analitzarà els nous avenços en l’àmbit farmacoterapèutic que suposen un canvi en el maneig de les patologies oncològiques, ja que milloren les expectatives dels pacients .

El segon abordarà l’esclerosi múltiple des d’un maneig mèdic-psicològic, els últims avenços en investigació i l’atenció a les persones amb aquesta malaltia. Així, a través d’un enfocament multidisciplinari, es posarà en valor a la recerca com a peça clau per avançar en el control i el diagnòstic d’hora d’aquesta malaltia.

MÀSTER EN COMUNICACIÓ CORPORATIVA I MÀRQUETING DIGITAL

Finalment, les aules del Palau de la Magdalena acolliran el 20 de juny la cloenda del Màster en Comunicació Corporativa i Màrqueting Digital. El rector i la vicerectora de Postgrau i Recerca de la UIMP, César Nombela i Francisca G. Caballero, acompanyaran el director d’aquest programa de Postgrau, Manuel Campo Vidal.

Aquest Màster en Comunicació Corporativa i Màrqueting Digital, títol propi de la UIMP i organitzat en col·laboració amb Next International Business School, vol donar resposta a les necessitats professionals que es demanen en l’actualitat en els sectors de la comunicació i el màrqueting.

Després de les intervencions del rector i de Campo Vidal, en la cerimònia de clausura, que tindrà lloc a la sala de Ball del Palau de la Magdalena, es llegiran els millors treballs de final de màster.

El inicio de una nueva Escuela, la International School on Light Sciences and Technologies (del 20 al 24 de junio), que contará con el Premio Nobel de Física Andre Geim, será el plato fuerte de la segunda semana de actividad de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Otro de sus participantes, el director del Instituto Max Planck, Philip Russell, será investido Doctor Honoris Causa el jueves 23.

El director de la ISLiST y catedrático de la Universidad de Cantabria, José Miguel López-Higuera, será el encargado de la laudatio. Este nueva Escuela tiene como objetivo poner en valor la importancia de la Fotónica en la actualidad.

Con esta cita académica, la UIMP da un paso más al convertir un seminario (Light Science and Technology, LiST), que se celebró en la pasada edición de los cursos de la UIMP, en una convocatoria que tiene vocación de continuidad y que quiere hacer consciente a la sociedad del enorme potencial de esta ciencia basada en los fotones, las partículas de luz.

La Escuela de Astrobiología ‘Josep Comas y Solá’ impartirá el curso Earth analog environments and the search for life belong the Earth (del 20 al 24 de junio) que dirigirán uno de los miembros del programa de astrobiología de la Universidad de Washington, Rory Barnes, y el director del centro de Astrobiología (CSIC-INTA), José Miguel Mas.

Las ponencias se realizarán íntegramente en inglés y examinarán distintas materias, como los planetas rocosos en el sistema solar o las propiedades químicas, físicas y geológicas en el universo y sus distintas formas de vida.

Con el objetivo de acotar la distancia entre teoría y práctica predictivas, el International Institute of Forecasters (IIF) organiza el International Symposium on Forecasting (del 20 al 22 de junio) que dirigirá el catedrático de Econometría Antonio García Ferrer.

El curso, que se desarrollará en inglés, combinará sesiones académicas y talleres para ofrecer no sólo una perspectiva teórica sobre la predicción meteorológica, sino que también brindará a sus participantes oportunidades de networking, ha informado la UIMP en nota de prensa.

CURSOS SANITARIOS

La salud entra en el programa académico de la UIMP de la mano de dos encuentros: ‘Innovación en los programas de acceso en Oncología: sostenibilidad del sistema sanitario’ (20 y 21 de junio) y ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple‘ (del 22 al 24 de junio).

El primero se incluye dentro de las actividades que organizará la Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD – UIMP y analizará los nuevos avances en el ámbito farmacoterapéutico que suponen un cambio en el manejo de las patologías oncológicas, pues mejoran las expectativas de los pacientes.

El segundo abordará la esclerosis múltiple desde un manejo médico-psicológico, los últimos avances en investigación y la atención a las personas con esta enfermedad. Así, a través de un enfoque multidisciplinar, se pondrá en valor a la investigación como pieza clave para avanzar en el control y el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

MÁSTER EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y MARKETING DIGITAL

Por último, las aulas del Palacio de La Magdalena acogerán el 20 de junio la clausura del Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital. El rector y la vicerrectora de Postgrado e Investigación de la UIMP, César Nombela y Francisca G. Caballero, acompañarán al director de este programa de Postgrado, Manuel Campo Vidal.

Este Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital, Título Propio de la UIMP y organizado en colaboración con Next International Business School, quiere dar respuesta a las necesidades profesionales que se demandan en la actualidad en los sectores de la comunicación y el marketing.

Después de las intervenciones del rector y de Campo Vidal, en la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en el salón de Baile del Palacio de La Magdalena, se leerán los mejores trabajos de final de máster.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7647124/06/16/El-Nobel-de-Fisica-Andre-Geim-y-Philip-Russell-esta-semana-en-la-nueva-Escuela-de-Fotonica.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7647124/06/16/El-Nobel-de-Fisica-Andre-Geim-y-Philip-Russell-esta-semana-en-la-nueva-Escuela-de-Fotonica.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content