Al costat de les teràpies injectables, en els últims anys s’han incorporat els tractaments orals, que afavoreixen l’adherència del pacient Junto a las terapias inyectables, en los últimos años se han incorporado los tratamientos orales, que favorecen la adherencia del paciente.

“Afecta principalment a gent jove, entre els 20 i els 40 anys d’edat, que està en plena etapa productiva en el professional i en el personal”, va comentar el doctor Rodrigo Naus, inmunólogo i investigador de la Universitat Catòlica i un dels directors d’un simposi internacional sobre el tema, organitzat pel Centre d’Esclerosi Múltiple de la UC.

Des de juliol de 2010, quan aquesta patologia va ingressar a l’AUGE (Garanties Explícites de Salut (GES) -abans pla AUGE), tots ells tenen accés a tractaments gratuïts o a un cost molt menor al que estaven acostumats, segons el seu pla de salut.

Una d’aquestes teràpies són les injeccions amb interferón-beta, que, no obstant això, no és útil en un 30 % dels pacients i, fins i tot, pot ser pitjor. Precisament, fa dos anys, el doctor Naves va participar en una investigació a Estats Units en la qual es va descobrir la causa d’aquesta diferència: l’existència de dos tipus de cèl·lules immunes que s’activen amb la malaltia: les TH1 i les TH17.

L’interferón-beta funciona quan els símptomes són causats per les cèl·lules TH1, però empitjora la malaltia si les cèl·lules que participen són TH17.

“L’interferón-beta sol ser la primera opció terapèutica per a la majoria dels pacients. Els nostres resultats, tant en models animals com a humans, indiquen que el tipus de cèl·lula present és el factor determinant per predir si l’interferón serà eficaç o no”, va explicar el doctor Chander Raman, de la Universitat d’Alabama i un dels autors de l’estudi, en el qual també va participar el doctor Howard Weiner, de la Universitat de Stanford, entre altres especialistes.

“Aquesta investigació reforça la idea que les malalties tenen certs senyals que ajuden a definir el seu origen i ens donen pautes de com es manifesten en l’organisme”, va agregar Weiner.

A partir d’aquesta troballa, la idea és desenvolupar, entre altres coses, un mecanisme que permeti identificar millor als pacients abans d’indicar-los un tractament, precisa l’investigador. “És difícil precisar quan estarà disponible, perquè encara necessitem més biomarcadores. Tenim bastant treball per davant”.

De totes maneres, part d’aquests descobriments poden tenir abastos en altres malalties similars o autoinmunes, com la psoriasis.

Drogues orals

Al costat de les teràpies injectables, en els últims anys s’han incorporat els tractaments orals, que afavoreixen l’adherència del pacient. “A Xile estan disponibles els mateixos tractaments que a tot el món”, va dir la doctora Claudia Cárcamo. “Cadascuna té les seves indicacions precises per a cada pacient i amb potencials efectes col·laterals”. Un dels principals efectes secundaris és una sensació de quadre febril.

Hi ha diverses altres drogues en desenvolupament, que sortiran en l’any 2013 al mercat. Una d’elles és teriflunomida, tractament oral que s’aplica una vegada al dia en pacients amb formes recurrents d’esclerosi múltiple i que mostra una reducció de les recaigudes. En un assaig clínic amb 1,169 pacients, Xile va participar amb tres centres d’investigació i onze pacients.

L’any passat, l’Institut de Salut Pública (ISP) va aprovar un nou tractament oral amb fingolimod. Agrupacions de pacients amb la malaltia estan demanant que sigui incorporat també a l’AUGE, sobretot per a aquelles persones que no responen a les teràpies injectables.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.el-nacional.com/noticia/42598/22/el-tratamiento-de-la-esclerosis-multiple-avanza.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

“Afecta principalmente a gente joven, entre los 20 y los 40 años de edad, que está en plena etapa productiva en lo profesional y en lo personal”, comentó el doctor Rodrigo Naves, inmunólogo e investigador de la Universidad Católica y uno de los directores de un simposio internacional sobre el tema, organizado por el Centro de Esclerosis Múltiple de la UC.

Desde julio de 2010, cuando esta patología ingresó al AUGE (Garantías Explícitas de Salud (GES) -antes plan AUGE), todos ellos tienen acceso a tratamientos gratuitos o a un costo mucho menor al que estaban acostumbrados, según su plan de salud.

Una de esas terapias son las inyecciones con interferón-beta, que, sin embargo, no es útil en un 30 % de los pacientes e, incluso, puede ser peor. Precisamente, hace dos años, el doctor Naves participó en una investigación en Estados Unidos en la que se descubrió la causa de esa diferencia: la existencia de dos tipos de células inmunes que se activan con la enfermedad: las TH1 y las TH17.

El interferón-beta funciona cuando los síntomas son causados por las células TH1, pero empeora la enfermedad si las células que participan son TH17.

“El interferón-beta suele ser la primera opción terapéutica para la mayoría de los pacientes. Nuestros resultados, tanto en modelos animales como humanos, indican que el tipo de célula presente es el factor determinante para predecir si el interferón será eficaz o no”, explicó el doctor Chander Raman, de la Universidad de Alabama y uno de los autores del estudio, en el que también participó el doctor Howard Weiner, de la Universidad de Stanford, entre otros especialistas.

“Esta investigación refuerza la idea de que las enfermedades tienen ciertas señales que ayudan a definir su origen y nos dan pautas de cómo se manifiestan en el organismo”, agregó Weiner.

A partir de ese hallazgo, la idea es desarrollar, entre otras cosas, un mecanismo que permita identificar mejor a los pacientes antes de indicarles un tratamiento, precisa el investigador. “Es difícil precisar cuándo estará disponible, porque aún necesitamos más biomarcadores. Tenemos bastante trabajo por delante”.

De todas formas, parte de esos descubrimientos pueden tener alcances en otras enfermedades similares o autoinmunes, como la psoriasis.

Drogas orales

Junto a las terapias inyectables, en los últimos años se han incorporado los tratamientos orales, que favorecen la adherencia del paciente. “En Chile están disponibles los mismos tratamientos que en todo el mundo”, dijo la doctora Claudia Cárcamo. “Cada una tiene sus indicaciones precisas para cada paciente y con potenciales efectos colaterales”. Uno de los principales efectos secundarios es una sensación de cuadro febril.

Hay varias otras drogas en desarrollo, que saldrán en el año 2013 al mercado. Una de ellas es teriflunomida, tratamiento oral que se aplica una vez al día en pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple y que muestra una reducción de las recaídas. En un ensayo clínico con 1,169 pacientes, Chile participó con tres centros de investigación y once pacientes.

El año pasado, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó un nuevo tratamiento oral con fingolimod. Agrupaciones de pacientes con la enfermedad están pidiendo que sea incorporado también al AUGE, sobre todo para aquellas personas que no responden a las terapias inyectables.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.el-nacional.com/noticia/42598/22/el-tratamiento-de-la-esclerosis-multiple-avanza.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content