La Societat Veneçolana de Neurologia, Capítol Zuliano, en el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM), va oferir detalls sobre la malaltia que afecta 2,3 milions de persones al món. La malaltia es deu al fet que el sistema immune confon certes partícules de les membranes del teixit nerviós amb les d’alguns bacteris o virus

La Sociedad Venezolana de Neurología, Capítulo Zuliano, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), ofreció detalles sobre la enfermedad que afecta a 2,3 millones de personas en el mundo. La enfermedad se debe a que el sistema inmune confunde ciertas partículas de las membranas del tejido nervioso con las de algunas bacterias o virus

La Societat Veneçolana de Neurologia, Capítol Zuliano, en el marc del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM), va oferir dades actualitzades sobre la malaltia que afecta 2,3 milions de persones al món.
Rosanny Labarca, neuròloga i membre de la societat, ha explicat que l’EM va ser descrita a França en els anys 1800 com la malaltia de les mil cares ja que produeix una gran varietat de símptomes crònics i incapacitant d’origen neurològic. Afecta amb freqüència a adults joves entre 20 i 40 anys.

El que ataca

L’especialista va detallar que això es deu al fet que el sistema immune confon certes partícules de les membranes del teixit nerviós amb les d’alguns bacteris o virus. Com a mesura de protecció el sistema les ataca i genera danys en la mielina que protegeix els nervis. En aquest moment es produeixen una diversitat de símptomes que ataquen al nervi òptic, dèficit motor, sensitiu i dificultat per a la marxa.

Va assegurar que a Veneçuela el nombre de casos va créixer en els últims anys. Sent d’un 5-8 el percentatge d’incidència. Va aclarir que no arriba a les xifres dels països freds com el Canadà i Europa, però representa una dada important per al país.

Diagnòstic i tractament

La consulta d’esclerosi múltiple i malalties desmielinitzants funciona a l’Hospital Universitari de Maracaibo a càrrec de les especialistes Omaira Molina, Ibis Soto i Rosanny Labarca. En condicions ambientals “normals” atenen cada dilluns fins a 15 pacients de seguiment. Per cada comitè manegen entre cinc a 10 pacients nous cada mes, els que es discuteixen per concretar o no la seva diagnòstic d’EM.

El diagnòstic és clínic, recolzat per ressonància magnètica cerebral, de medul·la espinal, potencials provocats visuals, estudi de bandes oligoclonals en líquid cefaloraquidi. A més de proves com anticossos per fer diagnòstics diferencials amb quadres semblants.

Els medicaments

D’acord a la societat hi ha pacients que compten tres mesos sense rebre els medicaments indicats. Els mateixos són distribuïts per la farmàcia d’Alt Cost del Segur Social, per la qual cosa aconseguir-es fa costa amunt.

La Sociedad Venezolana de Neurología, Capítulo Zuliano, en el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), ofreció datos actualizados sobre la enfermedad que afecta a 2,3 millones de personas en el mundo.
Rosanny Labarca, neuróloga y miembro de la sociedad, explicó que la EM fue descrita en Francia en los años 1800 como la enfermedad de las mil caras ya que produce una gran variedad de síntomas crónicos e incapacitante de origen neurológico. Afecta con frecuencia a adultos jóvenes entre 20 y 40 años.

Lo que ataca

La especialista detalló que esto se debe a que el sistema inmune confunde ciertas partículas de las membranas del tejido nervioso con las de algunas bacterias o virus. Como medida de protección el sistema las ataca y genera daños en la mielina que protege a los nervios. En ese momento se producen una diversidad de síntomas que atacan al nervio óptico, déficit motor, sensitivo y dificultad para la marcha.

Aseguró que en Venezuela el número de casos creció en los últimos años. Siendo de un 5-8 el porcentaje de incidencia. Aclaró que no alcanza las cifras de los países fríos como Canadá y Europa, pero representa un dato importante para el país.

Diagnóstico y tratamiento

La consulta de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes funciona en el Hospital Universitario de Maracaibo a cargo de las especialistas Omaira Molina, Ibis Soto y Rosanny Labarca. En condiciones ambientales “normales” atienden cada lunes hasta 15 pacientes de seguimiento. Por cada comité manejan entre cinco a 10 pacientes nuevos cada mes, los que se discuten para concretar o no su diagnóstico de EM.

El diagnóstico es clínico, apoyado por resonancia magnética cerebral, de médula espinal, potenciales provocados visuales, estudio de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Además de pruebas como anticuerpos para hacer diagnósticos diferenciales con cuadros semejantes.

Los medicamentos

De acuerdo a la sociedad hay pacientes que cuentan tres meses sin recibir los medicamentos indicados. Los mismos son distribuidos por la farmacia de Alto Costo del Seguro Social, por lo que conseguirlos se hace cuesta arriba.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.laverdad.com/zulia/98338-esclerosis-multiple-en-detalles.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.laverdad.com/zulia/98338-esclerosis-multiple-en-detalles.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content