El tobogan urbà d’aigua més gran d’Europa, de 400 metres de llarg, recapta durant aquest diumenge fons per a la Fundació Esclerosi Múltiple, amb l’objectiu de donar visibilitat a una malaltia incapacitant que pateixen 46.000 persones a Espanya, la majoria joves, i que encara no té cura.

El tobogán urbano de agua más grande de Europa, de 400 metros de largo, recauda durante este domingo fondos para la Fundación Esclerosis Múltiple, con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad incapacitante que sufren 46.000 personas en España, la mayoría jóvenes, y que aún no tiene cura.

El conseller de Sanitat, Jesús Sánchez Martos, ha participat en la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que ha comptat amb la col·laboració de 33 piscines de la Comunitat i que avui ha acabat amb la instal·lació d’un tobogan aquàtic urbà gegant per ” fer visible i desdramatitzar aquesta malaltia “.
Sánchez Martos ha remarcat que només a la Comunitat de Madrid hi ha unes 6.500 persones que pateixen aquesta malaltia, que és “la segona causa de discapacitat entre els joves per darrere dels accidents de trànsit”, i en la qual és important tenir un diagnòstic precoç .

Per això, el conseller ha incidit en la importància de les 7 unitats i 3 centres de referència que hi ha a Madrid per tractar la malaltia.

Javier Puig de la Bellacasa, president de la Fundació Esclerosi Múltiple, ha confiat que la iniciativa del tobogan gegant permeti donar a conèixer de forma massiva una malaltia que encara no té cura i que va provocat disfuncions físiques i psíquiques en els que la pateixen, i que requereix de tractaments especialitzats tant per als pacients com per a les persones del seu entorn.

El vicepresident de la Fundació, Jorge Valls Capell, ha coincidit en la importància que la societat comprengui què hi ha darrere d’aquesta malaltia, i què necessiten i què senten els seus pacients, perquè “de vegades no són compresos” pel seu entorn laboral o familiar .

Patricia, una dona que pateix la malaltia des de fa 27 anys, ha posat l’accent en l’avanç en la investigació en l’última dècada, amb fàrmacs i tractaments que han permès que ella mateixa no hagi acabat en una cadira de rodes tot i que en el moment en què se li va diagnosticar la seva malaltia la medicina estava molt perduda davant l’esclerosi múltiple.

Els qui vulguin gaudir avui del tobogan gegant han d’inscriure i pagar 5 euros per dues hores d’ús de la instal·lació, situada a l’avinguda Menéndez Pelayo, i els fons es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple per finançar els seus programes i tallers d’ajuda als malalts.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha participado en la campaña “Mójate por la esclerosis múltiple”, que ha contado con la colaboración de 33 piscinas de la Comunidad y que hoy ha acabado con la instalación de un tobogán acuático urbano gigante para “hacer visible y desdramatizar esta enfermedad”.
Sánchez Martos ha remarcado que sólo en la Comunidad de Madrid hay unas 6.500 personas que padecen esta enfermedad, que es “la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes por detrás de los accidentes de tráfico”, y en la que es importante tener un diagnóstico precoz.

Por ello, el consejero ha incidido en la importancia de las 7 unidades y 3 centros de referencia que hay en Madrid para tratar la enfermedad.

Javier Puig de la Bellacasa, presidente de la Fundación Esclerosis Múltiple, ha confiado en que la iniciativa del tobogán gigante permita dar a conocer de forma masiva una enfermedad que aún no tiene cura y que va provocado disfunciones físicas y psíquicas en quienes la padecen, y que requiere de tratamientos especializados tanto para los pacientes como para las personas de su entorno.

El vicepresidente de la Fundación, Jorge Valls Capell, ha coincidido en la importancia de que la sociedad comprenda qué hay detrás de esta enfermedad, y qué necesitan y qué sienten sus pacientes, porque “a veces no son comprendidos” por su entorno laboral o familiar.

Patricia, una mujer que padece la enfermedad desde hace 27 años, ha puesto el acento en el avance en la investigación en la última década, con fármacos y tratamientos que han permitido que ella misma no haya terminado en una silla de ruedas a pesar de que en el momento en el que se le diagnosticó su dolencia la medicina estaba muy perdida ante la esclerosis múltiple.

Quienes quieran disfrutar hoy del tobogán gigante han de inscribirse y pagar 5 euros por dos horas de uso de la instalación, situada en la avenida Menéndez Pelayo, y cuyos fondos se destinarán a la Fundación Esclerosis Múltiple para financiar sus programas y talleres de ayuda a los enfermos.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/tobog%C3%A1n-grande-europa-recauda-fondos-esclerosis-m%C3%BAltiple-130229080.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/tobog%C3%A1n-grande-europa-recauda-fondos-esclerosis-m%C3%BAltiple-130229080.html

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content