Aquest estudi longitudinal americà, va analitzar l’associació entre l’inici de tractament amb fingolimod i l’increment de volum macular.Este estudio longitudinal americano, analizó la asociación entre el inicio de tratamiento con Fingolimod y el incremento de volumen macular.

Fingolimod s’ha associat amb el desenvolupament d’edema macular quístic en un petit subgrup de pacients (<1%), però se sap poc sobre com el fàrmac afecta el volum del teixit de la retina en pacients amb EM. Es va realitzar una tomografia de coherència òptica (SD-OCT) domini espectral abans i després de l’inici amb tractament amb fingolimod. Un grup de comparació de pacients amb EM mai tractats amb fingolimod van ser utilitzats com la cohort de referència. Els resultats van mostrar que el volum macular augmentar en una mitjana de 0.025mm3 en els 30 pacients amb EM que van iniciar la fingolimod durant una mitjana de temps de seguiment de 6 mesos. 74% dels ulls en el grup tractat amb fingolimod van mostrar un augment en el volum macular en comparació amb el 37% dels ulls en un grup de comparació de pacients. Aquests resultats mostren un augment modest, relativament ràpid en el volum macular. Els investigadors suggereixen que l’augment observat en el volum macular probablement reflecteix inflamació tissular i no neuroprotecció, però es necessita més investigació per determinar els mecanismes subjacents. Aquest estudi mostra un augment moderat i relativament ràpid en el volum macular després de l’inici de tractament amb fingolimod. La importància d’aquesta troballa és incerta i es necessita més investigació per veure si aquests canvis són transitoris o sostinguts.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/investigacion/ficha2.php?id_not=532

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Fingolimod se ha asociado con el desarrollo de edema macular quístico en un pequeño subgrupo de pacientes (<1%), pero se sabe poco sobre cómo el fármaco afecta el volumen del tejido de la retina en pacientes con EM. Se realizó una tomografía de coherencia óptica (SD-OCT) dominio espectral antes y después del inicio con tratamiento con Fingolimod. Un grupo de comparación de pacientes con EM nunca tratados con fingolimod fueron utilizados como la cohorte de referencia. Los resultados mostraron que el volumen macular aumentó en una media de 0.025mm3 en los 30 pacientes con EM que iniciaron la fingolimod durante una media de tiempo de seguimiento de 6 meses. 74% de los ojos en el grupo tratado con fingolimod mostraron un aumento en el volumen macular en comparación con el 37% de los ojos en un grupo de comparación de pacientes. Estos resultados muestran un aumento modesto, relativamente rápido en el volumen macular. Los investigadores sugieren que el aumento observado en el volumen macular probablemente refleja inflamación tisular y no neuroprotección, pero se necesita más investigación para determinar los mecanismos subyacentes. Este estudio muestra un aumento moderado y relativamente rápido en el volumen macular tras el inicio de tratamiento con fingolimod. La importancia de este hallazgo es incierta y se necesita más investigación para ver si estos cambios son transitorios o sostenidos.

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/investigacion/ficha2.php?id_not=532

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content