La recaptació de 9.000 euros que han aconseguit recollir els empleats de Liberty Seguros en els tres mercats organitzats, en les tres ciutats on la companyia té seu, seran destinats a la millora dels serveis de rehabilitació de les Fundacions d’Esclerosi Múltiple. El mercat ambulant solidari d’estiu Liberty Seguros 2016 forma part del conjunt d’accions desenvolupades amb motiu de la campanya ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’.La recaudación de 9.000 euros que han logrado recoger los empleados de Liberty Seguros en los tres mercadillos organizados, en las tres ciudades donde la compañía tiene sede, serán destinados a la mejora de los servicios de rehabilitación de las Fundaciones de Esclerosis Múltiple. El mercadillo solidario de verano Liberty Seguros 2016 forma parte del conjunto de acciones desarrolladas con motivo de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’.

Dins de la seva política de Responsabilitat, Liberty Seguros va celebrar un mercat solidari simultani en les tres seus del Grup a Espanya: Madrid, Barcelona i Bilbao .Es tracta d’una acció posada en marxa per Liberty Voluntaris, el club de voluntariat de la Companyia, l’objectiu és involucrar els empleats en les diferents iniciatives en matèria de Responsabilitat. A través d’aquests mercats, Liberty cedeix un espai a les seves oficines, així com marxandatge procedent de la Cursa Liberty i diferents campanyes comercials, ia més convida a l’entitat social col·laboradora a la venda d’articles propis.

Gràcies a la participació de gran part dels empleats de la companyia, s i ha recaptat un total de 9.393,75 euros a les fundacions d’Esclerosi Múltiple de les diferents comunitats on s’ha desenvolupat aquest mercat, la Fundació Esclerosi Múltiple(Barcelona), esclerosi Multiple Euskadi (Bilbao) i Fundació esclerosi Múltiple(Madrid).

La recaptació es destinarà a la millora dels serveis de rehabilitació d’aquestes fundacions . El mercat ambulant solidari d’estiu Liberty Seguros 2016 forma part del conjunt d’accions desenvolupades amb motiu de la campanya ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ l’objectiu és fer visible la problemàtica de la malaltia així com recolzar la seva investigació.

“El mercat ambulant solidari ens permet a tots els empleats viure una experiència solidària en primera persona i veure com l’ajuda arriba directament a les associacions amb les que col·laborem habitualment en les nostres accions de responsabilitat. És una forma d’obrir les portes de la companyia, donar la benvinguda a les ONG i compartir amb ells un dia que s’ha convertit en una festa solidària “, assenyala Jesús Àngel González, responsable de comunicació i RSC del Grup Liberty Seguros.

LibertyVoluntarios, el club de Voluntariat de Liberty Seguros

LibertyVoluntarios, el club de voluntariat de la companyia, uneix sota un mateix paraigua a empleats de totes les àrees que estan interessats en ajudar i col·laborar en les iniciatives de responsabilitat de la Companyia. La setmana del voluntariat, anomenada Serve with Liberty, organitzada en els 20 països en què Liberty està present, els mercats solidaris, accions de voluntariat amb associacions i són alguns dels exemples en els es troben empleats i ONG.

Aquest Club sorgeix dins del Comitè i l’Observatori de Responsabilitat del Grup, òrgans interns creats per avaluar les conductes, accions i processos que Liberty porta a terme en la seva activitat i vetllar per ser una Companyia més Responsable cada dia. L’Observatori està format per quatre membres de l’Equip de Direcció. Al seu torn, el Comitè de Responsabilitat està format per 15 representants de totes les àrees, amb la missió de traslladar a l’Observatori les propostes i accions que puguin dins de la companyia.

Dentro de su política de Responsabilidad, Liberty Seguros celebró un mercadillo solidario simultáneo en las tres sedes del Grupo en España: Madrid, Barcelona y Bilbao. Se trata de una acción puesta en marcha por Liberty Voluntarios, el club de voluntariado de la Compañía, cuyo objetivo es involucrar a los empleados en las distintas iniciativas en materia de Responsabilidad. A través de estos mercadillos, Liberty cede un espacio en sus oficinas, así como merchandising procedente de la Carrera Liberty y distintas campañas comerciales, y además invita a la entidad social colaboradora a la venta de artículos propios.

Gracias a la participación de gran parte de los empleados de la compañía, se ha recaudado un total de 9.393,75 euros a las Fundaciones de Esclerosis Múltiplede las diferentes comunidades donde se ha desarrollado este mercadillo, laFundación Esclerosi Múltiple (Barcelona), Esclerosis Multiple Euskadi (Bilbao) yFundación Esclerosis Múltiple (Madrid).

La recaudación será destinada a la mejora de los servicios de rehabilitación de estas fundaciones. El mercadillo solidario de verano Liberty Seguros 2016 forma parte del conjunto de acciones desarrolladas con motivo de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ cuyo objetivo es hacer visible la problemática de la enfermedad así como apoyar su investigación.

“El mercadillo solidario nos permite a todos los empleados vivir una experiencia solidaria en primera persona y ver cómo la ayuda llega directamente a las asociaciones con las que colaboramos habitualmente en nuestras acciones de responsabilidad. Es una forma de abrir las puertas de la compañía, dar la bienvenida a las ONGs y compartir con ellos un día que se ha convertido en una fiesta solidaria“, señala Jesús Ángel González, responsable de comunicación y RSC del Grupo Liberty Seguros.

LibertyVoluntarios, el club de Voluntariado de Liberty Seguros

LibertyVoluntarios, el club de voluntariado de la compañía, une bajo un mismo paraguas a empleados de todas las áreas que están interesados en ayudar y colaborar en las iniciativas de responsabilidad de la Compañía. La semana del voluntariado, denominada Serve with Liberty, organizada en los 20 países en los que Liberty está presente, los mercadillos solidarios, acciones de voluntariado con asociaciones y son algunos de los ejemplos en los se encuentran empleados y ONG’s.

Este Club surge dentro del Comité y el Observatorio de Responsabilidad del Grupo, órganos internos creados para evaluar las conductas, acciones y procesos que Liberty lleva a cabo en su actividad y velar por ser una Compañía más Responsable cada día. El Observatorio está formado por cuatro miembros del Equipo de Dirección. A su vez, el Comité de Responsabilidad está formado por 15 representantes de todas las áreas, con la misión de trasladar al Observatorio las propuestas y acciones que puedan dentro de la compañía.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.compromisorse.com/rse/2016/06/23/empleados-de-liberty-seguros-donan-mas-de-9000-euros-a-las-fundaciones-de-esclerosis-multiple/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.compromisorse.com/rse/2016/06/23/empleados-de-liberty-seguros-donan-mas-de-9000-euros-a-las-fundaciones-de-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content