L’esclerosi múltiple té a Espanya una incidència anual de tres a cinc casos per cada 100.000 habitants i una prevalença d’almenys 80 afectats per cada 100.000. Això vol dir que «al nostre país, sofreixen la malaltia entre 35.000 i 40.000 persones i és la patologia neurològica crònica invalidant més freqüent en adults joves». Així ho va explicar ahir el doctor Óscar Fernández en la seva conferència sobre les noves formes de tractament. L’especialista va obrir l’última jornada de la trentè quarta Reunió Anual de la Societat Andalusa de Neurologia (SAN), que se celebra en el Palau de Congressos. La esclerosis múltiple tiene en España una incidencia anual de tres a cinco casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de al menos 80 afectados por cada 100.000. Eso quiere decir que «en nuestro país, sufren la enfermedad entre 35.000 y 40.000 personas y es la patología neurológica crónica invalidante más frecuente en adultos jóvenes». Así lo explicó ayer el doctor Óscar Fernández en su conferencia sobre las nuevas formas de tratamiento. El especialista abrió la última jornada de la trigésimo cuarta Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN), que se celebra en el Palacio de Congresos.Segons va detallar, el tractament té diferents procediments i l’avanç ha estat constatable en els últims anys. Tal com va explicar davant l’auditori: «en el moment actual poden distingir-se diverses línies terapèutiques. En la primera estan els inmunomoduladores (interferón beta, acetat de glatirámero, immunoglobulina G intravenosa i plasmaféresis). S’ha conclòs un estudi recentment, després del primer episodi clínic de la malaltia, que demostra la utilitat del interferón una o tres vegades per setmana, la qual cosa permetrà ampliar el ventall de dosis disponibles per tractar als pacients des del principi de la malaltia. L’eficàcia és molt major al més aviat possible s’iniciï el tractament».
En la segona línia, el doctor Fernández destaca la importància dels inmunosupresores. Va assegurar que «recentment s’ha descrit una determinació analítica que permet l’ocupació amb seguretat de natalizumab, fàrmac molt eficaç, la qual cosa contribuirà a millorar el tractament de l’esclerosi múltiple immediatament».

Possibilitat de trasplantament

També va parlar d’una tercera línia que comprèn teràpies combinades i el trasplantament de la pròpia medul·la òssia del pacient, que pot emprar-se en la clínica en casos de mala evolució, quan hagin fracassat els altres tractaments.
Finalment, en la quarta línia, estan les teràpies menys desenvolupades: la neuroprotección i la teràpia amb cèl·lules mare, «de les quals es desconeixen tant l’eficàcia com la toxicitat», va advertir l’expert. Per això mateix avui dia es consideren merament experimentals.
Óscar Fernández va recordar que recentment l’Agència Europea del Medicament ha aprovat l’ús del primer fàrmac oral, que s’utilitzarà quan els injectables no donin el seu efecte.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111016/cadiz/tratamentos-alternativos-esclerosis-multiple-20111016.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Según detalló, el tratamiento tiene diferentes procedimientos y el avance ha sido constatable en los últimos años. Tal como explicó ante el auditorio: «en el momento actual pueden distinguirse varias líneas terapéuticas. En la primera están los inmunomoduladores (interferón beta, acetato de glatirámero, inmunoglobulina G intravenosa y plasmaféresis). Se ha concluido un estudio recientemente, tras el primer episodio clínico de la enfermedad, que demuestra la utilidad del interferón una o tres veces por semana, lo que permitirá ampliar el abanico de dosis disponibles para tratar a los pacientes desde el principio de la enfermedad. La eficacia es mucho mayor cuanto antes se inicie el tratamiento».

En la segunda línea, el doctor Fernández destaca la importancia de los inmunosupresores. Aseguró que «recientemente se ha descrito una determinación analítica que permite el empleo con seguridad de natalizumab, fármaco muy eficaz, lo que contribuirá a mejorar el tratamiento de la esclerosis múltiple de inmediato».

Posibilidad de trasplante

También habló de una tercera línea que comprende terapias combinadas y el trasplante de la propia médula ósea del paciente, que puede emplearse en la clínica en casos de mala evolución, cuando hayan fracasado los demás tratamientos.

Por último, en la cuarta línea, están las terapias menos desarrolladas: la neuroprotección y la terapia con células madre, «de las que se desconocen tanto la eficacia como la toxicidad», advirtió el experto. Por eso mismo hoy día se consideran meramente experimentales.

Óscar Fernández recordó que recientemente la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso del primer fármaco oral, que se utilizará cuando los inyectables no den su efecto.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111016/cadiz/tratamentos-alternativos-esclerosis-multiple-20111016.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content