La malaltia sol presentar en persones amb edats compreses entre els 25 i 35 anys. Paral · lelament, té una major incidència en dones, i segons les estadístiques dues de cada tres afectats són dones. No es pot considerar una afecció hereditària: el 95% dels pacients no té un familiar afectat per aquesta causa.  La enfermedad suele presentarse en personas con edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Paralelamente, tiene una mayor incidencia en mujeres, y según las estadísticas dos de cada tres afectados son féminas. No se puede considerar una afección hereditaria: el 95% de los pacientes no posee un familiar afectado por esta causa.

L’esclerosi múltiple (EM), pel seu característic dany neurològic, sol representar cert grau de discapacitat. No obstant això, en la mesura que s’aconsegueixi un diagnòstic s’han de garantir millors teràpies que permetran a la majoria dels pacients afavorir la seva qualitat de vida.

La doctora Mar Tintoré, especialista de la Unitat de Neuroimmunologia de l’Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona (Espanya), va explicar que “en l’esclerosi múltiple nostres defenses no diferencien bé el propi de l’organisme de l’aliè a aquest, per la qual cosa, el sistema immunològic ataca cèl · lules sanes. El resultat d’aquest dany autoimmune afecta directament la mielina, una substància que no només protegeix les fibres nervioses sinó que permet el flux adequat dels nostres impulsos nerviosos al cervell “.

La neuròloga va indicar que la principal conseqüència de la malaltia és la formació de lesions al cervell, cerebel i / o medul · la espinal. Aquestes donen origen als característics brots de l’esclerosi múltiple, que es manifesten a través de deficiència visual, dolor ocular, formigueig a les mans i cames, pèrdua de sensibilitat i sensació de malaptesa. “Al principi els pacients es recuperen per si sols dels brots, però a la llarga, alguns poden tenir seqüeles i discapacitat associada a la reincidència d’aquests”, ha delimitat la galena.

Tintoré va advertir que no tot formigueig, deficiència visual o episodi de rigidesa muscular està relacionat a EM, ja que els brots es presenten com a mínim per més de 24 hores, podent perllongar fins per 8 setmanes. En aquest sentit, si aquests símptomes són recurrents, és important anar al neuròleg que és el professional indicat per realitzar un diagnòstic oportú. D’altra banda, es tracta d’una patologia silenciosa del sistema nerviós central, ja que pot romandre sense brots durant anys, ha afegit l’experta en matèria de trastorns neuronals.

L’especialista va afirmar que la gran majoria dels pacients podran desenvolupar una vida normal a nivell laboral i familiar. “És cert també que hi ha un percentatge de persones amb esclerosi múltiple en què la malaltia provocarà una seqüela important. Per això, el tractament primerenc és vital per intentar evitar o retardar, en la mesura del possible, l’aparició de discapacitats “, ha acabat Tintoré.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://informe21.com/novartis/esclerosis-multiple-no-agota-la-oportunidad-de-vivir

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La esclerosis múltiple (EM), por su característico daño neurológico, suele representar cierto grado de discapacidad. Sin embargo, en la medida que se logre un diagnóstico se garantizarán mejores terapias que permitirán a la mayoría de los pacientes favorecer su calidad de vida.

La doctora Mar Tintoré, especialista de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona (España), explicó que “en la esclerosis múltiple nuestras defensas no diferencian bien lo propio del organismo de lo ajeno al mismo, por lo cual, el sistema inmunológico ataca células sanas. El resultado de este daño autoinmune afecta directamente a la mielina, una sustancia que no solo protege las fibras nerviosas sino que permite el flujo adecuado de nuestros impulsos nerviosos en el cerebro”.

La neuróloga indicó que la principal consecuencia de la enfermedad es la formación de lesiones en el cerebro, cerebelo y/o médula espinal. Estas dan origen a los característicos brotes de la esclerosis múltiple, que se manifiestan a través de deficiencia visual, dolor ocular, hormigueo en las manos y piernas, pérdida de sensibilidad y sensación de torpeza. “En un principio los pacientes se recuperan por sí solos de los brotes, pero a la larga, algunos pueden tener secuelas y discapacidad asociada a la reincidencia de éstos”, acotó la galena.

Tintoré advirtió que no todo hormigueo, deficiencia visual o episodio de rigidez muscular está relacionado a EM, ya que los brotes se presentan como mínimo por más de 24 horas, pudiendo prolongarse hasta por 8 semanas. En tal sentido, si estos síntomas son recurrentes, es importante acudir al neurólogo que es el profesional indicado para realizar un diagnóstico oportuno. Por otra parte, se trata de una patología silenciosa del sistema nervioso central, ya que puede permanecer sin brotes durante años, agregó la experta en materia de trastornos neuronales.

La especialista afirmó que la gran mayoría de los pacientes van a poder desarrollar una vida normal a nivel laboral y familiar. “Es cierto también que hay un porcentaje de personas con esclerosis múltiple en los que la enfermedad va a provocar una secuela importante. Por esta razón, el tratamiento temprano es vital para intentar evitar o retrasar, en la medida de lo posible, la aparición de discapacidades”, finalizó Tintoré.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://informe21.com/novartis/esclerosis-multiple-no-agota-la-oportunidad-de-vivir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content