L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia discapacitant i progressiva del sistema nerviós central que ocasiona trastorns motors i sensitius com problemes d’equilibri i coordinació, disfunció vesical o intestinal, entumiment, fatiga, anomalies en la parla i dolor. A nivell mundial, 2.5 milions de persones són afectades amb aquesta condició . A més, afecta de 2 a 3 vegades més a dones que a home, i al Perú, 7.5 de cada 100 mil peruans pateix aquesta malaltia.

Segons el neuròleg Carlos Castañeda “L’administració d’un tractament eficaç i que li permeti al pacient tenir una qualitat de vida adequada és fonamental per mitigar la progressió de la malaltia”.

Per tal motiu, un nou medicament es troba disponible al Perú. “El Alemtuzumab un anticòs monoclonal amb un règim únic de dosi, administrat en dues etapes. La primera s’administra via intravenosa durant 5 dies seguits i la segona 12 mesos després durant 3 dies seguits. Està indicat per als pacients amb esclerosi múltiple activa. Aquest modifica el sistema immunològic, disminuint les cèl·lules responsables de la inflamació en aquests pacients . Durant les setmanes següents d’haver aplicat la dosi, comença la repoblació de cèl·lules amb un patró menys reactiu i nociu que l’anterior “va puntualitzar Castañeda.

La disponibilitat d’aquest nou anticòs monoclonal al nostre país es produeix un any i mig després de l’inici de la comercialització d’un tractament oral de primera línia, indicat també per al tractament de l’esclerosi múltiple gràcies a Sanofi Genzyme.

A més, dos metges experts en l’esclerosi múltiple com el professor Gavin Giovannoni (Anglaterra), metge i catedràtic en neurologia de l’The London School of Medicine; i Edgardo Cristiano (Argentina), cap de neurologia de l’Hospital Italià de Buenos Aires, es van donar cita i van comptar sobre l’últim entratamiento contra l’EM.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad discapacitante y progresiva del sistema nervioso central que ocasiona trastornos motores y sensitivos como problemas de equilibrio y coordinación, disfunción vesical o intestinal, entumecimiento, fatiga, anomalías en el habla y dolor. A nivel mundial, 2.5 millones de personas son afectadas con esta condición. Además, afecta de 2 a 3 veces más a mujeres que a hombre, y en el Perú, 7.5 de cada 100 mil peruanos padece esta enfermedad.

Según el neurólogo Carlos Castañeda “La administración de un tratamiento eficaz y que le permita al paciente tener una calidad de vida adecuada es fundamental para mitigar la progresión de la enfermedad”.

Por tal motivo, un nuevo medicamento se encuentra disponible en el Perú. “El Alemtuzumab un anticuerpo monoclonal con un régimen único de dosis, administrado en dos etapas. La primera se administra vía intravenosa durante 5 días seguidos y la segunda 12 meses después durante 3 días seguidos. Está indicado para los pacientes con esclerosis múltiple activa. Este modifica el sistema inmunológico, disminuyendo las células responsables de la inflamación en estos pacientes. Durante las semanas siguientes de haber aplicado la dosis, comienza la repoblación de células con un patrón menos reactivo y nocivo que el anterior” puntualizó Castañeda.

La disponibilidad de este nuevo anticuerpo monoclonal en nuestro país se produce un año y medio después del inicio de la comercialización de un tratamiento oral de primera línea, indicado también para el tratamiento de la esclerosis múltiple gracias a Sanofi Genzyme.

Además, dos médicos expertos en la esclerosis múltiple como  el profesor Gavin Giovannoni (Inglaterra), doctor y catedrático en neurología del The London School of Medicine; y Edgardo Cristiano (Argentina), jefe de neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, se dieron cita y contaron sobre lo último entratamiento contra la EM.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://rpp.pe/ciencia/medicina/esclerosis-multiple-nuevo-tratamiento-con-alemtuzumab-ya-en-el-peru-noticia-959069

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://rpp.pe/ciencia/medicina/esclerosis-multiple-nuevo-tratamiento-con-alemtuzumab-ya-en-el-peru-noticia-959069

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut