• L’Ajuntament permetrà accedir als «scooters» de fins a 300 quilos al transport públic
    • El Ayuntamiento permitirá acceder a los «scooters» de hasta 300 kilos al transporte público

    La protesta que van protagonitzar al maig amb els seus vehicles motoritzats dues dones que pateixen greus problemes de mobilitat (esclerosi múltiple i osteocondromas múltiples congènits), bloquejant la sortida d’un autobús de línia a Òscar Esplà en no poder pujar amb els seus «scooters», ha tingut el seu efecte. El tripartit que governa l’Ajuntament d’Alacant va prendre nota d’aquesta acció que va donar la volta a Espanya i va decidir elaborar un protocol d’ accés als autobusos urbans de persones amb mobilitat reduïda que utilitzen vehicles scooter, que va ser aprovat ahir en la Junta de Govern i que contempla l’emissió d’una targeta especial que hauran de tramitar els demandants en la Regidoria de Transports oa les oficines del TAM (Transport Alacant Metropolità).

    Així ho va explicar ahir el portaveu del govern local, Natxo Bellido, que ha apuntat que es tracta d’atendre una reivindicació de les associacions de persones amb mobilitat reduïda, i de cobrir un buit normatiu en no existir, va dir, legislació estatal al respecte. «Ja no tindrem situacions en què la decisió que pugessin o no depenia de la discrecionalitat del conductor de l’autobús».

    Aquest reglament regula el procediment per a l’obtenció de la targeta acreditativa que permetrà als que es desplacin en cadires de propulsió elèctrica i direcció manual l’accés als autobusos de transport públic municipal, la concessionària és Masatusa. Serà una mena de document d’inspecció tècnica que han de portar els usuaris, que podran accedir amb cadires que no pesin més de 300 quilograms, va advertir Bellido, atès que més grans no cabrien en les plataformes d’accés ni en l’espai reservat als autobusos. Hi haurà targetes permanents, amb vigència per a cinc anys; temporals, que duraran un any; i per a turistes. Bellido va dir que les targetes estaran llestes «com més aviat», en tot cas aquest mateix any, tal com es va acordar a la Mesa del Transport amb les associacions que representen als afectats.

La protesta que protagonizaron en mayo con sus vehículos motorizados dos mujeres que padecen graves problemas de movilidad (esclerosis múltiple y osteocondromas múltiples congénitos), bloqueando la salida de un autobús de línea en Óscar Esplá al no poder subir con sus «scooters», ha surtido su efecto. El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante tomó nota de esta acción que dio la vuelta a España y decidió elaborar un protocolo de acceso a los autobuses urbanos de personas con movilidad reducida que utilizan vehículos scooter, que fue aprobado ayer en la Junta de Gobierno y que contempla la emisión de una tarjeta especial que tendrán que tramitar los demandantes en la Concejalía de Transportes o en las oficinas del TAM (Transporte Alicante Metropolitano).

Así lo explicó ayer el portavoz del gobierno local, Natxo Bellido, quien apuntó que se trata de atender una reivindicación de las asociaciones de personas con movilidad reducida, y de cubrir un vacío normativo al no existir, dijo, legislación estatal al respecto. «Ya no tendremos situaciones en las que la decisión de que subieran o no dependía de la discrecionalidad del conductor del autobús».

Este reglamento regula el procedimiento para la obtención de la tarjeta acreditativa que permitirá a quienes se desplacen en sillas de propulsión eléctrica y dirección manual el acceso a los autobuses de transporte público municipal, cuya concesionaria es Masatusa. Será una especie de documento de inspección técnica que deberán llevar los usuarios, que podrán acceder con sillas que no pesen más de 300 kilogramos, advirtió Bellido, dado que más grandes no cabrían en las plataformas de acceso ni en el espacio reservado en los autobuses. Habrá tarjetas permanentes, con vigencia para cinco años; temporales, que durarán un año; y para turistas. Bellido dijo que las tarjetas estarán listas «cuanto antes», en todo caso este mismo año, tal y como se acordó en la Mesa del Transporte con las asociaciones que representan a los afectados.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/07/27/discapacitados-sillas-motor-podran-bus/1789507.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/07/27/discapacitados-sillas-motor-podran-bus/1789507.html