El primer fàrmac contra les formes més agressives d’esclerosi múltiple, que són les que avancen de manera progressiva i constitueixen el principal desafiament en la lluita contra la malaltia, es comercialitzarà previsiblement a partir de l’any als Estats Units, segons va avançar ahir el cap de Neurologia de l’hospital de Basurto, Alfredo Rodríguez Antigüedad, en una jornada amb pacients celebrada a Bilbao. El més lògic, si es compleixen els terminis que es donen habitualment en l’aprovació i comercialització de medicaments, seria pensar que el preparat arribés als pacients europeus un any més tard, al voltant de 2018. Els assajos per a la comprovació de l’eficàcia i seguretat d’aquest medicament s’han dut a terme per una xarxa internacional d’hospitals, que ha comptat amb la participació del centre de la capital biscaïna.

«En les últimes dècades, hem avançat moltíssim en l’abordatge de la malaltia, però encara ens falten eines terapèutiques per fer front a les que anomenem formes progressives, que van minvant a poc a poc les capacitats del pacient», va explicar a EL CORREU l’especialista basc. Professionals sanitaris i pacients es van reunir ahir al Palau Euskalduna de Bilbao en una jornada de caràcter científic i social organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple d’Euskadi amb motiu del dia mundial de la malaltia.

Avenços terapèutics

La patologia és una degradació del sistema nerviós central, les causes del qual encara es desconeixen i que es manifesta per la inflamació espontània del cervell i la medul·la espinal. El mal, de mica en mica més incapacitant, es manifesta per trastorns sensitius, de l’equilibri i de la parla; i generalment es deslliga en la joventut, entre els 20 i els 30 anys, el que genera un fort impacte en els pacients que es tracta de l’edat en què les persones comencen a desenvolupar el seu projecte de vida.

La majoria dels casos es corresponen amb una forma anomenada recurrent-remitent, que s’expressa en forma de brots. Com arriben se’n van, però generalment deixen alguna seqüela en els pacients, que es tradueix en una pèrdua, més o menys, d’alguna capacitat. Fa només dues dècades, no hi havia res per tractar aquest tipus d’esclerosi múltiple, que és la que afecta més del 80% dels pacients. «Només podíem acompanyar-los», resumeix l’especialista basc. En l’actualitat, en canvi, hi ha tot un arsenal terapèutic format per vuit medicaments, als que aviat s’uniran altres dos, que ha permès millorar notablement la qualitat de vida dels afectats a retardar l’aparició dels brots i contenir la seva capacitat de mal. «Ens falta saber com combinar-los millor per ajustar les teràpies a les necessitats pròpies de cada pacient».

Les formes rebels representen un de cada cinc casos, però baixeu que arribi el nou preparat no hi ha cap arma que permeti afrontar-les. «Hi ha tota una iniciativa de científics internacionals centrats en aquest objectiu i hem de confiar que el seu treball aconseguirà els caps buscats», va afirmar el cap de Neurologia de Basurto.

Antigüedad ha estat reconegut amb el premi de la Societat Espanyola de Neurologia pels seus gairebé 30 anys de treball professional enfront d’aquesta malaltia. «És un reconeixement col·lectiu per als professionals sanitaris, investigadors, pacients i Administració», va afirmar

El primer fármaco contra las formas más agresivas de esclerosis múltiple, que son las que avanzan de manera progresiva y constituyen el principal desafío en la lucha contra la enfermedad, se comercializará previsiblemente a partir del próximo año en Estados Unidos, según avanzó ayer el jefe de Neurología del hospital de Basurto, Alfredo Rodríguez Antigüedad, en una jornada con pacientes celebrada en Bilbao. Lo lógico, si se cumplen los plazos que se dan habitualmente en la aprobación y comercialización de medicamentos, sería pensar que el preparado llegase a los pacientes europeos un año más tarde, en torno a 2018. Los ensayos para la comprobación de la eficacia y seguridad de este medicamento se han llevado a cabo por una red internacional de hospitales, que ha contado con la participación del centro de la capital vizcaína.

«En las últimas décadas, hemos avanzado muchísimo en el abordaje de la enfermedad, pero todavía nos faltan herramientas terapéuticas para hacer frente a las que llamamos formas progresivas, que van mermando poco a poco las capacidades del paciente», explicó a EL CORREO el especialista vasco. Profesionales sanitarios y pacientes se reunieron ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao en una jornada de carácter científico y social organizada por la Fundación Esclerosis Múltiple de Euskadi con motivo del día mundial de la dolencia.

Avances terapéuticos

La patología es una degradación del sistema nervioso central, cuyas causas aún se desconocen y que se manifiesta por la inflamación espontánea del cerebro y la médula espinal. El mal, paulatinamente más incapacitante, se manifiesta por trastornos sensitivos, del equilibrio y del habla; y generalmente se desata en la juventud, entre los 20 y los 30 años, lo que genera un fuerte impacto en los pacientes al tratarse de la edad en que las personas comienzan a desarrollar su proyecto de vida.

La mayoría de los casos se corresponden con una forma llamada recurrente-remitente, que se expresa en forma de brotes. Como llegan se van, pero generalmente dejan alguna secuela en los pacientes, que se traduce en una pérdida, mayor o menor, de alguna capacidad. Hace sólo dos décadas, no había nada para tratar este tipo de esclerosis múltiple, que es la que afecta a más del 80% de los pacientes. «Sólo podíamos acompañarlos», resume el especialista vasco. En la actualidad, en cambio, existe todo un arsenal terapéutico formado por ocho medicamentos, a los que pronto se unirán otros dos, que ha permitido mejorar notablemente la calidad de vida de los afectados al retrasar la aparición de los brotes y contener su capacidad de daño. «Nos falta saber cómo combinarlos mejor para ajustar las terapias a las necesidades propias de cada paciente».

Las formas rebeldes representan uno de cada cinco casos, pero hasat que llegue el nuevo preparado no existe ningún arma que permita afrontarlas. «Hay toda una iniciativa de científicos internacionales centrados en este objetivo y tenemos que confiar en que su trabajo logrará los fines buscados», afirmó el jefe de Neurología de Basurto.

Antigüedad ha sido reconocido con el premio de la Sociedad Española de Neurología por sus casi 30 años de trabajo profesional frente a esta enfermedad. «Es un reconocimiento colectivo para los profesionales sanitarios, investigadores, pacientes y Administración», afirmó.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/salud/201605/26/primer-farmaco-contra-esclerosis-20160525223851.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/salud/201605/26/primer-farmaco-contra-esclerosis-20160525223851.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content