Segons un nou estudi publicat a Journal of Neuroscience , un medicament experimental oral administrat a ratolins amb lesió de la medul · la espinal millora el moviment de les extremitats. El compost no va augmentar el dolor i no va mostrar efectes tòxics sobre els animals.  Según un nuevo estudio publicado en Journal of Neuroscience, un medicamento experimental oral administrado a ratones con lesión de la médula espinal mejora el movimiento de las extremidades. El compuesto no aumentó el dolor y no mostró efectos tóxicos sobre los animales.

“Aquesta és la primera vegada que un medicament es pot prendre per via oral per produir una millora funcional sense toxicitat, en ratolins”, va dir Sung Yoon Ok, professor associat de Bioquímica Molecular i Cel · lular de la Universitat de l’Estat d’Ohio, als Estats. Units i autor principal de l’estudi. 

El fàrmac conserva els oligodendròcits mitjançant la inhibició de l’activació d’una proteïna anomenada p75. Els investigadors van descobrir que aquesta proteïna està relacionada amb la mort d’aquestes cèl · lules especialitzades després d’una lesió de la medul · la espinal. Quan moren, els axons que es recolzen en ells degeneren.

El fàrmac experimental, anomenat LM11A-31, va ser desenvolupat pel coautor de l’estudi i professor de Neurologia i Ciències Neurològiques de la Universitat de Stanford, EUA, Frank Longo i és, segons els investigadors, el primer a ser desenvolupat amb un objectiu específic (la p75) com una teràpia potencial per lesió de la medul · la espinal.

Els investigadors van subministrar tres dosis orals de LM11A-31, així com un placebo, a diferents grups de ratolins, quatre hores després de la lesió i més endavant, dues vegades diàries durant un període experimental de 42 dies. Els científics van analitzar l’eficàcia del compost en la millora del moviment de les extremitats i la prevenció de la pèrdua de mielina.

L’anàlisi va determinar que els ratolins no van experimentar més dolor que el grup placebo en totes les dosis provades, el que suggereix que el LM11A -31 no s’augmenta el dolor nerviós després de la lesió de la medul · la espinal i va mostrar així mateix que el grau de preservació de la mielina ser dependent de la dosi del fàrmac. Cada dosi, de 10, 25 i 100 mil · ligrams per quilogram de pes corporal, va provocar l’augment de la mielina, demostrant el major efecte en aplicar la dosi més alta.

La lesió en els animals va causar una pèrdua de prop del 75 per cent d’axons mielinizados en el grup de placebo. No obstant això, aquesta pèrdua es redueix de manera que els axons mielinizados arriben a més de la meitat dels nivells normals amb LM11A-31 a 100 mg / kg, el que es correlaciona amb un augment del 50 per cent en oligodendrocitos supervivents, en comparació amb els del grup de placebo, segons Yoon.

En les proves de comportament, només la dosi més alta del compost va donar lloc a millores en la funció motora. Els ratolins que van rebre la dosi més alta podien caminar amb passos ben coordinats, millores similars a les observades en les proves de natació a l’hora de coordinar les extremitats posteriors en el moviment creuat. Els altres grups de tractament van mostrar dificultat per caminar i nedar.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/primer-medicamento-oral-para-lesion-de-medula-mejora-movilidad-

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

“Esta es la primera vez que un medicamento se puede tomar por vía oral para producir una mejora funcional sin toxicidad, en ratones”, dijo Sung Yoon Ok, profesor asociado de Bioquímica Molecular y Celular de la Universidad del Estado de Ohio, en EE.UU y autor principal del estudio. 

El fármaco conserva los oligodendrocitos mediante la inhibición de la activación de una proteína llamada p75. Los investigadores descubrieron que esta proteína está relacionada con la muerte de estas células especializadas después de una lesión de la médula espinal. Cuando mueren, los axones que se apoyan en ellos degeneran.

El fármaco experimental, llamado LM11A-31, fue desarrollado por el coautor del estudio y profesor de Neurología y Ciencias Neurológicas de la Universidad de Stanford, EE.UU, Frank Longo y es, según los investigadores, el primero en ser desarrollado con un objetivo específico (la p75) como una terapia potencial para lesión de la médula espinal.

Los investigadores suministraron tres dosis orales de LM11A-31, así como un placebo, a diferentes grupos de ratones, cuatro horas después de la lesión y más adelante, dos veces diarias durante un período experimental de 42 días. Los científicos analizaron la eficacia del compuesto en la mejora del movimiento de las extremidades y la prevención de la pérdida de mielina.

El análisis determinó que los ratones no experimentaron más dolor que el grupo placebo en todas las dosis probadas, lo que sugiere que el LM11A-31 no acrecenta el dolor nervioso después de la lesión de la médula espinal y mostró asimismo que el grado de preservación de la mielina fue dependiente de la dosis del fármaco. Cada dosis, de 10, 25 y 100 miligramos por kilogramo de peso corporal, provocó el aumento de la mielina, demostrando el mayor efecto al aplicar la dosis más alta.

La lesión en los animales causó una pérdida de alrededor del 75 por ciento de axones mielinizados en el grupo de placebo. Sin embargo, esta pérdida se reduce de modo que los axones mielinizados llegan a más de la mitad de los niveles normales con LM11A-31 a 100 mg/kg, lo que se correlaciona con un aumento del 50 por ciento en oligodendrocitos supervivientes, en comparación con los del grupo de placebo, según Yoon.

En las pruebas de comportamiento, sólo la dosis más alta del compuesto dio lugar a mejoras en la función motora. Los ratones que recibieron la dosis más alta podían caminar con pasos bien coordinados, mejoras similares a las observadas en las pruebas de natación a la hora de coordinar las extremidades posteriores en el movimiento cruzado. Los otros grupos de tratamiento mostraron dificultad para caminar y nadar.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/primer-medicamento-oral-para-lesion-de-medula-mejora-movilidad-

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content