El professor de neurologia i director mèdic de la Baylr College of Medicine, Víctor Rivera, va expressar que els estudis epidemiològics que es realitzen a la regió llatinoamericana, incloent Xile, demostren que la tendència de casos diagnosticats d’Esclerosi Múltiple anirà en augment.El profesor de neurología y director médico de la Baylr College of Medicine, Víctor Rivera, expresó que los estudios epidemiológicos que se realizan en la región latinoamericana, incluyendo Chile, demuestran que la tendencia de casos diagnosticados de Esclerosis Múltiple irá en aumento.

Això perquè els avenços tecnològics permeten un diagnòstic més ràpid a través de l’examen Ressonància Magnètica i hi ha una major difusió d’informació pública, la qual cosa permet que la població prengui consciència en el fet que la malaltia existeix i que no és exòtica a Llatinoamèrica.

“El problema és que l’Esclerosi Múltiple es presenta a través de diverses manifestacions clíniques, la qual cosa podria fer difícil el diagnòstic precoç, però està demostrat que afecta més dones que homes. En poblacions caucàsiques, d’origen europeu, la distribució de casos és de 3 dones per 1 d’homes ja que en general, les dones són més afectades per malalties relacionades amb el sistema immune “, va expressar Rivera.

Va afegir que “l’Esclerosi Múltiple és d’origen multifactorial i aquests formen una tempesta perfecta que desencadena la malaltia. Entre aquests factors hi ha la informació genètica, el medi ambient i el tabaquisme, la qual cosa contribueix a l’empitjorament de la malaltia”, va afegir.

Estudis clínics recents mostren l’eficàcia i seguretat del fingolimod, primer medicament oral que redueix de manera important les taxes de recaigudes anuals dels pacients amb Esclerosi Múltiple que utilitzen aquest tractament ia més, controla el deteriorament del progrés de la malaltia.

“S’ha demostrat que hi ha una eficàcia del 30% en la taxa anual de reducció de recaigudes per als immunomoduladors injectables clàssics i preexistents, mentre que arriba al 52% en el cas del fingolimod, pel que és un producte oral i amb més qualitats d’eficàcia. més, el fingolimod està aprovat als Estats Units i Llatinoamèrica per ser usat com a tractament de primera línia en casos de pacients que no han estat tractats amb cap medicament per a aquesta malaltia “, ha advertit Rivera.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://noticias.terra.cl/nacional/experto-advierte-tendencia-creciente-de-casos-de-esclerosis-multiple-en-mujeres-de-origen-latino,32379a3f1403a310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Esto porque los avances tecnológicos permiten un diagnóstico más rápido a través del examen Resonancia Magnética y existe una mayor difusión de información pública, lo cual permite que la población tome conciencia en cuanto a que la enfermedad existe y que no es exótica en Latinoamérica.

“El problema es que la Esclerosis Múltiple se presenta a través de varias manifestaciones clínicas, lo cual podría hacer difícil el diagnóstico temprano, pero está demostrado que afecta más a mujeres que hombres. En poblaciones caucásicas, de origen europeo, la distribución de casos es de 3 mujeres por 1 de hombres ya que en general, las mujeres son más afectadas por enfermedades relacionadas con el sistema inmune”, expresó Rivera.

Agregó que “la Esclerosis Múltiple es de origen multifactorial y éstos forman una tormenta perfecta que desencadena la enfermedad. Entre estos factores se cuentan la información genética, el medio ambiente y el tabaquismo, lo cual contribuye al empeoramiento de la enfermedad”, añadió.

Estudios clínicos recientes muestran la eficacia y seguridad del fingolimod, primer medicamento oral que reduce de manera importante las tasas de recaídas anuales de los pacientes con Esclerosis Múltiple que utilizan este tratamiento y además, controla el deterioro del progreso de la enfermedad.

“Se ha demostrado que existe una eficacia del 30% en la tasa anual de reducción de recaídas para los inmunomoduladores inyectables clásicos y preexistentes, mientras que llega al 52% en el caso del fingolimod, por lo que es un producto oral y con más cualidades de eficacia. Además, el fingolimod está aprobado en Estados Unidos y Latinoamérica para ser usado como tratamiento de primera línea en casos de pacientes que no han sido tratados con ningún medicamento para esta enfermedad”, advirtió Rivera.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://noticias.terra.cl/nacional/experto-advierte-tendencia-creciente-de-casos-de-esclerosis-multiple-en-mujeres-de-origen-latino,32379a3f1403a310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content