• Recaptarà fons per a l’Associació Esclerosi Múltiple de Segòvia
  • Recaudará fondos para la Asociación Esclerósis Múltiple de Segovia

  L’atracció amb el tobogan aquàtic més llarg d’Europa i segon del món recaptarà fons per a l’Associació Esclerosi Múltiple de Segòvia el proper dia 21 d’agost.Amb 400 metres de longitud i sis d’amplada, el tobogan quedarà instal·lat al costat del Parc de bombers durant tot el dia segons informa Ical.
  L’activitat, els beneficis aniran a favor de l’Associació Segoviana d’Esclerosi Múltiple, forma part de la campanya «Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple» amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar a persones que pateixen la malaltia.

  Les entrades per a l’esdeveniment s’habilitaran a dues hores d’ús il·limitat del tobogan amb flotador i ús del guarda-roba. Els menors fins a 4 anys hauran llançar-compartint el flotador amb un adult i fins a 10 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult en tot moment però podran usar el seu propi flotador. Tots els menors de 18 anys han de presentar autorització de pare, mare o tutor per accedir al tobogan.

  Les entrades es poden aconseguir en www.supertoboganurbano.com amb preu reduït de cinc euros abans del dia 10 d’agost, deu euros en anticipada després del dia 10 o 15 euros el dia de l’esdeveniment. Cada entrada habilitarà dues hores d’ús il·limitat del tobogan amb flotador i ús del guarda-roba. El dia de l’esdeveniment els participants de bescanviar l’entrada que hauran de portar impresa o al mòbil i podran recollir el flotador per participar de l’atracció.

  Tot l’aigua que utilitza l’atracció serà tractada naturalment perquè es pugui reutilitzar en reg de parcs i jardins o neteja de carrers i voreres.

   

   


   

  INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
  http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201608/09/tobogan-acuatico-largo-europa-20160809185036.html

  TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
  GOOGLE CHROME

La atracción con el tobogán acuático más largo de Europa y segundo del mundo recaudará fondos para la Asociación Esclerósis Múltiple de Segovia el próximo día 21 de agosto. Con 400 metros de longitud y seis de ancho, el tobogán quedará instalado junto al Parque de bomberos durante todo el día según informa Ical.
La actividad, cuyos beneficios irán a favor de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, forma parte de la campaña «Mójate por la Esclerosis Múltiple» cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a personas que sufren la enfermedad.

Las entradas para el evento habilitarán a dos horas de uso ilimitado del tobogán con flotador y uso del guardarropa. Los menores hasta 4 años deberán lanzarse compartiendo el flotador con un adulto y hasta 10 años deberán estar acompañados de un adulto en todo momento pero podrán usar su propio flotador. Todos los menores de 18 años deben presentar autorización de padre, madre o tutor para acceder al tobogán.

Las entradas pueden conseguirse en www.supertoboganurbano.com con precio reducido de cinco euros antes del día 10 de agosto, diez euros en anticipada después del día 10 o a 15 euros el día del evento. Cada entrada habilitará a dos horas de uso ilimitado del tobogán con flotador y uso del guardarropa. El día del evento los participantes canjearán la entrada que deberán llevar impresa o en el móvil y podrán recoger el flotador para participar de la atracción.

Todo el agua que utiliza la atracción será tratada naturalmente para que se pueda reutilizar en riego de parques y jardines o limpieza de calles y aceras.

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201608/09/tobogan-acuatico-largo-europa-20160809185036.html