Un escaneig ocular barat i de només cinc minuts permet avaluar amb precisió la quantitat de dany cerebral que presenta una persona amb esclerosi múltiple, i brindar indicis sobre la rapidesa amb què progressa la malaltia, segons els més recents resultats obtinguts en una línia d’investigació impulsada des de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore, Maryland, Estats Units.Un escaneo ocular barato y de sólo cinco minutos permite evaluar con precisión la cantidad de daño cerebral que presenta una persona con esclerosis múltiple, y brindar indicios sobre la rapidez con que progresa la enfermedad, según los más recientes resultados obtenidos en una línea de investigación impulsada desde la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Els escanejos oculars no són molt cars, són segurs, i se’ls fa servir àmpliament en l’oftalmologia, de manera que serà fàcil emprar també aquesta tècnica per diagnosticar l’esclerosi múltiple i fer un seguiment precís de la mateixa.

 L’esclerosi múltiple danya el teixit conegut com mielina, que aïlla el teixit nerviós al cervell i en la medul · la espinal. Amb el pas del temps, l’acumulació de danys tendeix a provocar efectes neurològics greus.

 El Dr Peter A. Calabresi, professor de neurologia a l’Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins, i els seus col · laboradors, van usar tomografia de coherència òptica (OCT per les seves sigles en anglès) per escanejar nervis en el fons d’ull, aplicant un programari especial en el desenvolupament ells participar, i que és capaç d’avaluar capes de teixit sensible a la llum en la retina que resulten inmedibles mitjançant els mètodes convencionals.

 El nou anàlisi no fa servir cap radiació perillosa, ia més té un cost de tan sols una desena part del de la ressonància magnètica per imatges (MRI).

 Calabresi i el seu equip van mesurar el gruix o la inflamació de la capa nuclear interna de la retina en 164 pacients amb esclerosi múltiple i 60 subjectes de control (persones sanes per comparar), realitzant el seguiment dels canvis en aquests teixits durant quatre anys. Alhora, van usar escanejos de MRI al cervell per mesurar directament punts d’inflamació, i realitzar proves clíniques per determinar els nivells de discapacitat.

Com més inflamació i inflor dels investigadors detectaven mitjançant els escanejos de retina en els pacients amb esclerosi múltiple, més inflamació apareixia en les imatges de ressonància magnètica dels seus cervells. La correlació dóna suport a la utilitat d’aquests escanejos retinals per avaluar el nivell de danys cerebrals. Poder comptar d’una manera tan fàcil amb aquesta informació podria permetre als metges saber amb exactitud fins a quin punt ha progressat la malaltia, i poder assessorar millor als pacients sobre com procedir amb les seves cures.

 Aquesta troballa és particularment important perquè la neurodegeneració és molt difícil d’avaluar amb exactitud. Una persona jove amb esclerosi múltiple en les seves fases inicials pot no presentar símptomes, ja que encara que el seu cervell s’estigui deteriorant, aquest encara té maneres de compensar el perdut.

 Molta gent pateix esclerosi múltiple al món. Només als Estats Units, la xifra d’afectats és d’uns 400.000. La malaltia per regla general afecta persones amb edats entre els 20 i 50 anys.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

http://noticiasdelaciencia.com/not/5671/

Los escaneos oculares no son muy caros, son seguros, y se les usa ampliamente en la oftalmología, de modo que será fácil emplear también esta técnica para diagnosticar la esclerosis múltiple y hacer un seguimiento preciso de la misma.

La esclerosis múltiple daña al tejido conocido como mielina, el cual aísla el tejido nervioso en el cerebro y en la médula espinal. Con el paso del tiempo, la acumulación de daños tiende a provocar efectos neurológicos graves.

El Dr. Peter A. Calabresi, profesor de neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, y sus colaboradores, usaron tomografía de coherencia óptica (OCT por sus siglas en inglés) para escanear nervios en el fondo del ojo, aplicando un software especial en cuyo desarrollo ellos participaron, y que es capaz de evaluar capas de tejido sensible a la luz en la retina que resultan inmedibles mediante los métodos convencionales.

El nuevo análisis no usa ninguna radiación peligrosa, y además tiene un costo de tan sólo una décima parte del de la resonancia magnética por imágenes (MRI).

Calabresi y su equipo midieron el grosor o la hinchazón de la capa nuclear interna de la retina en 164 pacientes con esclerosis múltiple y 60 sujetos de control (personas sanas para comparar), realizando el seguimiento de los cambios en estos tejidos durante cuatro años. Al mismo tiempo, usaron escaneos de MRI en el cerebro para medir directamente puntos de inflamación, y realizaron pruebas clínicas para determinar los niveles de discapacidad.

 Cuanta más inflamación e hinchazón los investigadores detectaban mediante los escaneos de retina en los pacientes con esclerosis múltiple, más inflamación aparecía en las imágenes de resonancia magnética de sus cerebros. La correlación respalda la utilidad de estos escaneos retinales para evaluar el nivel de daños cerebrales. Poder contar de un modo tan fácil con esa información podría permitir a los médicos saber con exactitud hasta qué punto ha progresado la enfermedad, y poder asesorar mejor a los pacientes sobre cómo proceder con sus cuidados.

Este hallazgo es particularmente importante porque la neurodegeneración es muy difícil de evaluar con exactitud. Una persona joven con esclerosis múltiple en sus fases iniciales puede no presentar síntomas, ya que aunque su cerebro se esté deteriorando, éste aún tiene modos de compensar lo perdido.

Mucha gente padece esclerosis múltiple en el mundo. Sólo en Estados Unidos, la cifra de afectados es de alrededor de 400.000. La enfermedad por regla general afecta a personas con edades entre los 20 y 50 años.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://noticiasdelaciencia.com/not/5671/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content