• Hay 1.205 participantes y el objetivo era alcanzar los 40.000 km que suponen la vuelta al mundo en ocho semanas

El 23 d’abril diversos centenars de persones van participar al centre de Pamplona en el recorregut del primer quilòmetre del ‘Repte Solidari FDN’, iniciativa llançada per la Fundació Diario de Navarra. Dues setmanes després ja s’han realitzat 22.694 quilòmetres, més de la meitat dels 40.000 previstos per a vuit setmanes.

Actualment ja hi ha 1.205 participants registrats a la pàgina web www.fundaciondn.org per intentar aconseguir el Repte. I és que caminar, córrer, caminar amb bicicleta o anar al gimnàs ja tenen un altre sentit, a més de l’estrictament saludable i esportiu, per a les 16 organitzacions socials i les 11 empreses de la Comunitat foral que participen en el ‘Repte Solidari FDN’. La iniciativa aspira a superar els 100.000 euros per repartir entre les 16 organitzacions beneficiàries.

A través d’una plataforma digital, al web esmentada, es registra l’activitat física que realitza cada usuari i transforma les calories cremades amb l’exercici en punts solidaris. Aquests es destinaran a l’organització social que es prefereixi.

LES DUES PRIMERES SETMANES

Després de dues setmanes des de l’inici del desafiament, Caixa Rural, Rockwool, i Nano Automotive són les companyies que més quilòmetres estan aportant al rànquing general: 2.324, 2.028 i 802 respectivament, seguides per Grup Dia amb 711 km, Cinfa amb 508,Navarcable amb 473, Fundació Geoalcal i amb 322, Grup La Informació amb 164, i Construccions Elcarte amb 148. Olis SandúaEdsa Cars encara no registren activitat en aquest sentit.

Pel que fa al nombre de quilòmetres aportats per usuari, encapçala la llista Navarcable, amb 31.5 km, seguit de Nanoautomotive, amb 29.73, Rockwool amb 29.69, Construccions Elcarte amb 24.67, Fundació Geoalcali amb 16.98, Grup Dia amb 15.14, Cinfa amb 14.13, Caixa rural de Navarra amb 12.84, Grup la Informació amb 6.32, i la tanquen Olis Sandúa i Edsa Cars.

Per la seva banda, ANA (Associació Navarresa d’Autisme), ADANO (Associació d’Ajuda a Nens amb Càncer de Navarra) i ADACEN (Associació de Dany Cerebral de Navarra) són les entitats socials que, fins al moment, lideren el percentatge de punts solidaris rebuts, amb un 24%, 19.5% i 11.6% respectivament. Els segueixen en el rànquing: ASPACE Navarr a (Associació Navarresa d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral) amb un 11.5%, AFAN (Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències de Navarra) amb un 8.5%, ADEMNA (Associació d’Esclerosi Múltiple de Navarra) amb un 8.3%, ATEHNA (Associació de Transplantats i Malalts Hepàtics de Navarra) amb un 6.2%, i la Fundació Varazdin, ANAPAR (Associació Navarra de Parkinson) i les associacions de jubilats que es reparteixen un 4.5% restant entre tots .

El 23 de abril varios cientos de personas participaron en el centro de Pamplona en el recorrido del primer kilómetro del ‘Reto Solidario FDN’, iniciativa lanzada por la Fundación Diario de Navarra. Dos semanas después ya se han realizado 22.694 kilómetros, más de la mitad de los 40.000 previstos para ocho semanas.

Actualmente ya hay 1.205 participantes registrados en la página web www.fundaciondn.org para intentar alcanzar el Reto. Y es que caminar, correr, andar en bici o ir al gimnasio ya tienen otro sentido, además del estrictamente saludable y deportivo, para las 16 organizaciones sociales y las 11 empresas de la Comunidad foral que participan en el ‘Reto Solidario FDN’. La iniciativa aspira a superar los 100.000 euros para repartir entre las 16 organizaciones beneficiarias.

A través de una plataforma digital, en la web citada, se registra la actividad física que realiza cada usuario y transforma las calorías quemadas con el ejercicio en puntos solidarios. Éstos se destinarán a la organización social que se prefiera.

LAS DOS PRIMERAS SEMANAS

Tras dos semanas desde el inicio del desafío, Caja Rural, Rockwool, y Nano Automotive son las compañías que más kilómetros están aportando al ranking general: 2.324, 2.028 y 802 respectivamente, seguidas por Grupo Día con 711 km, Cinfa con 508, Navarcable con 473,Fundación Geoalcali con 322, Grupo La Información con 164, y Construcciones Elcarte con 148. Aceites SanduaEdsa Cars todavía no registran actividad en este sentido.

En cuanto al número de kilómetros aportados por usuario, encabeza la lista Navarcable, con 31.5 km, seguido de Nanoautomotive, con 29.73, Rockwool con 29.69, Construcciones Elcarte con 24.67, Fundación Geoalcali con 16.98, Grupo Dia con 15.14, Cinfa con 14.13, Caja Rural de Navarra con 12.84, Grupo La Información con 6.32, y la cierran Aceites Sandua y Edsa Cars.

Por su parte, ANA (Asociación Navarra de Autismo), ADANO (Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra) y ADACEN (Asociación de Daño Cerebral de Navarra) son las entidades sociales que, hasta el momento, lideran el porcentaje de puntos solidarios recibidos, con un 24%, 19.5% y 11.6% respectivamente. Les siguen en el ranking: ASPACE Navarra (Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral) con un 11.5%, AFAN (Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra) con un 8.5%, ADEMNA(Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra) con un 8.3%, ATEHNA (Asociación de Transplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra) con un 6.2%, y la Fundación Varazdin,ANAPAR (Asociación Navarra de Parkinson) y las asociaciones de jubilados que se reparten un 4.5% restante entre todos.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/05/08/
el_reto_solidario_fundacion_suma
_694_dos_semana_453051_2061.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/05/08/
el_reto_solidario_fundacion_suma
_694_dos_semana_453051_2061.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content