Ja està oberta la nova convocatòria dels Premis Best in Class (BIC) a la qual tots els hospitals, serveis i professionals interessats poden presentar-se a través del web premiosbic.com.
En concret, les categories obertes de cara a 2016 són Millor Hospital, Millor Centre d’Atenció Primària, Psoriasi, artritis reumatoide, Hepatitis C, VIH / SIDA, Neonatologia, Esclerosi Múltiple, Reumatologia, Dermatologia, Esquizofrènia, Nefrologia, Patologia Digestiva, Al·lergologia i Immunologia Clínica, Malalties Infeccioses, Oncologia, RSC, Neurologia, Hematologia i Hemoteràpia, Diabetis, Urologia, Dolor, Anestèsia i Reanimació, Medicina Interna, Cardiologia, Pediatria, Traumatologia, Psiquiatria, Pneumologia, Farmàcia, Formació MIR, e-salut (Telemedicina) , Ginecologia, Urgències, Gestió Hospitalària, Humanització i Unitats interhospitalàries de Pròstata.

La de 2016 serà la 11a edició, ja que l’any passat aquests guardons van celebrar el seu desè aniversario.Estos guardons organitzats per GACETA MÈDICA, publicació del Grup Wecare-u, i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rei Joan Carles, van congregar a la Seu del Govern de la Comunitat de Madrid als principals agents del sector sanitari: professionals, societats científiques, gerents, pacients i polítics del sector sanitari.

Dels 256 premis que s’han lliurat des de l’any 2006, -escollits entre més de 5.000 candidats presentats-hi algunes comunitats que destaquen per l’elevat nombre de guardons que han rebut. Al capdavant es troba la Comunitat Valenciana, que ha estat premiada en 64 ocasions, seguida de la Comunitat de Madrid (58), País Basc (39), Catalunya (22), Andalusia (19), Galícia (11) i Cantàbria ( deu).

A més, també s’han concedit un total de 50 mencions d’honor. La regió que més ha rebut ha estat Madrid, amb un total de 21, seguida de la Comunitat Valenciana, amb vuit, País Basc, que ha estat mereixedora de cinc i Castella i Lleó amb quatre.

Reconeixement a les conselleries

La desena edició dels Premis BIC va tenir un espai per reconèixer a les comunitats més premiades en aquesta dècada. La Comunitat de Madrid, la Generalitat Valenciana, Catalunya, País Basc i Cantàbria han realitzat en aquest període un esforç per mantenir-se al màxim nivell d’excel·lència en el sistema sanitari.

De fet, els consellers sanitaris de Madrid, Jesús Sánchez Martos, i Catalunya, Boi Ruiz, van acudir a la gala a recollir sengles guardons. La regió madrilenya va rebre el premi per la seva aposta i impuls de la qualitat, mentre que l’organització dels Premis BIC va voler premiar la tasca de la sanitat catalana en un entorn de contenció de la despesa.

Ya está abierta la nueva convocatoria de los Premios Best in Class (BIC) a la que todos los hospitales, servicios y profesionales interesados pueden presentarse a través de la web premiosbic.com.
En concreto, las categorías abiertas de cara a 2016 son Mejor Hospital, Mejor Centro de Atención Primaria, Psoriasis, Artritis Reumatoide, Hepatitis C, VIH/SIDA, Neonatología, Esclerosis Múltiple, Reumatología, Dermatología, Esquizofrenia, Nefrología,Patología Digestiva, Alergología e Inmunología Clínica, Enfermedades Infecciosas, Oncología, RSC, Neurología, Hematología y Hemoterapia, Diabetes, Urología, Dolor, Anestesia y Reanimación, Medicina Interna, Cardiología, Pediatría,Traumatología, Psiquiatría, Neumología, Farmacia, Formación MIR, e-salud (Telemedicina), Ginecología, Urgencias, Gestión Hospitalaria, Humanización y Unidades Interhospitalarias de Próstata.

La de 2016 será la 11ª edición, ya que el año pasado estos galardones celebraron su décimo aniversario.Estos galardones organizados por GACETA MÉDICA, publicación del Grupo Wecare-u, y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, congregaron en la Sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los principales agentes del sector sanitario: profesionales, sociedades científicas, gerentes, pacientes y políticos del sector sanitario.

De los 256 premios que se han entregado desde el año 2006, —elegidos entre más de 5.000 candidatos presentados—hay algunas comunidades que destacan por el elevado número de galardones que han recibido. A la cabeza se encuentra la Comunidad Valenciana, que ha sido premiada en 64 ocasiones, seguida de la Comunidad de Madrid (58), País Vasco (39), Cataluña (22), Andalucía (19), Galicia (11) y Cantabria (diez).

Además, también se han concedido un total de 50 menciones de honor. La región que más ha recibido ha sido Madrid, con un total de 21, seguida de la Comunidad Valenciana, con ocho, País Vasco, que ha sido merecedora de cinco y Castilla y León con cuatro.

Reconocimiento a las consejerías

La décima edición de los Premios BiC tuvo un espacio para reconocer a las comunidades más premiadas en esta década. La Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana, Cataluña, País Vasco y Cantabria han realizado en este periodo un esfuerzo por mantenerse al máximo nivel de excelencia en el sistema sanitario.

De hecho, los consejeros sanitarios de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y Cataluña, Boi Ruiz, acudieron a la gala a recoger sendos galardones. La región madrileña recibió el premio por su apuesta e impulso de la calidad, mientras que la organización de los Premios BiC quiso premiar la labor de la sanidad catalana en un entorno de contención del gasto.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-06/especial-500/los-bic-consolidan-su-apuesta-por-la-calidad/pagina.aspx?idart=980255&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-06/especial-500/los-bic-consolidan-su-apuesta-por-la-calidad/pagina.aspx?idart=980255&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content