Neuròleg i cap de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Arrixaca. Aquest especialista en Neurologia afirma que el 90% dels casos d’esclerosismúltiple debuten amb brots, la qual cosa provoca una gran alarma en els pacients,que no arriben a entendre bé què és el que els està ocorrent.Neurólogo y jefe de la Unidad de Esclerosis Múltiple de la Arrixaca. Este especialista en Neurología afirma que el 90% de los casos de esclerosismúltiple debutan con brotes, lo que provoca una gran alarma en los pacientes,que no llegan a entender bien qué es lo que les está ocurriendo.

ANA GARCÍA El doctor Meca Lallana ofereix avui dimecres una conferència sobre esclerosi múltiple dins de l’II Curs de Psiquiatria en la Vida Quotidiana que organitza la Universitat del Mar en col·laboració amb la Fundació d’Estudis Mèdics de Molina de Segura (FEM).

Quins aspectes de la malaltia abordarà durant la trobada?
Començaré explicant què és l’esclerosi múltiple. Es tracta d’una malaltia inflamatoria que afecta al sistema nerviós central, al cervell i a la medul·la. En aquests casos el sistema immunològic ataca al sistema nerviós provocant lesions inflamatorias que poden implicar símptomes molt diversos en el pacient, com a pèrdua de visió, de mobilitat i de sensibilitat, entre uns altres.

Com es detecta?
El 90% dels pacients debuten amb brots; això inicialment produeix molta alarma perquè no entenen molt bé què els està succeint. No obstant això, disposem de medicació molt efectiva per acabar amb la inflamació que es produeix en els brots. Normalment apareix en pacients genèticament predisposats en els quals també influeix un o diversos factors ambientals, desconeguts en l’actualitat, hi ha diverses teories, pot tractar-se d’un virus amb el qual es té contacte en la infància, pot influir un dèficit de vitamina D, etc. Sembla que l’excés d’higiene també podria ser negatiu ja que elimina els bacteris que ens protegeixen, fent que el sistema immunitari no estigui equilibrat. Una eina fonamental per al diagnòstic és l’estudi del sistema nerviós mitjançant ressonància magnètica.

Es tracta d’una malaltia que no té cura, però, en quin punt es troba la investigació?
No existeix un tractament curatiu, però disposem d’un extens arsenal terapèutic. El tractament es basa en quatre pilars: tractament dels brots, del curs de la malaltia, dels símptomes i rehabilitador. Encara que el tractament no és curatiu sí que pot fer que l’esclerosi entri en remissió. Cal pensar que fa 15 anys no teníem cap tractament i en l’actualitat s’han produït avanços molt significatius en aquest sentit. Estem parlant de fàrmacs molt efectius en els quals un condicionant a considerar és el cost, ja que la majoria es desenvolupen mitjançant enginyeria genètica. L’últim avanç en tractament és un derivat del cànnabis molt efectiu per al tractament de la rigidesa muscular, que és un símptoma freqüent en la malaltia, i del que disposarem pròximament en l’Arrixaca.

Existeix un perfil del pacient amb esclerosi múltiple?
Normalment es tracta de pacients joves d’entre 25 i 30 anys, i més freqüentment del sexe femení. El moment del diagnòstic és especialment dur per a ells perquè és quan estan asseient els fonaments del seu futur i el diagnòstic els crea molta incertesa. Després comproven com amb la medicació poden portar una vida gairebé normal. Encara que no és una malaltia hereditària té un component genètic, s’han identificat diversos gens implicats en l’aparició de la malaltia. Fins i tot hi ha una teoria que diu que els gens responsables de l’esclerosi múltiple són víkings, això es basa en la major prevalença de la malaltia als països nòrdics i en aquelles zones que van ser envaïdes pels víkings.

Es parla que Murcia és una zona de risc mitjà-alt de la malaltia. A què es deu?
És cert. Però, encara que Murcia estigui considerada zona de risc mitjà-alt, en registrar aproximadament un cas per cada 1.000 habitants, es troba en la mitjana del país.

Realitzar un diagnòstic precoç pot ajudar a frenar-la?
L’esclerosi múltiple és una malaltia molt greu i molt invalidant sense tractament, però no redueix l’esperança de vida. És cert que hi ha un augment de la incidència entre la població, però també es deu al fet que diagnostiquem abans als pacients. El diagnòstic precoç és fonamental perquè la malaltia entri en remissió i és un dels eixos d’actuació en la nostra unitat.

