El consum regular de peix, alcohol i cafè pot ajudar a retardar l’aparició i progressió de la malaltia en pacients amb esclerosi múltiple de recaigudes múltiples (EM). No obstant això, el consum d’aquests aliments no sembla afectar al desenvolupament de la malaltia en pacients amb EM d’inici progressiu. El consumo regular de pescado, alcohol y café puede ayudar a retrasar la aparición y progresión de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple de recaídas múltiples (EM). Sin embargo, el consumo de estos alimentos no parece afectar al desarrollo de la enfermedad en pacientes con EM de inicio progresivo.

L’estudi, publicat en la revista European Journal of Neurology va incloure dades d’1.372 pacients amb EM que van completar qüestionaris que recollien informació sobre les seves dades demogràfiques, característiques de la malaltia, consum d’alcohol, va venir, cafè, te i peix, i tabaquisme.

Els investigadors van observar que en la EM recidivante, el consum d’alcohol, va venir, cafè i peix s’associava amb una reducció del temps necessari per arribar a una puntuació de 6 en la Expanded Disability Status Scale (EDSS). Encara que l’anàlisi suggereix un efecte relacionat amb la dosi de cafè, peix i alcohol, els resultats han de ser interpretats amb precaució.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3262

El estudio, publicado en la revista European Journal of Neurology incluyó datos de 1.372 pacientes con EM que completaron cuestionarios que recogían información sobre sus datos demográficos, características de la enfermedad, consumo de alcohol, vino, café, té y pescado, y tabaquismo.

Los investigadores observaron que en la EM recidivante, el consumo de alcohol, vino, café y pescado se asociaba con una reducción del tiempo necesario para llegar a una puntuación de 6 en la Expanded Disability Status Scale (EDSS). Aunque el análisis sugiere un efecto relacionado con la dosis de café, pescado y alcohol, los resultados deben ser interpretados con precaución.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3262

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content