Un estudi revela com el dolor es redueix si s’alterna el tractament habitual amb tècniques de relaxacióUn estudio revela cómo el dolor se reduce si se alterna el tratamiento habitual con técnicas de relajación

Cada any es diagnostiquen entre 70 i 80 nous casos d’esclerosi múltiple a la província d’Alacant, segons es va posar de manifest ahir en les VII jornades informatives organitzades en el centre municipal de Porta Ferrisa per l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la província d’Alacant AdEMa amb motiu del dia mundial d’aquesta malaltia.
En el transcurs d’aquesta trobada es va presentar un estudi nacional en el qual ha participat l’Hospital General d’Alacant en el qual es posa de manifest que l’adhesió mitjana al tractament de l’esclerosi múltiple no arriba al 62 per cent. Ángel Pérez, doctor del servei de Neurologia del centre va destacar que “l’adherència al tractament és un problema important en les malalties cròniques com l’esclerosi”.
Els malalts poden seguir diferents tipus de tractaments. En uns casos la medicació s’administra per via intramuscular una vegada a la setmana; en uns altres, per via subcutània, sent el propi pacient qui es punxa el medicament en diferents pautes -diàriament, en dies alterns o tres vegades per setmana-; finalment, hi ha tractaments intravenosos que s’apliquen a l’hospital de dia una vegada al mes.
Ángel Pérez considera que simplificar la forma en què s’administren els tractaments milloraria aquestes xifres d’adhesió, per la qual cosa és important avançar en els assajos com els actualment desenvolupats a Alacant per subministrar tractaments per a l’esclerosi múltiple per via oral, o els fàrmacs injectables que s’apliquen una vegada cada sis mesos i en l’assaig clínic dels quals internacional ha participat l’Hospital General Universitari d’Alacant. D’altra banda, durant les jornades es van tractar altres aspectes associats a l’esclerosi múltiple com el dolor crònic, un mal que afecta al 54 per cent dels pacients. Entre les iniciatives per al tractament conjunt d’aquests pacients hi ha un programa desenvolupat per la Unitat del Dolor de l’Hospital General d’Alacant.
Els primers resultats mostren que, després de vuit sessions de dues hores en les quals s’han combinat tècniques de relaxació, autoestima, psicoeducación, acceptació o salut comportamental, s’aconseguia una reducció acceptable del dolor i la depressió, i una mica més significativa de l’ansietat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/06/07/hospitales-provincia-detectan-ano-80-nuevos-casos-esclerosis-multiple/1262041.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Cada año se diagnostican entre 70 y 80 nuevos casos de esclerosis múltiple en la provincia de Alicante, según se puso de manifiesto ayer en las VII jornadas informativas organizadas en el centro municipal de Puerta Ferrisa por la Asociación de Esclerosis Múltiple de la provincia de Alicante AdEMa con motivo del día mundial de esta enfermedad.
En el transcurso de este encuentro se presentó un estudio nacional en el que ha participado el Hospital General de Alicante en el que se pone de manifiesto que la adhesión media al tratamiento de la esclerosis múltiple no llega al 62 por ciento. Ángel Pérez, doctor del servicio de Neurología del centro destacó que “la adherencia al tratamiento es un problema importante en las enfermedades crónicas como la esclerosis”.
Los enfermos pueden seguir diferentes tipos de tratamientos. En unos casos la medicación se administra por vía intramuscular una vez a la semana; en otros, por vía subcutánea, siendo el propio paciente quien se pincha el medicamento en diferentes pautas -diariamente, en días alternos o tres veces por semana-; por último, hay tratamientos intravenosos que se aplican en el hospital de día una vez al mes.
Ángel Pérez considera que simplificar la forma en que se administran los tratamientos mejoraría esas cifras de adhesión, por lo que es importante avanzar en los ensayos como los actualmente desarrollados en Alicante para suministrar tratamientos para la esclerosis múltiple por vía oral, o los fármacos inyectables que se aplican una vez cada seis meses y en cuyo ensayo clínico internacional ha participado el Hospital General Universitario de Alicante. Por otro lado, durante las jornadas se trataron otros aspectos asociados a la esclerosis múltiple como el dolor crónico, un mal que afecta al 54 por ciento de los pacientes. Entre las iniciativas para el tratamiento conjunto de estos pacientes hay un programa desarrollado por la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante.
Los primeros resultados muestran que, tras ocho sesiones de dos horas en las que se han combinado técnicas de relajación, autoestima, psicoeducación, aceptación o salud comportamental, se conseguía una reducción aceptable del dolor y la depresión, y algo más significativa de la ansiedad.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/06/07/hospitales-provincia-detectan-ano-80-nuevos-casos-esclerosis-multiple/1262041.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content