Prevalença

La prevalença d’una malaltia és el nombre total dels individus que presenten un atribut o malaltia en un moment o durant un període dividit per la població en risc de tenir l’atribut o la malaltia en aquest punt en el temps o en la meitat del període. Quantifica la proporció de persones en una població que tenen una malaltia (o qualsevol altre esdeveniment) en un determinat moment i proporciona una estimació de la probabilitat (risc) que un subjecte d’aquesta població tingui la malaltia en aquell moment.

* Definició de la paraula “prevalença” extreta del diccionari digital de Wikipedia i traduït automaticament per la pàgina web del Gencat