Encara que l’ús de la angioplastia per tractar l’esclerosi múltiple (EM) és molt controvertit, i que sofreixen sovint insisteixen que ajuda – en alguns casos dràsticament, com el que els permet caminar sense un bastó.   Aunque el uso de la angioplastia para tratar la esclerosis múltiple (EM) es muy controvertido, y que sufren a menudo insisten en que ayuda – en algunos casos drásticamente, como lo que les permite caminar sin un bastón.

Els pacients amb una menys severa esclerosi múltiple també van informar de les millores addicionals de qualitat de vida, tals com ser capaç de parlar amb més claredat, després d’un tractament per obrir els gots sanguinis bloquejats en el pit i el coll, segons un estudi que es presenta en el 24 º Simposi Internacional Anual sobre Teràpia Endovascular (ISET).

Una controvertida teoria sosté que els símptomes de la EM poden ser causats per les venes reduïdes que s’allunyen del cervell, la qual cosa interromp el flux sanguini entre el cervell i el cor. Aquesta condició, cridada insuficiència venosa crònica del cefaloraquidi (CCSVI), és tractada amb una angioplastia mínimament invasiva per obrir les venes estretes. En la investigació que es va presentar en ISET, més del 65 per cent dels pacients tractats per la qualitat de l’informe CCSVI informa de les millores de la qualitat de vida després de tres mesos del tractament.

“Els pacients van reportar una millorança en els símptomes comuns de la EM, com la boira del cervell, les extremitats congelades, marejos, control de la bufeta i la parla, i amb el temps, ha seguit millorant,” va dir Marco Magnano, MD, professor de radiologia intervencionista en la Residència de Cirurgia Vascular de la Universitat de Catania, Sicília. “Encara que això podria ser a causa de l’efecte placebo, un ha de preguntar-se com per si sola podria ajudar als pacients a sortir de la cadira de rodes, o es priven d’un bastó o crosses.”

En l’estudi, 170 pacients van ser avaluats utilitzant la discapacitat i qüestionaris de qualitat de vida. En el qüestionari de discapacitat (d’una escala de 0 a 10, amb nombres més alts indiquen una discapacitat més severa), els pacients que van anotar una mitjana de 4,5. Tres mesos després del tractament, van millorar a una mitjana de 4.0. Els pacients que inicialment van tenir majors puntuacions en l’escala de discapacitat tenien menys probabilitats de millorar. L’altre qüestionari va preguntar als pacients la qualitat de vida en 16 preguntes en activitats com la recreació i socialització, amb respostes que van des d’1 (terrible) a 7 (encantats). Sobre un puntaje total possible de 112, els pacients en general van millorar de 64 a 70 abans del tractament després d’un mes i 71 després de tres mesos.

Font: Simposi Internacional sobre Teràpia Endovascular (17/01/12)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Los pacientes con una menos severa esclerosis múltiple también informaron de las mejoras adicionales de calidad de vida, tales como ser capaz de hablar con más claridad, después de un tratamiento para abrir los vasos sanguíneos bloqueados en el pecho y el cuello, según un estudio que se presenta en el 24 º Simposio Internacional Anual sobre Terapia Endovascular (ISET).

Una controvertida teoría sostiene que los síntomas de la EM pueden ser causados ​​por las venas reducidas que se alejan del cerebro, lo que interrumpe el flujo sanguíneo entre el cerebro y el corazón. Esta condición, llamada insuficiencia venosa crónica del cefalorraquídeo (CCSVI), es tratada con una angioplastia mínimamente invasiva para abrir las venas estrechas. En la investigación que se presentó en ISET, más del 65 por ciento de los pacientes tratados por la calidad del informe CCSVI informa de las mejoras de la calidad de vida después de tres meses del tratamiento.

 “Los pacientes reportaron una mejoría en los síntomas comunes de la EM, como la niebla del cerebro, las extremidades congeladas, mareos, control de la vejiga y el habla, y con el tiempo, ha seguido mejorando,” dijo Marco Magnano, MD, profesor de radiología intervencionista en la Residencia de Cirugía Vascular de la Universidad de Catania, Sicilia. “Aunque esto podría ser debido al efecto placebo, uno tiene que preguntarse cómo por sí sola podría ayudar a los pacientes a salir de la silla de ruedas, o se privan de un bastón o muletas.”

En el estudio, 170 pacientes fueron evaluados utilizando la discapacidad y cuestionarios de calidad de vida. En el cuestionario de discapacidad (de una escala de 0 a 10, con números más altos indican una discapacidad más severa), los pacientes que anotaron un promedio de 4,5. Tres meses después del tratamiento, mejoraron a un promedio de 4.0. Los pacientes que inicialmente tuvieron mayores puntuaciones en la escala de discapacidad tenían menos probabilidades de mejorar. El otro cuestionario preguntó a los pacientes la calidad de vida en 16 preguntas en actividades como la recreación y socialización, con respuestas que van desde 1 (terrible) a 7 (encantados). Sobre un puntaje total posible de 112, los pacientes en general mejoraron de 64 a 70 antes del tratamiento después de un mes y 71 después de tres meses.

Fuente: Simposio Internacional sobre Terapia Endovascular (17/01/12)

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content