Es preveu que la primera teràpia considerada efectiva per modificar el curs de l’EM progressiva comenci a comercialitzar-se a EUA en 2017

Se prevé que la primera terapia considerada efectiva para modificar el curso de la EM progresiva comience a comercializarse en EEUU en 2017

En 2017 el primer tractament contra les formes progressives de l’EM estarà, previsiblement, disponible a Estats Units, segons el Dr. Alfredo Rodríguez Antiguitat , cap de Neurologia de l’hospital de Basurto. Si aquestes previsions es compleixen, el lògic seria pensar que, molt probablement, aquest tractament podria arribar als pacients europeus un any més tard, al voltant de 2018 .
El mateix hospital de Basurto ha estat un dels que han participat en els estudis encarregats de comprovar l’eficàcia i seguretat del tractament.

« En les últimes dècades, hem avançat moltíssim en l’abordatge de la malaltia, però encara ens falten eines terapèutiques per fer front a les que anomenem formes progressives, que van minvant a poc a poc les capacitats del pacient i», va explicar el doctor.

Un de cada cinc casos

Les formes progressives d’EM representen un de cada cinc casos , però fins que arribi el nou tractament no existeix cap arma que permeti afrontar-les. « Hi ha tota una iniciativa de científics internacionals centrats en aquest objectiu i hem de confiar que el seu treball aconseguirà els caps buscats », va afirmar el cap de Neurologia de Basurto.

 

Informació relacionada: http://www.esclerosismultiple.com/646/

En 2017 el primer tratamiento contra las formas progresivas de la EM estará, previsiblemente, disponible en Estados Unidos, según el Dr. Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe de Neurología del hospital de Basurto. Si estas previsiones se cumplen, lo lógico sería pensar que, muy probablemente, este tratamiento podría llegar a los pacientes europeos un año más tarde, en torno a 2018.
El propio hospital de Basurto ha sido uno de los que han participado en los estudios encargados de comprobar la eficacia y seguridad del tratamiento.

«En las últimas décadas, hemos avanzado muchísimo en el abordaje de la enfermedad, pero todavía nos faltan herramientas terapéuticas para hacer frente a las que llamamos formas progresivas, que van mermando poco a poco las capacidades del paciente», explicó el doctor.

Uno de cada cinco casos

Las formas progresivas de EM representan uno de cada cinco casos, pero hasta que llegue el nuevo tratamiento no existe ningún arma que permita afrontarlas. «Hay toda una iniciativa de científicos internacionales centrados en este objetivo y tenemos que confiar en que su trabajo logrará los fines buscados», afirmó el jefe de Neurología de Basurto.

 

Información relacionada: http://www.esclerosismultiple.com/646/

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/el-primer-tratamiento-contra-la-em-progresiva-esta-cerca/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/el-primer-tratamiento-contra-la-em-progresiva-esta-cerca/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content