Després de l’avaluació positiva de les realitzades en el primer trimestre continuaran durant tota la ronda 2012/2013  Tras la evaluación positiva de las realizadas en el primer trimestre continuarán durante toda la Ronda 2012/2013

Els educands de la Unitat Esculta ‘Arpa Ferma’ del Grup Scout Ciutat del Sol de Lorca continuaran realitzant empreses solidàries, com així denominen als seus projectes amb un rerefons solidari i sensibilitzador.

Avui dissabte 2 feb realitzaran a la Plaça de Calderón de Lorca una activitat anomenada ‘Cursa de l’Euro Solidari’ que consisteix en realitzar, en un marc amb tallers i música, una campanya de sensibilització i informació sobre aquesta malaltia, la difusió de la existència de l’Associació de Malalts d’Esclerosi Múltiple de Lorca, i amb una finalitat d’obtenir un benefici econòmic que es lliurarà a aquesta entitat.

Entre els tallers dissenyats per als nens, es realitzaran tallers de pintura per a nens i jocs tradicionals escolta, a més de danses i alguna sorpresa.

Es dibuixarà una flor de lis a terra amb la recaptació, a més de guardioles petitòries.

Des de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Lorca s’ha agraït aquesta iniciativa en ser comunicada pels propis educands.

La Unitat Arpa Ferma està composta per més de cinquanta joves entre 14 i 17 anys, i es va acordar com a beneficiària l’AEMA III en solidaritat amb un company esculta a qui afecta en el seu entorn familiar més proper aquesta malaltia molt poc coneguda i que a Espanya la pateixen més de 40.000 persones, a més d’un índex desconegut que està per diagnosticar.

Aquest Nadal, també van organitzar els nois de ‘Arpa Ferma’ una recollida d’aliments amb destinació al Banc d’Aliments de Càritas que en diverses jornades van reunir més de 2.000 kg. d’aliments.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.murcia.com/region/noticias/2013/02/01-los-escultas-de-los-scouts-del-ciudad-del-sol-colaboran-con-la-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-lorca-aema-iii.asp

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Los educandos de la Unidad Esculta ‘Garra Firme’ del Grupo Scout Ciudad del Sol de Lorca continuarán realizando empresas solidarias, como así denominan a sus proyectos con un trasfondo solidario y sensibilizador.

Hoy sábado, 2 de febrero realizarán en la Plaza de Calderón de Lorca una actividad denominada ‘Carrera del Euro Solidario’ que consiste en realizar, en un marco con talleres y música, una campaña de sensibilización e información sobre esta enfermedad, la difusión de la existencia de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Lorca, y con una finalidad de obtener un beneficio económico que se entregará a esta entidad.

Entre los talleres diseñados para los niños, se realizarán talleres de pintura para niños y juegos tradicionales scout, además de danzas y alguna sorpresa.

Se dibujará una flor de lis en el suelo con lo recaudado, además de huchas petitorias.

Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Lorca se ha agradecido esta iniciativa al ser comunicada por los propios educandos.

La Unidad Garra Firme está compuesta por más de cincuenta jóvenes entre 14 y 17 años, y se acordó como beneficiaria la AEMA III en solidaridad con un compañero esculta al que afecta en su entorno familiar más cercano esta enfermedad muy poco conocida y que en España la sufren más de 40.000 personas, además de un índice desconocido que está por diagnosticar.

Esta Navidad, también organizaron los chicos de ‘Garra Firme’ una recogida de alimentos con destino al Banco de Alimentos de Cáritas que en varias jornadas reunieron más de 2.000 kgs. de alimentos.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.murcia.com/region/noticias/2013/02/01-los-escultas-de-los-scouts-del-ciudad-del-sol-colaboran-con-la-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-lorca-aema-iii.asp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content