L’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja han posat en marxa un projecte adreçat a persones amb discapacitat física o mobilitat molt reduïda que, degut a tenir barreres arquitectòniques a la seva finca, poden tenir moltes dificultats per accedir al carrer amb el risc d’aïllament social i soledat que aquesta situació pot comportar.

L’activitat consistirà en realitzar sortides de manera estable, un cop per setmana, o sortides de manera puntual ja sigui per passejar, anar al metge, gestions etc. També es contempla l’acompanyament del voluntariat de Creu Roja o bé només es donarà suport en el moment de sortir al carrer i en el de tornar al domicili.

Es donarà preferència a les persones que a més del criteri inicial, es trobin en una o vàries d’aquestes situacions.

  • Que visquin soles
  • Que tinguin un període sense sortir de 6 o més mesos
  • Sense xarxa relacional i de suport

No podran participar les persones que es trobin en una o més d’aquestes situacions:

  • Viure en un edifici amb escales que no permetin l’ús de la cadira eruga per les dimensions de l’espai
  • No poder utilitzar la cadira eruga per l’obesitat de la persona
  • Persones amb patologies que els impossibilita fer ús del servei (si han d’anar soles amb la persona voluntària)

El servei es farà els matins de dilluns a divendres: al Poble Sec i al Raval dos cops a la setmana i a Sant Antoni, amb previsió de menys beneficiaris/es, serà una vegada.

Aquest projecte finalitzarà el 31 de desembre de 2018, si alguna persona es troba en aquesta situació, ha de posar-se en contacte amb nosaltres i us derivarem a la Creu Roja.