Un estudi publicat a Annals of Neurology per investigadors argentins informa del risc que podria suposar, per a dones que pateixin esclerosi múltiple, sotmetre a tractaments de fertilitat o reproducció assistida. Les hormones reproductives, segons l’informe, influeixen en la resposta que dóna el sistema immune davant malalties de tipus immunològic com l’esclerosi múltiple.  Un estudio publicado en Annals of Neurology por investigadores argentinos informa del riesgo que podría suponer, para mujeres que padezcan esclerosis múltiple, someterse a tratamientos de fertilidad o reproducción asistida. Las hormonas reproductivas, según el informe, influyen en la respuesta que da el sistema inmune ante enfermedades de tipo inmunológico como la esclerosis múltiple.

  Segons l’OMS, l’esclerosi múltiple afecta més de 2,5 milions de persones a tot el món, sent més comú en dones. Encara que es calcula que a Occident més d’un 20% de les parelles experimenten problemes de fertilitat, la majoria dels tractaments no han estat cancel · lats. Però l’evidència mèdica ens diu que les hormones sexuals que influeixen en l’ovulació juguen un paper important en el desenvolupament de desordres immunològics.

El doctor Jorge Correale, l’Institut d’Investigació Neurològica de Buenos Aires, Argentina, explica que “donat el paper negatiu que les hormones reproductives poden jugar en les enfermadades de tipus immunològic, les persones amb teràpia per l’esclerosi múltiple (EM) que reben tractaments de fertilitat, tenen especial risc d’agreujar la seva malaltia.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van analitzar clínica i radiològicament la resposta immune de 16 pacients amb esclerosi múltiple als quals se’ls estava aplicant sengles tractaments de fertilitat.

Els resultats van mostrar que el 75 per cent dels pacients experimentaven un empitjorament seguint tractaments de reproducció. La fertilització es va associar d’aquesta manera, amb un augment de 7 vegades el risc normal d’empitjorament de l’EM i un augment de 9 vegades de la presència de l’EM en la ressonància magnètica. En el 73 per cent, es tractava de nous símptomes i el 23 per cent restant, experimentab un empitjorament dels mateixos.

Aquests efectes adversos es van associar a tres causes principals: l’augment de la producció de certes molècules pro-inflamatòries, l’augment de la producció d’anticossos contra la proteïna de la mielina MOG i el fet que els tractaments de fertilitat faciliten l’entrada de cèl · lules de sang perifèrica en el sistema nerviós.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/los-tratamientos-de-fertilidad-podrian-agravar-los-sintomas-de-la-esclerosis-multiple

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENTE PER:
LA BARRA DE GOOGLE

  Según la OMS, la esclerosis múltiple afecta a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo, siendo más común en mujeres. Aunque se calcula que en Occidente más de un 20% de las parejas experimentan problemas de fertilidad, la mayoría de los tratamientos no han sido cancelados. Pero la evidencia médica nos dice que las hormonas sexuales que influyen en la ovulación juegan un papel importante en el desarrollo de desórdenes inmunológicos.

El doctor Jorge Correale, del Instituto de Investigación Neurológica de Buenos Aires, Argentina, explica que “dado el papel negativo que las hormonas reproductivas pueden jugar en las enfermadades de tipo inmunológico, las personas con terapia para la esclerosis múltiple (EM) que reciben tratamientos de fertilidad, tienen especial riesgo de agravar su enfermedad.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron clínica y radiológicamente la respuesta inmune de 16 pacientes con esclerosis múltiple a los que se les estaba aplicando sendos tratamientos de fertilidad.

Los resultados mostraron que el 75 por ciento de los pacientes experimentaban un empeoramiento siguiendo tratamientos de reproducción. La fertilización se asoció de esta manera, con un aumento de 7 veces el riesgo normal de empeoramiento de la EM y un aumento de 9 veces de la presencia de la EM en la resonancia magnética. En el 73 por ciento, se trataba de nuevos síntomas y el 23 por ciento restante, experimentab un empeoramiento de los mismos.

Estos efectos adversos se asociaron a tres causas principales: el aumento de la producción de ciertas moléculas pro-inflamatorias, el aumento de la producción de anticuerpos contra la proteína de la mielina de MOG y el hecho de que los tratamientos de fertilidad facilitan la entrada de células de sangre periférica en el sistema nervioso.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/los-tratamientos-de-fertilidad-podrian-agravar-los-sintomas-de-la-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content