Conclusions de la II Reunió Iberolatinoamericana sobre l’especialitat, en la qual experts locals i de l’estranger van coincidir a remarcar que la clau està a trobar opcions que s’adaptin a les necessitats de cada pacient

Conclusiones de la II Reunión Iberolatinoamericana sobre la especialidad, en la que expertos locales y del extranjero coincidieron en remarcar que la clave está en encontrar opciones que se adapten a las necesidades de cada paciente

“L’Esclerosi Multiple (EM) és una malaltia molt discapacitante que fins al moment no té cura. Afecta a persones joves, en desenvolupament (es calcula que ´ataca´ per primera vegada entre els 20 i 40 anys d’edat). Per aquesta raó en els últims 15 anys es va treballar molt en el desenvolupament de nous tractaments que puguin adaptar-se a les necessitats de cada pacient, i sobretot que siguin capaços de brindar una resposta eficaç”, va exposar el doctor Edgardo Cristiano, cap de la secció Esclerosi Múltiple i del servei de Neurologia de l’Hospital Italià de Buenos Aires (HIBA).

“El tractament de la EM requereix de moltes cures, més que gens perquè en estar elaborant plans ´a mesura´ hem de considerar les característiques de cada pacient, la seva situació personal, les seves manifestacions, el grau d’activitat que desenvolupa i per descomptat també la possibilitat que present efectes col·laterals”, va agregar l’especialista en el marc de la II Reunió Iberolatinoamericana “L’esclerosi múltiple precoç davant els nous reptes terapèutics” que es va desenvolupar a Buenos Aires organitzada pel laboratori Merck Serono.

En l’Argentina la EM afecta aproximadament a 20 persones cada 100 mil habitants. És a dir que hi ha entre 6 i 8 mil pacients que dia a dia conviuen amb aquesta malaltia.

“El nostre país es troba en el grup dels quals no presenten una alta incidència de EM, malaltia que sí és més comuna a Europa per exemple. D’altra banda, tenim la sort de ´veure´ a les persones afectades. Això vol dir que la majoria d’ells estan en tractament”, va consignar el doctor Cristiano.

Justament per disertar respecte a la realitat d’aquesta patologia en altres països, però també per parlar sobre l’experimentació amb cèl·lules mare, una possibilitat de tractament encara en el terreny de la investigació, la II Reunió Iberolatinoamericana va comptar amb la presència del doctor Oscar Fernández i Fernández, director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital Regional Universitari Carlos Hagi de Màlaga, Espanya.

“A diferència del que ocorre a Argentina, a Espanya tenim 125 pacients per cada 100 mil habitants, i aquesta xifra va en augment. Arran d’aquesta alta incidència, en els últims anys ens hem posat a treballar durament per trobar alternatives de tractament. Fins al moment comptem amb quatre línies: els inmunomoduladores, els inmunosupresores, la combinació d’ambdues i el trasplantament de medul·la. No obstant això, estem experimentant amb una cinquena variant: la teràpia cel·lular utilitzant, per descomptat, cèl·lules mare”.

D’acord amb el relat de l’especialista espanyol, aquesta opció que té rivets ètics i morals està començant a utilitzar-se gràcies a cèl·lules obtingudes d’embrions, fetus o persones adultes.

“Estem procurant prescindir dels donants per manejar-nos únicament amb cèl·lules pròpies. El que té de bo aquesta tècnica és que les cèl·lules mare estan en tots els òrgans, sempre van estar aquí i sempre van a estar. Ara com ara el principal desafiament és treballar per millorar el procés d’expansió pel qual d’unes poques cèl·lules es poden obtenir milions- que és el que es necessita- alhora que s’està estudiant el risc de desenvolupament de tumors”, va completar Fernández i Fernández

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.rosario3.com/salud/noticias.aspx?idNot=99351&%22El-tratamiento-de-la-esclerosis-m%C3%BAltiple-requiere-de-muchos-cuidados%22

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

“La Esclerosis Multiple (EM) es una enfermedad muy discapacitante que hasta el momento no tiene cura. Afecta a personas jóvenes, en desarrollo (se calcula que ´ataca´ por primera vez entre los 20 y 40 años de edad). Por esa razón en los últimos 15 años se trabajó mucho en el desarrollo de nuevos tratamientos que puedan adaptarse a las necesidades de cada paciente, y sobre todo que sean capaces de brindar una respuesta eficaz”, expuso el doctor Edgardo Cristiano, jefe de la sección Esclerosis Múltiple y del servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).

“El tratamiento de la EM requiere de muchos cuidados, más que nada porque al estar elaborando planes ´a medida´ debemos considerar las características de cada paciente, su situación personal, sus manifestaciones, el grado de actividad que desarrolla y por supuesto también la posibilidad de que presente efectos colaterales”, agregó el especialista en el marco de la II Reunión Iberolatinoamericana “La esclerosis múltiple precoz ante los nuevos retos terapéuticos” que se desarrolló en Buenos Aires organizada por el laboratorio Merck Serono.

En la Argentina la EM afecta aproximadamente a 20 personas cada 100 mil habitantes. Es decir que hay entre 6 y 8 mil pacientes que día a día conviven con esta enfermedad.

“Nuestro país se encuentra en el grupo de los que no presentan una alta incidencia de EM, enfermedad que sí es más común en Europa por ejemplo. Por otro lado, tenemos la suerte de ´ver´ a las personas afectadas. Esto quiere decir que la mayoría de ellos están en tratamiento”, consignó el doctor Cristiano.

Justamente para disertar respecto a la realidad de esta patología en otros países, pero también para hablar sobre la experimentación con células madre, una posibilidad de tratamiento todavía en el terreno de la investigación, la II Reunión Iberolatinoamericana contó con la presencia del doctor Oscar Fernández y Fernández, director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, España.

“A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en España tenemos 125 pacientes por cada 100 mil habitantes, y esa cifra va en aumento. A raíz de esta alta incidencia, en los últimos años nos hemos puesto a trabajar duramente para encontrar alternativas de tratamiento. Hasta el momento contamos con cuatro líneas: los inmunomoduladores, los inmunosupresores, la combinación de ambas y el trasplante de médula. Sin embargo, estamos experimentando con una quinta variante: la terapia celular utilizando, por supuesto, células madre”.

De acuerdo con el relato del especialista español, esta opción que tiene ribetes éticos y morales está empezando a utilizarse gracias a células obtenidas de embriones, fetos o personas adultas.

“Estamos procurando prescindir de los donantes para manejarnos únicamente con células propias. Lo bueno de esta técnica es que las células madre están en todos los órganos, siempre estuvieron ahí y siempre van a estar. Hoy por hoy el principal desafío es trabajar para mejorar el proceso de expansión por el cual de unas pocas células se pueden obtener millones- que es lo que se necesita- a la vez que se está estudiando el riesgo de desarrollo de tumores”, completó Fernández y Fernández

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.rosario3.com/salud/noticias.aspx?idNot=99351&%22El-tratamiento-de-la-esclerosis-m%C3%BAltiple-requiere-de-muchos-cuidados%22

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content