Un moviment ciutadà nascut a Còrdova i que s’estén ja per diferents ciutats espanyoles impulsa una nova manera d’entendre la societat que ha crescut al voltant del préstec gratuït de bicicletes per potenciar un model de transport sostenible.Un movimiento ciudadano nacido en Córdoba y que se extiende ya por distintas ciudades españolas impulsa una nueva manera de entender la sociedad que ha crecido en torno al préstamo gratuito de bicicletas para potenciar un modelo de transporte sostenible.

La fundadora del moviment, Ana Belén Rodríguez, explica que la idea és fomentar la “bicicultura” com a mode de vida, no només per potenciar una forma de mobilitat urbana ecològica i col·laborativa, sinó per vincular als seus usuaris amb altres corrents alternatives com les pràctiques naturistes, l’alimentació vegana o les activitats de permuta.

Madrid, Valènci Sevilla, Badajoz i Màlaga s’han sumat ja a la iniciativa “Bicis Solidàries”, que compta fins i tot amb un grup a Mèxic i que va sorgir el 2011 com a resposta a les necessitats d’un veí de Rodríguez, que disposava d’escassos recursos econòmics i tots els dies caminava diverses hores per anar i tornar caminant de casa a la feina.

“Bicis Solidàries” va néixer a Còrdova i ja ha arribat a cinc ciutats del país, a més de a Mèxic

A més d’avantatges òbvies, com l’estalvi de temps en trajectes urbans, la facilitat per aparcar o la reducció de l’impacte ambiental del transport personal, Rodríguez assenyala altres beneficis per a grups específics de persones com “alguns usuaris que pateixen esclerosi múltiple, que consideren als seus bicicletes com les seves pròpies ales “.

“Bicis Solidàries”, la tasca ha evolucionat en els últims anys gràcies a la col·laboració ciutadana, impulsa les donacions de particulars a persones que necessiten un mitjà de transport, com a estudiants que busquen desplaçar-se per la ciutat sense contaminar, però també serveix per desenvolupar l’ creativitat dotant d’una nova vida a objectes antics a partir del seu arranjament i transformació en altres nous.

La fundadora del movimiento, Ana Belén Rodríguez, explica que la idea es fomentar la “bicicultura” como modo de vida, no solo para potenciar una forma de movilidad urbana ecológica y colaborativa, sino para vincular a sus usuarios con otras corrientes alternativas como las prácticas naturistas, la alimentación vegana o las actividades de trueque.

Madrid, Valencia, Sevilla, Badajoz y Málaga se han sumado ya a la iniciativa “Bicis Solidarias”, que cuenta incluso con un grupo en México y que surgió en 2011 como respuesta a las necesidades de un vecino de Rodríguez, que disponía de escasos recursos económicos y todos los días caminaba varias horas para ir y volver caminando de casa al trabajo.

“Bicis Solidarias” nació en Córdoba y ya ha llegado a cinco ciudades del país, además de a México

Además de ventajas obvias, como el ahorro de tiempo en trayectos urbanos, la facilidad para aparcar o la reducción del impacto ambiental del transporte personal, Rodríguez señala otros beneficios para grupos específicos de personas como “algunos usuarios que padecen esclerosis múltiple, que consideran a sus bicicletas como sus propias alas”.

“Bicis Solidarias”, cuya labor ha evolucionado en los últimos años gracias a la colaboración ciudadana, impulsa las donaciones de particulares a personas que necesitan un medio de transporte, como estudiantes que buscan desplazarse por la ciudad sin contaminar, pero también sirve para desarrollar la creatividad dotando de una nueva vida a objetos antiguos a partir de su arreglo y transformación en otros nuevos.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://eldia.es/2016-08-25/sociedad/3-prestamo-bicicletas-extiende-todo-pais.htm

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://eldia.es/2016-08-25/sociedad/3-prestamo-bicicletas-extiende-todo-pais.htm

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content