Dones amb discapacitat: aquest és el vostre espai!

Ser dona i tenir EM

Discriminades per raó de gènere i per tenir discapacitat. Les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació: primer pel sol fet de ser dones i segon, per conviure amb una discapacitat. Això fa que el grau de desigualtat envers les dones amb discapacitat sigui molt alt i vagi en augment, fet que el porta a considerar-se un col·lectiu vulnerable i en risc d’exclusió social .

La discriminació és palesa en la majoria dels àmbits, segons dades extretes del monogràfic ‘Dones amb discapacitat publicat per l’ODF: Augmenta el risc de patir maltractament , fins a 8 punts superior que les dones sense discapacitat, i estan més exposades a la victimització secundària i als danys addicionals provocats pel fet de ser víctima de violència de gènere.

  • Pateixen sobreprotecció.
  • Es consideren persones asexuades i són exemptes del seu rol de mare.
  • Només un 36 % de les dones amb discapacitat accedeix al mercat laboral malgrat tenir un nivell formatiu superior als homes.
 

El nombre de dones afectades per EM és molt superior al dels homes (69% de dones i 31% d’homes) Les dades actualitzades i facilitades pel Comitè Mèdic Assessor d’Esclerosi Múltiple d’Espanya ens indica que per cada 4 persones amb EM, 3 són dones. Un fidel reflex del que diem és que el percentatge d’usuàries que formen part de la nostra entitat és major que el dels homes. Encara que la prevalença en dones sempre ha estat més alta, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) adverteix que hi ha un fort increment dels casos en dones joves i la probabilitat de les dones de patir EM és el doble que la dels homes.

Juntes pel nostre benestar

A La Llar t’oferim recursos i serveis a nivell personal i col·lectiu per a que trobis el teu espai i coneguis els teus drets.

Fem xarxa

T’animem a que formis part del nostre Grup d’Empoderament per a Dones amb Discapacitat per rodejar-te de suport, compartir els nostres anhels, problemes i pensar en formes de buscar-hi sol·lució juntes!

Ajuda’ns a crear un món lliure de discriminació envers la discapacitat!
Skip to content