Els Investigadors de Queen Mary, Universitat de Londres han descobert que dues proteïnes que es creïn per exercir un paper dominant a controlar la inmunorespuesta del cos estan trobades en nivells inferiors en limfòcits de T de pacients amb esclerosi múltiple (EM).  Los Investigadores de Queen Mary, Universidad de Londres han descubierto que dos proteínas que se creen para desempeñar un papel dominante en controlar la inmunorespuesta del cuerpo están encontradas en niveles inferiores en linfocitos de T de pacientes con esclerosis múltiple (EM). 

L’estudi va trobar que els limfòcits del T dels pacients del MS – tipus de glòbuls blancs que tenen un paper important en el sistema immune – eren defectuosos en produir les proteïnes i que això va ser associada als nivells creixents de molècules que ascendeixen la inflamació. Les conclusió estan assenyalades al gorrer de la Immunologia . El treball segueix connectat d’un estudi recent publicat a la Immunitat del gorrer en la qual els científics del terminal de component 1 determinar les dues proteïnes – conegudes com Egr2 i Egr3 – com sent important en la protecció contra el revelat de malalties autoimmunes inflamatòries, com el MS i artritis, i també en la prevenció d’infeccions cròniques del virus com ara VIH i hepatitis

B i els limfòcits de T són essencials per defensar el cos de virus i suprimir les cèl · lules canceroses. Sense Embargament, la seva funció es regula per prevenir la reacció incontrolada contra els propis teixits del cos, que poden portar al revelat de malalties autoimmunes inflamatòries. En canvi, les infeccions virals cròniques s’associen a la funció reduïda d’aquestes cèl · lules.

El Dr Xiulet De Bala Wang, de l’Institut de Blizard a Queen Mary, la Universitat de Londres, que va vigilar la investigació, va dir: “Utilitzant ratolins ens modela va mostrar inicialment com les molècules Egr2 i Egr3 tenen un paper en ascendir la inmunorespuesta als patogen i també la supressió de la reacció inflamatòria per prevenir una sobrereacció. Això era interessant com la majoria de la gent havia assumit prèviament que diverses molècules estarien implicades en Ramping cap amunt i el humectació cap avall de la inmunorespuesta, no les mateixes.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE

http://www.news-medical.net/news/20121213/6684/Spanish.aspx

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El estudio encontró que los linfocitos del T de los pacientes del MS – tipos de glóbulos blancos que desempeñan un papel importante en el sistema inmune – eran defectuosos en producir las proteínas y que esto fue asociada a los niveles crecientes de moléculas que ascienden la inflamación. La conclusión están señaladas en el Gorrón de la Inmunología. El trabajo sigue conectado de un estudio reciente publicado en la Inmunidad del gorrón en la cual los científicos del terminal de componente primero determinó las dos proteínas – conocidas como Egr2 y Egr3 – como siendo importante en la protección contra el revelado de enfermedades autoinmunes inflamatorias, como el MS y artritis, y también en la prevención de infecciones crónicas del virus tales como VIH y hepatitis

B y los linfocitos de T son esenciales para defender el cuerpo de virus y suprimir a las células cancerosas. Sin Embargo, su función se regula para prevenir la reacción incontrolada contra los propios tejidos del cuerpo, que pueden llevar al revelado de enfermedades autoinmunes inflamatorias. En cambio, las infecciones virales crónicas se asocian a la función reducida de estas células.

El Dr. Silbido De Bala Wang, del Instituto de Blizard en Queen Mary, la Universidad de Londres, que vigiló la investigación, dijo: “Usando ratones nos modela mostró inicialmente cómo las moléculas Egr2 y Egr3 desempeñan un papel en ascender la inmunorespuesta a los patógeno y también la supresión de la reacción inflamatoria para prevenir una sobrerreacción. Esto era interesante como la mayoría de la gente había asumido previamente que diversas moléculas estarían implicadas en ramping hacia arriba y el humedecimiento hacia abajo de la inmunorespuesta, no las mismas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.news-medical.net/news/20121213/6684/Spanish.aspx

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content