Vostè és el responsable de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’hospital Verge de l’Arrixaca. Quin tipus de treball es desenvolupa en ella?
La Unitat va néixer en l’any 1999 i des del principi està concebuda com un servei de persones per a persones. En ella oferim els últims avanços diagnòstics i terapèutics. En aquest àrea atenem, aproximadament, a la meitat dels pacients que hi ha diagnosticats a la Regió de Múrcia, uns 600.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/07/13/cree-genes-esclerosis-multiple-venir-vikingos/336559.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

ANA GARCÍA El doctor Meca Lallana ofrece hoy miércoles una conferencia sobre esclerosis múltiple dentro del II Curso de Psiquiatría en la Vida Cotidiana que organiza la Universidad del Mar en colaboración con la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura (FEM).

¿Qué aspectos de la enfermedad abordará durante el encuentro?
Empezaré explicando qué es la esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad inflamatoria que afecta al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula. En estos casos el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso provocando lesiones inflamatorias que pueden acarrear síntomas muy diversos en el paciente, como pérdida de visión, de movilidad y de sensibilidad, entre otros.

¿Cómo se detecta?
El 90% de los pacientes debutan con brotes; esto inicialmente produce mucha alarma porque no entienden muy bien qué les está sucediendo. No obstante, disponemos de medicación muy efectiva para acabar con la inflamación que se produce en los brotes. Normalmente aparece en pacientes genéticamente predispuestos en los que también influye uno o varios factores ambientales, desconocidos en la actualidad, hay varias teorías, puede tratarse de un virus con el que se tiene contacto en la infancia, puede influir un déficit de vitamina D, etc. Parece que el exceso de higiene también podría ser negativo ya que elimina las bacterias que nos protegen, haciendo que el sistema inmunitario no esté equilibrado. Una herramienta fundamental para el diagnóstico es el estudio del sistema nervioso mediante resonancia magnética.

Se trata de una enfermedad que no tiene cura, pero, ¿en qué punto se encuentra la investigación?
No existe un tratamiento curativo, pero disponemos de un extenso arsenal terapéutico. El tratamiento se basa en cuatro pilares: tratamiento de los brotes, del curso de la enfermedad, de los síntomas y rehabilitador. Aunque el tratamiento no es curativo sí que puede hacer que la esclerosis entre en remisión. Hay que pensar que hace 15 años no teníamos ningún tratamiento y en la actualidad se han producido avances muy significativos en este sentido. Estamos hablando de fármacos muy efectivos en los que un condicionante a considerar es el coste, ya que la mayoría se desarrollan mediante ingeniería genética. El último avance en tratamiento es un derivado del cannabis muy efectivo para el tratamiento de la rigidez muscular, que es un síntoma frecuente en la enfermedad, y del que dispondremos próximamente en la Arrixaca.

¿Existe un perfil del paciente con esclerosis múltiple?
Normalmente se trata de pacientes jóvenes de entre 25 y 30 años, y más frecuentemente del sexo femenino. El momento del diagnóstico es especialmente duro para ellos porque es cuando están sentando los cimientos de su futuro y el diagnóstico les crea mucha incertidumbre. Después comprueban cómo con la medicación pueden llevar una vida casi normal. Aunque no es una enfermedad hereditaria tiene un componente genético, se han identificado varios genes implicados en la aparición de la enfermedad. Incluso hay una teoría que dice que los genes responsables de la esclerosis múltiple son vikingos, esto se basa en la mayor prevalencia de la enfermedad en los países nórdicos y en aquellas zonas que fueron invadidas por los vikingos.

Se habla de que Murcia es una zona de riesgo medio-alto de la enfermedad. ¿A qué se debe?
Es cierto. Pero, aunque Murcia esté considerada zona de riesgo medio-alto, al registrar aproximadamente un caso por cada 1.000 habitantes, se encuentra en la media del país.

¿Realizar un diagnóstico precoz puede ayudar a frenarla?
La esclerosis múltiple es una enfermedad muy grave y muy invalidante sin tratamiento, pero no reduce la esperanza de vida. Es cierto que hay un aumento de la incidencia entre la población, pero también se debe a que diagnosticamos antes a los pacientes. El diagnóstico precoz es fundamental para que la enfermedad entre en remisión y es uno de los ejes de actuación en nuestra unidad.

Usted es el responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del hospital Virgen de la Arrixaca. ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla en ella?
La Unidad nació en el año 1999 y desde el principio está concebida como un servicio de personas para personas. En ella ofrecemos los últimos avances diagnósticos y terapéuticos. En este área atendemos, aproximadamente, a la mitad de los pacientes que hay diagnosticados en la Región de Murcia, unos 600.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/07/13/cree-genes-esclerosis-multiple-venir-vikingos/336559.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content