7.5 de cada 100,000 peruans pateix aquesta malaltia.7.5 de cada 100,000 peruanos padece esta enfermedad.

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia que ataca 7.5 de cada 100,000 peruans. Afecta de 2 a 3 vegades més a dones que a homes .
“L’EM és una malaltia autoimmune que afecta el sistema nerviós central que ocasiona trastorns motors i sensitius com problemes d’equilibri i coordinació, disfunció vesical o intestinal, entumiment, fatiga, anomalies en la parla i dolor”, ha indicat l’especialista Dr. Carlos Castañeda , neuròleg de la Clínica El Golf.”L’administració d’un tractament eficaç i que li permeti al pacient tenir una qualitat de vida adequada és fonamental per mitigar la progressió de la malaltia”, va reforçar.

La detecció primerenca d’aquesta malaltia i especialment l’inici oportú de tractament garanteixen l’aconseguir retardar l’avanç de la discapacitat motora i deteriorament cognitiu propi d’aquesta malaltia. És important ressaltar que l’EM es presenta amb major incidència en persones de 20 a 40 anys, per la qual cosa és fonamental l’inici i continuïtat del tractament per tal de garantir el menor impacte en les activitats de la vida diària.

Un nou medicament es troba disponible al Perú “es tracta d’Alemtuzumab un anticòs monoclonal amb un règim únic de dosi, administrat en dues etapes. La primera s’administra via intravenosa durant 5 dies seguits i la segona 12 mesos després durant 3 dies seguits. Està indicat per als pacients amb esclerosi múltiple activa. Aquest modifica el sistema immunològic, disminuint les cèl·lules responsables de la inflamació en aquests pacients. Durant les setmanes següents d’haver aplicat la dosi, comença la repoblació de cèl·lules amb un patró menys reactiu i nociu que l’anterior “ha puntualitzat el Dr. Carlos Castañeda.

La disponibilitat d’aquest nou anticòs monoclonal al nostre país es produeix un any i mig després de l’inici de la comercialització d’un tractament oral de primera línia, indicat també per al tractament de l’esclerosi múltiple. Aquest avanç i ús de la tecnologia mèdica per comptar amb medicaments innovadors i d’última generació, col·loquen a Sanofi Genzyme en una important posició com a soci compromès amb la comunitat de pacients amb esclerosi múltiple, ja que els permet accedir a diferents opcions de tractament orientades al perfil de cada pacient.

Com a part de les activitats que realitza per a la comunitat d’especialistes, Sanofi Genzyme va donar a conèixer a metges peruans els últims avenços de la medicina per al tractament d’aquesta malaltia. La trobada va comptar amb la presència de dos experts internacionals en esclerosi múltiple, el Professor Gavin Giovannoni (Anglaterra), metge i catedràtic en neurologia de l’The London School of Medicine; i Edgardo Cristiano (Argentina), cap de neurologia de l’Hospital Italià de Buenos Aires.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad que ataca a 7.5 de cada 100,000  peruanos. Afecta de 2 a 3 veces más a mujeres que a hombres.
“La EM es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central que ocasiona trastornos motores y sensitivos como problemas de equilibrio y coordinación, disfunción vesical o intestinal, entumecimiento, fatiga, anomalías en el habla y dolor”, indicó el especialista Dr. Carlos Castañeda, neurólogo de la Clinica El Golf. “La administración de un tratamiento eficaz y que le permita al paciente tener una calidad de vida adecuada es fundamental para mitigar la progresión de la enfermedad”, reforzó.

La detección temprana de esta enfermedad y en especial el inicio oportuno de tratamiento garantizan  el lograr retrasar el avance de la discapacidad motora y deterioro cognitivo propio de esta enfermedad. Es importante resaltar que la EM se presenta con mayor incidencia en personas de 20 a 40 años, por lo cual es fundamental el inicio y continuidad del tratamiento con el fin de garantizar el menor impacto en las actividades de la vida diaria.

Un nuevo medicamento se encuentra disponible en el Perú “se trata de Alemtuzumab un anticuerpo monoclonal con un régimen único de dosis, administrado en dos etapas. La primera se administra vía intravenosa durante 5 días seguidos y la segunda 12 meses después durante 3 días seguidos. Está indicado para los pacientes con esclerosis múltiple activa. Este modifica el sistema inmunológico, disminuyendo las células responsables de la inflamación en estos pacientes. Durante las semanas siguientes de haber aplicado la dosis, comienza la repoblación de células con un patrón menos reactivo y nocivo que el anterior” puntualizó el Dr. Carlos Castañeda.

La disponibilidad de este nuevo anticuerpo monoclonal en nuestro país se produce un año y medio después del inicio de la comercialización de un tratamiento oral de primera línea, indicado también para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Este avance y uso de la tecnología médica para contar con medicamentos novedosos y de última generación, colocan a Sanofi Genzyme en una importante posición como socio comprometido con la comunidad de pacientes con esclerosis múltiple, ya que les permite acceder a distintas opciones de tratamiento orientadas al perfil de cada paciente.

Como parte de las actividades que realiza para la comunidad de especialistas, Sanofi Genzyme dio a conocer a médicos peruanos los últimos avances de la medicina para el tratamiento de esta enfermedad. El encuentro contó con la presencia de dos expertos internacionales en esclerosis múltiple, el Profesor Gavin Giovannoni (Inglaterra), doctor y catedrático en neurología del  The London School of Medicine; y Edgardo Cristiano (Argentina), Jefe de neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.generaccion.com/noticia/208583/esclerosis-multiple-avances-terapia

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.generaccion.com/noticia/208583/esclerosis-multiple-avances-terapia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content