Primers símptomes de la malaltia poden debutar entre els 28 i 33 anys.Primeros síntomas de la enfermedad pueden debutar entre los 28 y 33 años.

Dins de les malalties neurodegenerativas, està demostrat que l’esclerosi múltiple afecta més a dones que a homes, a aquelles d’origen llatí i que l’edat és un factor determinant ja que els primers símptomes de la patologia poden debutar a primerenca edat: Entre els 28 i 33 anys.

Segons explica el Dr. Víctor Rivera, professor de Neurologia i director mèdic de la Maxine Mesinger Multiple Sclerosis Clinic del Methodist Hospital i el Baylor College of Medicine d’Houston, Texas, els estudis epidemiológicos que es realitzen a la regió llatinoamericana, incloent Xile, demostren que la tendència de casos diagnosticats d’esclerosi múltiple aniran en forma creixent a causa de múltiples raons: els avanços tecnològics permeten un diagnòstic més ràpid a través de l’examen Ressonància Magnètica i existeix una major difusió d’informació pública, la qual cosa permet que la població prengui consciència quant a que la malaltia existeix i que no és exòtica a Llatinoamèrica.

“El problema és que l’esclerosi múltiple es presenta a través de diverses manifestacions clíniques, la qual cosa podria fer difícil el diagnòstic primerenc, però està demostrat que afecta més a dones que homes. En poblacions caucàsiques, d’origen europeu, la distribució de casos és de 3 dones per 1 d’homes ja que en general, les dones són més afectades per malalties relacionades amb el sistema immune”, sosté.

L’expert subratlla que d’acord a dades d’estudis a Llatinoamèrica, països com Brasil, Mèxic i uns altres de Centreamèrica mostren que la distribució entre dones i homes és de 4 a 1, mentre que a Panamà, un estudi epidemiológico recent indica que la distribució és 8 a 1.

“La dona llatina té una progressió més especial que altres grups caucàsics europeus”, declara l’especialista.

“L’esclerosi múltiple és d’origen multifactorial i aquests formen una tempesta perfecta que desencadena la malaltia”, va sostenir agregant que entre aquests factors s’expliquen la informació genètica, el medi ambient i el tabaquisme, la qual cosa contribueix a l’empitjorament de la malaltia.

Reducció de recaigudes

Estudis clínics recents mostren l’eficàcia i seguretat del fingolimod, primer medicament oral que redueix de manera important les taxes de recaigudes anuals dels pacients amb Esclerosi Múltiple que utilitzen aquest tractament i a més, controla la deterioració del progrés de la malaltia.

“S’ha demostrat que existeix una eficàcia del 32% en la taxa anual de reducció de recaigudes pels inmunomoduladores injectables clàssics i preexistents, mentre que en el cas de fingolimod, la seva eficàcia és superior arribant al 52%, i amb la comoditat de ser un producte oral. A més, el fingolimod està aprovat a Estats Units i Llatinoamèrica per ser usat com a tractament de primera línia, és a dir en casos de pacients que no han estat tractats amb cap medicament per a aquesta malaltia”, va advertir.

L’impacte que sofreix el pacient després de ser diagnosticat d’Esclerosi Múltiple és un tema rellevant i que ho pot afectar tant a nivell social, familiar i en la seva qualitat de vida. Per això, per al Dr. Rivera “és totalment justificable que si un pacient no tolera les injeccions que han de ser administrades per mesos i anys, opti per aquesta alternativa de medicament oral”.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lasegunda.com/Noticias/Buena-Vida/2012/08/773541/Experto-advierte-tendencia-creciente-de-la-esclerosis-multiple-en-mujeres-latinas

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, está demostrado que la esclerosis múltiple afecta más a mujeres que a hombres, a aquellas de origen latino y que la edad es un factor determinante ya que los primeros síntomas de la patología pueden debutar a temprana edad: Entre los 28 y 33 años.

Según explica el Dr. Víctor Rivera,  profesor de Neurología y director médico de la Maxine Mesinger Multiple Sclerosis Clinic del Methodist Hospital y el  Baylor College of Medicine de Houston, Texas, los estudios epidemiológicos que se realizan en la región latinoamericana, incluyendo Chile, demuestran que la tendencia de casos diagnosticados de esclerosis múltiple irán en forma creciente debido a múltiples razones: los avances tecnológicos permiten un diagnóstico más rápido a través del examen Resonancia Magnética y existe una mayor difusión de información pública, lo cual permite que la población tome conciencia en cuanto a que la enfermedad existe y que no es exótica en Latinoamérica.

“El problema es que la esclerosis múltiple se presenta a través de varias manifestaciones clínicas, lo cual podría hacer difícil el diagnóstico temprano, pero está demostrado que afecta más a mujeres que hombres. En poblaciones caucásicas, de origen europeo, la distribución de casos es de 3 mujeres por 1 de hombres ya que en general, las mujeres son más afectadas por enfermedades relacionadas con el sistema inmune”, sostiene.

El experto subraya que de acuerdo a  datos de estudios en Latinoamérica, países como Brasil, México y otros de Centroamérica muestran que la distribución entre mujeres y hombres es de 4 a 1, mientras que en Panamá, un estudio epidemiológico reciente indica que la distribución es 8 a 1.
 “La mujer latina tiene una progresión más especial que otros grupos caucásicos europeos”, declara el especialista.

“La esclerosis múltiple es de origen multifactorial y éstos forman una tormenta perfecta que desencadena la enfermedad”, sostuvo agregando que entre estos factores se cuentan la información genética, el medio ambiente y el tabaquismo, lo cual contribuye al empeoramiento de la enfermedad.

Reducción de recaídas

Estudios clínicos recientes muestran la eficacia y seguridad del fingolimod, primer medicamento oral  que reduce de manera importante las tasas de recaídas anuales de los pacientes con Esclerosis Múltiple que utilizan este tratamiento y además, controla el deterioro del progreso de la enfermedad.

“Se ha demostrado que existe una eficacia del 32% en la tasa anual de reducción de recaídas para los inmunomoduladores inyectables clásicos y preexistentes, mientras que en el caso de fingolimod, su eficacia es superior llegando al 52%, y con la comodidad de ser un  producto oral. Además,  el fingolimod está aprobado en Estados Unidos y Latinoamérica para ser usado como tratamiento de primera línea, es decir en casos de pacientes que no han sido tratados con ningún medicamento para esta enfermedad”, advirtió.

El impacto que sufre el paciente tras ser diagnosticado de Esclerosis Múltiple es un tema relevante y que lo puede afectar tanto a nivel social, familiar y en su calidad de vida. Por eso, para el Dr. Rivera “es totalmente justificable que si un paciente no tolera las inyecciones que deben ser administradas por meses y años, opte por esta alternativa de medicamento oral”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lasegunda.com/Noticias/Buena-Vida/2012/08/773541/Experto-advierte-tendencia-creciente-de-la-esclerosis-multiple-en-mujeres-latinas

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut