El suport social afectiu i emocional és un predictor dels símptomes depressius en pacients amb esclerosi múltiple (EM). Aquest fet reforça la necessitat que els equips de tractament es constitueixin com una de les fonts de suport social en la promoció de programes que redueixin el risc de símptomes depressius, segons es publica recentment en Revista de Neurologia.El apoyo social afectivo y emocional es un predictor de los síntomas depresivos en pacientes con esclerosis múltiple (EM). Este hecho refuerza la necesidad de que los equipos de tratamiento se constituyan como una de las fuentes de apoyo social en la promoción de programas que reduzcan el riesgo de síntomas depresivos, según se publica recientemente en Revista de Neurología.Els símptomes depressius són una variable important que cal considerar en les cures prestades als pacients de EM, perquè són molt prevalentes i estan associats a les seves característiques socials. L’edat, l’ensenyament bàsic, el suport social afectiu i emocional, la discapacitat, el temps d’evolució de la malaltia i les formes primàriament progressiva i secundàriament progressiva determinen, juntes, el 42,4% dels símptomes depressius.

Els símptomes depressius són freqüents entre els pacients amb EM, fent necessària la realització sistemàtica del seu diagnòstic. Els pacients amb majors nivells de suport social es beneficien menys de la psicoterapia que aquells amb menor suport social. El reforç del suport social realitzat per la família per les organitzacions socials i pels professionals de la salut té gran possibilitat d’actuar com un efecte buffer sobre els símptomes depressius, disminuint la necessitat de psicoterapia.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

 

http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3189

 

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Los síntomas depresivos son una variable importante que hay que considerar en los cuidados prestados a los pacientes de EM, porque son muy prevalentes y están asociados a sus características sociales. La edad, la enseñanza básica, el apoyo social afectivo y emocional, la discapacidad, el tiempo de evolución de la enfermedad y las formas primariamente progresiva y secundariamente progresiva determinan, juntas, el 42,4% de los síntomas depresivos.
Los síntomas depresivos son frecuentes entre los pacientes con EM, haciendo necesaria la realización sistemática de su diagnóstico. Los pacientes con mayores niveles de apoyo social se benefician menos de la psicoterapia que aquellos con menor apoyo social. El refuerzo del apoyo social realizado por la familia por las organizaciones sociales y por los profesionales de la salud tiene gran posibilidad de actuar como un efecto buffer sobre los síntomas depresivos, disminuyendo la necesidad de psicoterapia.

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://www.neurologia.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3189

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content