L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós que es presenta entre els 20 i 30 anys. Es dóna amb més freqüència en dones que en homes. Els símptomes poden ser confosos ja que són molt comuns com la fatiga, falta d’equilibri i altres alteracions. Així mateix, aquest patiment pot variar d’una persona a una altra.No és contagiosa, ni hereditària i fins ara aquest mal no es coneix ni la seva causa ni la seva cura.La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso que se presenta entre los 20 y 30 años. Se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Los síntomas pueden ser confundidos ya que son muy comunes como la fatiga, falta de equilibrio y otras alteraciones. Asimismo, este padecimiento puede variar de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria y hasta ahora este mal no se conoce ni su causa ni su cura.

Encara que aquest patiment pot variar de persona a persones, hi ha símptomes comuns de l’esclerosi múltiple que has d’identificar:

1.- PROBLEMES COGNITIUS

Es presenta pels menys en el 50% de les persones que pateixen d’ esclerosi múltiple que desenvolupen un problema relacionat amb les funcions múltiples. Pots anar des dels problemes de la memòria fins a la dificultat de prestar poca atenció.

2.- SALUT EMOCIONAL

Un dels símptomes relacionats és la depressió , que és molt comú entre els pacients d’aquest mal. Pot causar irritabilitat, canvis d’humor i fins patir condició d’afecte pseudobulbar, que és una condició en la qual apareixen episodis d’atacs de riure o plor desproporcionat sense causa aparent.

3.- PROBLEMES AMB LA BUFETA

L’augment en la freqüència amb què s’orina, urgència per fer-ho, degoteig urinari, vacil·lació i incontinència són uns dels símptomes més d’aquesta malaltia. D’altra banda, altres persones però amb menys freqüència poden patir trastorns a nivell intestinal com diarrea, restrenyiment o fins a la pèrdua del control intestinal.

4.- PROBLEMES D’EQUILIBRI, COORDINACIÓ I MAREJOS

Aquests problemes el pateixen moltes persones amb esclerosi múltiple , senten que la coses al seu voltant es moguessin.

5.- FATIGA I DEBILITAT

En la primera etapa de l’esclerosi múltiple es veuen afectats per la debilitat i fatiga.Ocorre en gairebé el 80% dels pacients i en general es dóna quan cau la tarda.

Són a les cames on es fa notar en principi, mentre la fatiga apareix de sobte i dura diverses setmanes.

6.- SENSACIÓ DE FORMIGUEIG I ENTUMIMENT

Gairebé el 55% dels pacients tenen molèsties sensorials i és sovint un dels primers símptomes. Aquestes alteracions de la sensibilitat en les extremitats o tronc poden incloure a l’formigueig, pessigolleig o entumiment. Pot donar-se a les mans, cara, braços, cames i dits.

7.- PROBLEMES DE VISIÓ

La pèrdua de visió es dóna forma progressiva, pertorba la visió central i genera sigui borrosa, doble o fins a arribar la pèrdua. Però una manera d’evitar la ceguesa a temps és és detectant dolor en mirar cap amunt o un costat.

8.- DOLOR I ESPASMES

Els moviments bruscos en les extremitats com rigidesa en articulacions són símptomes s característics de la esclerosi múltiple . Aquests dolors i espasmes ho pateixen més de la meitat dels pacients.

Aunque este padecimiento puede variar de persona en personas, existen síntomas comunes de esclerosis múltiple que debes identificar:

1.- PROBLEMAS COGNITIVOS

Se presenta por los menos en el 50% de las personas que sufren de esclerosis múltiple que desarrollan un problema relacionado con las funciones múltiples. Puedes ir desde los problemas de la memoria hasta la dificultad de prestar poca atención.

2.- SALUD EMOCIONAL

Uno de los síntomas relacionados es la depresión, que es muy común entre los pacientes de este mal. Puede causar irritabilidad, cambios de humor y hasta padecer condición de afecto pseudobulbar, que es una condición en la cual aparecen episodios de ataques de risa o llanto desproporcionado sin causa aparente.

3.- PROBLEMAS CON LA VEJIGA

El aumento en la frecuencia con la que se orina, urgencia por hacerlo, goteo urinario, vacilación e incontinencia son unos de los síntomas más de esta enfermedad. Por otra parte, otras personas pero con menos frecuencia pueden sufrir trastornos a nivel intestinal como diarrea, estreñimiento o hasta la pérdida del control intestinal.

4.- PROBLEMAS DE EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y MAREOS

Estos problemas lo sufren muchas personas con esclerosis múltiple, sienten que la cosas a su alrededor se movieran.

5.- FATIGA Y DEBILIDAD

En la primera etapa de la esclerosis múltiple se ven afectados por la debilidad y fatiga. Ocurre en casi el 80% de los pacientes y por lo general se da cuando cae la tarde.

Son en las piernas donde se hace notar en principio, mientras la fatiga aparece de repente y dura varias semanas.

6.- SENSACIÓN DE HORMIGUEO Y ENTUMECIMIENTO

Casi el 55% de los pacientes tienen molestias sensoriales y es a menudo uno de los primeros síntomas. Estas alteraciones de la sensibilidad en las extremidades o tronco pueden incluir al hormigueo, cosquilleo o entumecimiento. Puede darse en las manos, cara, brazos, piernas y dedos.

7.- PROBLEMAS DE VISIÓN

La pérdida de visión se da forma progresiva, perturba la visión central y genera sea borrosa, doble o hasta llegar la pérdida. Pero una manera de evitar la ceguera a tiempo es es detectando dolor al mirar hacia arriba o un lado.

8.- DOLOR Y ESPASMOS

Los movimientos bruscos en las extremidades como rigidez en articulaciones son síntomas s característicos de la esclerosis múltiple. Estos dolores y espasmos lo padecen más de la mitad de los pacientes.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://peru.com/estilo-de-vida/salud/esclerosis-multiple-identifica-cuales-son-sus-sintomas-noticia-464997

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://peru.com/estilo-de-vida/salud/esclerosis-multiple-identifica-cuales-son-sus-sintomas-noticia-464997

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content