En els pacients amb esclerosi múltiple (EM) que pateixen migranyes, l’ús d’interferón beta pot provocar un augment sostingut de la freqüència i la gravetat d’aquestes. Per contra, el tractament amb natalizumab no tindria aquest efecte.   En los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que padecen migrañas, el uso de interferón beta puede provocar un aumento sostenido de la frecuencia y la gravedad de éstas. Por el contrario, el tratamiento con natalizumab no tendría dicho efecto.

Un equip italià va estudiar a 63 pacients tractats amb interferón beta, 33 dels quals van canviar a natalizumab. En aquest segon grup es va detectar una reducció significativa en la freqüència de les migranyes (de 8,4 a 5,1 dies al mes) i l’escala d’avaluació de la discapacitat per migranyes (MESURIS) va disminuir de mitjana de 14,2 a 10,5 punts. No es van observar canvis significatius en el grup que va continuar utilitzant interferón beta.

Els investigadors van concloure que l’interferón beta exacerbaria la migranya preexistent, la qual cosa confirma la necessitat de tenir en compte les teràpies.

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3534

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Un equipo italiano estudió a 63 pacientes tratados con interferón beta, 33 de los cuales cambiaron a natalizumab. En este segundo grupo se detectó una reducción significativa en la frecuencia de las migrañas (de 8,4 a 5,1 días al mes) y la escala de evaluación de la discapacidad por migrañas (MIDAS) disminuyó de promedio de 14,2 a 10,5 puntos. No se observaron cambios significativos en el grupo que continuó utilizando interferón beta.

Los investigadores concluyeron que el interferón beta exacerbaría la migraña preexistente, lo que confirma la necesidad de tener en cuenta las terapias para la EM en el manejo de los pacientes con migraña comórbida con el fin de evitar el agravamiento de la migraña y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3534

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content