Els especialistes recorden que el diagnòstic precoç és clau en aquesta malaltiaLos especialistas recuerdan que el diagnóstico precoz es clave en esta enfermedad

Teva Neuroscience ha organitzat la reunió Sinàptica, celebrada entre l’1 i 2 de juliol a Madrid, jornada científica que s’ha reunit de manera conjunta, per primera vegada, a gairebé 250 especialistes de reconegut prestigi a nivell nacional en malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple ( EM) i infermeria d’EM. L’objectiu d’aquesta jornada, ha estat posar en comú els últims avenços i debatre sobre els reptes en l’abordatge d’aquests pacients, des d’un enfocament multidisciplinari.

Els experts han fet especial èmfasi en la importància del diagnòstic precoç tant de l’EM com de la malaltia de Parkinson, així com en compartir l’objectiu amb el pacient per aconseguir una major adherència al tractament. En el cas de l’esclerosi múltiple, Xavier Montalban, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, ​​i Óscar Fernández, de l’Hospital Universitari Carlos Haya de Màlaga, han incidit que aquesta malaltia gairebé sempre es diagnostica per exclusió, perquè hi ha més de 100 malalties que podrien simular-i, encara que el diagnòstic primerenc és important, també ho és la prevenció.

En aquest sentit, hi ha determinats factors ambientals als quals, segons Fernández, cal prestar especial atenció en el futur i que podrien incrementar el risc de patir EM, com el tabaquisme, els nivells baixos de vitamina D la dieta rica en sal, i les alteracions en la microbiota intestinal.

Així mateix, un altre tema important en l’àmbit de l’esclerosi múltiple que ha ressaltat el Dr. Montalban ha estat el relacionat amb l’embaràs, a l’assegurar que la malaltia no condiciona directament la fertilitat, ni la gestació, ni té conseqüències durant la descendència. A més durant la gestació i la lactància materna es redueix el risc de brots. Els reptes actuals, segons els especialistes, passen per aclarir fins quan s’ha de mantenir el tractament, abans o durant la gestació, i quan reiniciar després del part.

En el cas de la malaltia de Parkinson, segons José Matías Arbelo, de l’Hospital Universitari Insular de Gran Canària, “l’abordatge d’aquesta patologia requereix necessàriament d’un equip interdisciplinar, intervenint el neuròleg i la infermera especialitzada, i altres professionals com nutricionistes, psicòlegs , metges rehabilitadors, logopedes … “.

Aquest expert també ha destacat la importància de la detecció de la simptomatologia prèvia no motora, que comprèn símptomes com trastorns de l’olfacte, del somni, de l’estat anímic, o el dolor, aquest últim un 30% més freqüent en persones amb aquesta patologia que sense ella.

Dins el dolor que sol passar desapercebut en el diagnòstic, el més freqüent és de tipus lumbar i entre el 40 per cent i 60 per cent dels pacients amb parkinson pateixen dolor crònic (musculoesquelètic, neuropáticoarticular o distònic). “És important per poder fer el diagnòstic el més aviat possible, detectar la simptomatologia no motora, ja que si això s’aconsegueix, influirem a millorar la qualitat de vida del pacient al poder actuar sobre la malaltia en un estadi d’hora”, conclou l’especialista.

Teva Neuroscience ha organizado la reunión Sinaptica, celebrada entre el 1 y 2 de julio en Madrid, jornada científica que ha reunido de forma conjunta, por primera vez, a casi 250 especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional en enfermedad de Parkinsonesclerosis múltiple (EM) y enfermería de EM. El objetivo de esta jornada, ha sido poner en común los últimos avances y debatir sobre los retos en el abordaje de estos pacientes, desde un enfoque multidisciplinar.

Los expertos han hecho especial hincapié en la importancia del diagnóstico precoz tanto de la EM como de la enfermedad de Parkinson, así como en compartir el objetivo con el paciente para conseguir una mayor adherencia al tratamiento. En el caso de la esclerosis múltiple, Xavier Montalban, del Hospital Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona, y Óscar Fernández, del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, han incidido en que esta enfermedad casi siempre se diagnostica por exclusión, porque hay más de 100 enfermedades que podrían simularla y, aunque el diagnóstico temprano es importante, también lo es la prevención.

En este sentido, existen determinados factores ambientales a los que, según Fernández, hay que prestar especial atención en el futuro y que podrían incrementar el riesgo de sufrir EM, como el tabaquismo, los niveles bajos de vitamina D la dieta rica en sal, y las alternaciones en la microbiota intestinal.

Asimismo, otro tema importante en el ámbito de la esclerosis múltiple que ha resaltado el Dr. Montalban ha sido el relacionado con el embarazo, al asegurar que la enfermedad no condiciona directamente la fertilidad, ni la gestación, ni tiene consecuencias durante la descendencia. Además durante la gestación y la lactancia materna se reduce el riesgo de brotes. Los retos actuales, según los especialistas, pasan por aclarar hasta cuándo se debe mantener el tratamiento, antes o durante la gestación, y cuándo reiniciarlo tras el parto.

En el caso de la enfermedad de Parkinson, según José Matías Arbelo, del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, “el abordaje de esta patología requiere necesariamente de un equipo interdisciplinar, interviniendo el neurólogo y la enfermera especializada, y otros profesionales como nutricionistas, psicólogos, médicos rehabilitadores, logopedas…”.

Este experto también ha destacado la importancia de la detección de la sintomatología previa no motora, que comprende síntomas como trastornos del olfato, del sueño, del estado anímico, o el dolor, este último un 30% más frecuente en personas con esta patología que sin ella.

Dentro del dolor que suele pasar desapercibido en el diagnóstico, el más frecuente es de tipo  lumbar y entre el 40 por ciento y 60 por ciento de los pacientes con parkinson sufren dolor crónico (musculoesquelético, neuropáticoarticular o distónico). “Es importante para poder hacer el diagnóstico lo antes posible, detectar la sintomatología no motora, ya que si esto se consigue, influiremos en mejorar la calidad de vida del paciente al poder actuar sobre la enfermedad en un estadío temprano”, concluye el especialista.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-tabaco-y-la-sal-implicados-en-el-desarrollo-de-la-esclerosis-multiple-8508?platform=hootsuite

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-tabaco-y-la-sal-implicados-en-el-desarrollo-de-la-esclerosis-multiple-8508?platform=hootsuite

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content